Her møter du Digital Norway på Kongsberg Agenda

Teknologifestivalen på Kongsberg i juni setter tillit, teknologi og etikk på agendaen. Digital Norway er til stede med flere arrangementer.

Kongsberg Agenda omtaler seg selv som en teknologifestival som på en leken og utfordrende måte legger premissene for den nasjonale teknologi- og verdiskapingsdebatten.

Festivalen fyller Kongsberg sentrum med hundrevis av gratis arrangementer, debatter, utstillinger, samtaler, foredrag, stands og aktiviteter. Felles for alle er hvordan smart og bærekraftig bruk av teknologi i alle bransjer, kan bidra til å løse samfunnets problemstillinger.

Tillit på agendaen

Liv Dingsør i Digital Norway har ledet årets programkomité. Hovedretningen er «tillit som driver og suksessfaktor i teknologisamfunnet». Tematikken er ment som en inspirasjon til alle arrangører. 

– Målet er å utfordre alle til å tenke utenfor boksen, tørre å skru opp temperaturen i diskusjonene og gi oss noe konkret å sitte igjen med, sier programkomiteleder Liv Dingsør.

Her møter du Digital Norway

Cyberberedskapsøvelsen Hele Norge Øver

 • Tid: Onsdag 19. juni, kl. 12 – 14
 • Medvirkende: Liv Dingsør (Digital Norway/Nemonoor) og Erlend Andreas Gjære (Secure Practise)
 • Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg
 • Lenke til arrangementet

Digital Norway og Secure Practice holder den fysiske beredskapsøvelsen på Quality Hotel Grand Kongsberg onsdag 19. juni kl. 12-14.

Deltagerne vil lære hvordan et hackerangrep kan foregå, se konsekvensene av ulike beslutninger som må tas under press, og bli bedre forberedt til å takle en ekte krise. Øvelsen er en del av Hele Norge Øver, et samarbeidsprosjekt mellom NHO, Telenor, DNB, DNV og Digital Norway. 

KI-kurs: KI ABC – fra buzz til business

 • Tid: Onsdag 19. juni, kl. 09:30 – 11 
 • Medvirkende: Eirik Andreassen (Digital Norway/Nemonoor) og Dag Nyrud (Microsoft Norge).
 • Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg
 • Lenke til arrangementet

Digital Norway og Microsoft kommer til Kongsberg med det svært etterspurte kurset onsdag 19. juni kl. 0930 – 11 på Quality Hotel Grand Kongsberg.

Den første delen av kurset er en teoretisk innføring i grunnkunnskapen du trenger for å forstå KI bedre. Den andre delen av kurset tar for seg praktisk bruk av Copilot 365 – og hva som skal til for å rigge virksomheten for KI-suksess.

Alt i verden vil stoppe uten mikrobrikker

 • Tid: Onsdag 19. juni, kl. 10 – 11 
 • Medvirkende: Ralph William Bernstein (SINTEF Digital), Liv Dingser (Digital Norway), flere deltagere blir presentert snart.
 • Sted: Parkscenen (konsept)
 • Lenke til arrangementet

SINTEF og Digital Norway inviterer til forskerstafett og panelsamtale om mikrobrikker med fokus på norske aktører.

Mikrobrikker finnes overalt rundt i oss hverdagen. De er strategisk viktige i nesten alle næringer fra helse til energi, industri, havbruk, transport og forsvar. Hvordan jobber norske aktører med dette fagfeltet? Setter vi av nok midler til forskning, innovasjon og produksjon av kritisk teknologi?

Ralph William Bernstein, senior forretningsutvikler i SINTEF Digital, starter klokken 10:00 med å gi en kort presentasjon om status for mikrobrikker i Norge. 

Videre følger en forskningsstafett med tre forskere, som deler det siste innen forskningen på mikrobrikker og sensorer. I panelet vil deltakerne dele erfaringer rundt hvordan norske aktører jobber med halvledere og mikrobrikker. Setter vi av nok midler til forskning, innovasjon og produksjon av kritisk teknologi? 

Panelet ledes av Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway.

Paneldebatt: Revolusjonen med kunstig intelligens i industrien

 • Tid: Onsdag 19. juni, kl. 14:30 – 15:15
 • Medvirkende: Verner Hølleland (NTNU), Camilla Tepfers (Future), Amanda Dalstam (GKN Sweden), Eirik Andreassen (Digital Norway/Nemonoor)
 • Sted: Agenda Kompetanse (konsept)
 • Lenke til arrangementet

Bli med på en reise gjennom kunstig intelligensens transformative kraft i industrien, fra økt effektivitet til etiske overveielser, og hvordan vi forbereder oss på en AI-drevet fremtid.

I dette arrangementet vil Eirik Andreassen fra Digital Norway med flere dykke inn i hvordan kunstig intelligens (KI) er i ferd med å transformere industrien på et bredt spekter. Debatten arrangeres av Fagskolen i Viken (FiV) i samarbeid med Kongsberg Gruppen (KOG).

Frokostprat: Tillit, teknologi og verdiskaping

 • Tid: Torsdag 20. juni, kl. 9 – 10.
 • Medvirkende: Veslemøy Østrem (Altinget), Ole Erik Almlid (NHO), Jannicke Hilland (Telenor) og Liv Dingsør (Digital Norway). 
 • Sted: Agenda Kompetanse (konsept)
 • Lenke til arrangementet

Hvilken rolle spiller egentlig tillit i teknologiutviklingen og verdiskapingen? Er det en overdrevet faktor? Er den på vikende front? Velkommen til en frokostprat med utgangspunkt i teknologifestivalens hovedretning: «Tillit som driver og suksesskriterium for teknologiutvikling». Vi vrir og vender på problemstillingen sammen med prominente gjester.

Samfunnssikkerhet i usikre tider, er vi forberedt?

 • Tid: Torsdag 20. juni, kl. 10.30 – 11.30.
 • Medvirkende: Elisabet Haugsbø (president i Tekna), Liv Dingsør (Digital Norway), Trine Smedbold (seniorrådgiver i Datatilsynet), Marius Sommerseth (Head of Digital products hos Tomra).
 • Sted: Parkscenen (konsept)
 • Lenke til arrangementet

Vi lever i en tid med mer uro, krig og konflikt enn på mange tiår. Det er krig i Europa og nabolandet vårt, Russland, blir stadig mer aggressivt og truende. 

Det har ført til en totalt forandret sikkerhetssituasjon for Norge. Teknologisk utvikling og nye kraftige verktøy bidrar i tillegg til å gjøre oss mer utsatt og sårbare for nye trusler som digitale angrep og påvirkningsoperasjoner.  

Er vi forberedt på den nye sikkerhetssituasjonen? Kan vi stole på at teknologiselskapene tar ansvar for å sikre oss eller er det norske myndigheter som må styre teknologiutviklingen så den kommer alle til gode, løser samfunnsutfordringer og ivaretar sikkerheten?  

Bli med på en spennende diskusjon om hva den forverrede sikkerhetssituasjonen i verden betyr for deg og din bedrift!

Kritisk infrastruktur – er vi godt nok beskyttet?

 • Tid: Onsdag 19. juni, kl. 16 – 17.
 • Medvirkende: Bjørn Tore Markussen (Forsvaret), Johnny Welle (Kartverket), Elisabeth Haugsbø (Tekna), Liv Dingsør (Digital Norwayl), Geir Håøy (Kongsberg Gruppen), Paul Chaffey (møteleder)
 • Sted: Korn, Magazinet – Quality Hotel Grand Kongsberg
 • Lenke til arrangementet

For snart to år siden ble rørledningene Nord Stream 1 og 2 sprengt på havbunnen av ukjente aktører. Et angrep på Norges infrastruktur til havs vil kunne få alvorlige konsekvenser for energiforsyningen til Europa og livet under vann. Nå har Norge, Belgia, Nederland, Tyskland, UK og Danmark signert en erklæring om å samarbeide kritisk infrastruktur i Nordsjøen. Men er det nok?

Automatisert transport – på norsk?

 • Tid: Torsdag 20. juni, kl. 13.30 – 14.30.
 • Medvirkende: Ingrid Dahl Hovland (Statens Vegvesen), Liv Dingsør (Digital Norway), Paul Chaffey (moderator). Flere panelister blir snart presentert.
 • Sted: Laagen, Magazinet – Quality Hotel Grand Kongsberg
 • Lenke til arrangementet

Statens vegvesen leverte tidligere i år et forslag til nasjonal strategi, nå starter diskusjonen om hvordan denne skal tas videre. Sammen med Digital Norway og Halogen tar vi debatten. Hva trenger vi gjøre nå – for å ta i bruk teknologien trygg, sikkert og til samfunnets beste. Men hva er egentlig trygt og sikkert? Og hva er best for samfunnet?

Jammetest for totalforsvaret?

 • Tid: Torsdag 20. juni, kl. 16.00 – 17.30.
 • Sted: Laagen, Magazinet – Quality Hotel Grand Kongsberg
 • Lenke til arrangementet

Med et stadig mer kompleks trusselbildet og fremvekst av sammensatte trusler, som eksempelvis tilsiktede GNSS-forstyrrelser som jamning, må også totalberedskapen bidratt til å øke den digitale robustheten og motstandsdyktigheten. Med dette som bakteppe hvordan kan hele totalberedskapen teste, øve og samarbeide om digitale trusler? Kan vi bruke den åpne testarenaen Jammetest for å skape kunnskapsutvikling på tvers av forsvar, sikkerhet og beredskap? Statens Vegvesen er arrangør.

Kongsberg Agendas Sommershow

Åpningen av Kongsberg Agenda by på en spennende og underholdende time hvor de tar et blikk på verden rundt oss, serverer smakebiter fra festivalens program og leker oss med teknologi.

Se hele programmet til Kongsberg Agenda her: https://kongsbergagenda.no/program