KS inngår samarbeid med Digital Norway

Kristin Weidemann Wieland og Liv Dingsør under årets eKommune.

Digitaliseringen må løses i samspill på tvers av aktører og sektorer mener KS. Under årets eKommune, som samler alle som er opptatte av digitalisering, omstilling og innovasjon i kommunesektoren, annonserte KS og Digital Norway sitt nye samarbeid med mål om å øke den digitale kompetansen blant KS sine medlemmer. 

I Digital Norway ser vi at en moderne, fleksibel, digital og fremtidsrettet kommunal sektor er avgjørende for at også næringslivet skal lykkes – både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

– KS inngår dette samarbeidet for å være en del av den koblingsarenaen Digital Norway er, og å lære mer om potensialet i tilgangen til kompetansetiltakene for kommuner og fylkeskommuner, sier områdedirektør i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, adresserte også digitaliseringens rolle i sin åpningstale

– Digitalisering er selve ryggraden i vår samfunnsstruktur. I en stadig mer kompleks og sammenvevd verden står kommunene overfor nye og utfordrende realiteter.

Fakta om KS

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en selvstendig og nyskapende kommunesektor.

Samarbeid om digital kompetanse

Digitaliseringen skjer i et stadig raskere tempo og oppgavene må i økende grad løses i et samspill, på tvers av aktører og sektorer. KS og Digital Norway vil samarbeide om viktig digital kompetanse. I løpet av 2024 vil det tilbys kurs innen temaene sikkerhet og personvern, kunstig intelligens og deling av data.

– Vi mener det er ressursbesparende og effektivt å ta i bruk tiltak som allerede er produsert fremfor å utvikle egne. Vi håper at våre medlemmer benytter seg av denne muligheten, sier Kristin Weidemann Wieland.

Kristin Weidemann Wieland, Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering.

KI er et av temaene som settes på dagsorden i kommunesektoren, og på eKommune ble en ny rapport, utarbeidet av Sopra Steria på vegne av KS lansert, hvor man har kartlagt muligheter og barrierer kunstig intelligens kan gi kommunesektoren.

Som i annet digitaliseringsarbeid i kommunal sektor er det stort behov for kompetanse og strukturert arbeid med omstilling for å kunne nyttiggjøre seg gevinstene KI kan tilrettelegge for.

– KI er allerede rundt oss, over alt, det handler om hvordan vi kan ta det i bruk. Det er viktig at temaet settes på dagsorden både på politisk og administrativt nivå i kommuner og fylkeskommuner, sier Wieland

Samspill for utvikling

Liv Dingsør i Digital Norway mener at et godt samspill mellom næringslivet, kommunal og offentlig sektor er avgjørende for vekst og utvikling ved bedre bruk av data og digitale teknologier som kunstig intelligens i Norge. 

– Vi er derfor svært glade for at KS engasjerer seg i Digital Norway, og løfter viktigheten av digitalt kompetanseløft for kommunesektoren høyt på agendaen, sier Dingsør.

Digital Norway opplever stor etterspørsel etter digital kompetanse fra ansatte i kommuner over hele landet land. Dette samarbeidet om et felles kompetanseløft av kommunesektoren er derfor spesielt viktig. 

– I fellesskapet Digital Norway tror vi på kraften i deling og samarbeid på tvers knyttet til kunnskap og muligheter med data og teknologi. Det ser vi frem til å kunne jobbe enda mer systematisk sammen om i det nye partnerskapet med KS, sier Dingsør.