Hva betyr det å ta i bruk data – og hvor viktig er det egentlig?

Disse tipsene har Marianne Jansson Bjerkman (t.v.), klyngeleder i Cluster for Applied AI, og Helge Dahl-Jørgensen i DigitalNorway for å hjelpe deg med å komme i gang med data. Foto: Smart Innovation Norway / Digital Norway

Hvordan bruker vi egentlig data, og hvor viktig er det for norske bedrifters framtid? Her er det du må vite for å komme i gang.

Hva tenker du på når du hører ordet data? Tall og informasjon. Datamaskin, kanskje? 

Data kan gjøre din virksomhet mer lønnsom, effektiv og attraktiv – om du så er elektriker, baker eller driver en multinasjonal bedrift. Data handler nemlig om å sette sammen informasjon for å forbedre egen virksomhet og egne produkter. Det kan være nøkkelen til innovasjon, økt konkurransekraft og vekst. De mest verdifulle selskapene i dag er datadrevne. 

Men hva er egentlig data? Hva betyr det å bruke det – og hvordan kommer man i gang? 

Dette er data 

Marianne Jansson Bjerkman er klyngeleder i Cluster for Applied AI, som fasiliteres av Smart Innovation Norway. Der jobber hun blant annet med å bygge nettverk for å hjelpe norske bedrifter med å utvikle og ta i bruk teknologi som skaper verdi av data. 

– Data er helt enkelt informasjon i form av fakta og statistikk som samles inn fra ulike kilder. Det kan dreie seg om numeriske størrelser, eller data av mer kvalitativ natur. Data danner grunnlaget for å dele kunnskap og informasjon mellom mennesker, forteller hun. 

Ok. Så data er noe som inneholder informasjon som kan lagres, deles og settes i system. Åpenbart nyttig for en bedrift! Men hva betyr det helt konkret i en virksomhetssammenheng? 

Helge Dahl-Jørgensen i DigitalNorway jobber med å legge til rette for at norske virksomheter kan få tilgang til og utnytte data til forretningsutvikling og ny verdiskapning. Nye spennende muligheter kan for eksempel oppstå når et selskap evner å kombinere data fra egen virksomhet med relevante eksterne datakilder. 

Han forteller at for å se mulighetene, kan det være nyttig å sortere dataene bedriften har tilgang på, i to kategorier: interne og eksterne. 

– Et selskap genererer mye egen data. Det sitter blant annet i kundesystemene dine, i logistikksystemene, i produksjonssystemer og i systemer selskapet benytter sammen med sine kunder og leverandører. Man samler inn data hele tiden! 

Eksterne data kan være data som tilbys av private aktører eller tilgjengelige offentlig data  Eksempler på noen offentlige data som brukes i flere ulike bransjer er kartdata, værdata og trafikkdata.  

– Kartdata og trafikkdata kan for eksempel brukes til å finne ut effektive leveringsruter. Lokasjonsdata kan si deg noe om når potensielle kunder og brukere oppholder seg på bestemte steder. Er det meldt sol i morgen? Da må kanskje bakeriet og sandwichbedriften sette opp produksjonen, sier Dahl-Jørgensen. 

Hva er data?

  • Data er informasjon som er gjort tilgjengelig slik at den kan leses og tolkes av maskiner og mennesker. 
  • Alle bedrifter har interne data. Det kan være data om ting som salg, innkjøp, lager, markedsføringskanaler, økonomi, kunder, transport, utstyr, prosesser og leverandører.
  • Eksterne offentligedata kan være kartdata, værdata, trafikkdata, og selskapsdata, og data fra andre åpne registre. Dette er informasjon som kan brukes til å gjøre din virksomhet mer effektiv, attraktiv og lønnsom. 

Hvordan man bruker data til å skape verdi

Marianne Jansson Bjerkman forteller at det først er når man kombinerer data fra ulike kilder, at nye sammenhenger og mønstre åpenbarer seg og danner grunnlag for innsikt og gode beslutninger. 

I praksis blir dette som en regneoppgave, med en X (kundedata) og en Y (produktdata) som til sammen gir et lønnsomt fasitsvar. Heldigvis slipper vi å gjøre matematikken selv når den blir for komplisert: 

– Å kombinere informasjon og se mønstre og sammenhenger er vi som mennesker godt vant med. Vi er faktisk «programmert» til det! Men når datasettene blir store, strekker vi ikke alltid til, og her kommer kraftigere analyseverktøy som for eksempel maskinlæring og kunstig intelligens inn, legger Bjerkman til. 

Hvor starter man? 

  • Sett deg et mål: Skal du optimalisere en kundereise? Ønsker du å frigjøre tid for dine ansatte? Formuler en klar idé om hva du skal bruke dataen til og hva du leter etter i dataene. 
  • Samle data: Identifiser relevante interne og eksterne data. Systematiser og organiser. Planlegg ansvarsområder og målsettinger. 
  • Rydd opp i dataen: Er det pålitelig informasjon? Er dataene komplette, eller mangler det verdier? Er dataen synkronisert i samme format?
  • Bygg kompetanse og få hjelp: Undersøk hvorvidt du trenger dataplattformer og teknologier, og hvem som kan hjelpe deg med det. 

Slik kommer du i gang 

For å oppsummere: Data i en bedrift skaper verdi når den kombineres med andre data og settes i system. Til å tolke denne informasjonen trenger man hjelp fra analyseverktøy og andre digitale hjelpemidler. 

Så la oss sette i gang! 

Det første man må gjøre, ifølge Dahl-Jørgensen, er å se mulighetsrommet. Sett deg et mål og utforsk potensialet til bruk av data i din bedrift. Bygg egen kompetanse og søk gjerne gode hjelpere som kan hjelpe å identifisere relevante data, bearbeide den og til slutt – integrere data i din virksomhet gjennom digitale verktøy. 

Bjerkman har også flere tips til hvordan man kommer i gang. Hun anbefaler å starte med et mindre prosjekt, for eksempel knyttet til en bestemt operasjon: 

– Det kan være en god øvelse for å bli bedre kjent med de forutsetninger og behov man har knyttet til innsamling og håndtering av data.  

Hvordan bruker man data?

  • Visualisering: Finn ut hvordan dataene skal presenteres, hvilke data som skal fremheves og i hvilket format. Lær deg å fremstille data i grafer, animasjoner og dashbord. 
  • Applikasjoner: Finn ut hvilke prosesser du kan automatisere. Applikasjoner og bedriftshåndteringsverktøy (ERP-løsninger) kan bearbeide og integrere data i arbeidet.
  • Analyse og maskinlæring: Bruk verktøy til å analysere og lære fra rådata. Slik kan du finne ny innsikt og predikere kommende utfall. 

Avkrefter myter

Dersom bedriften selv ikke har kompetansen, bør man finne en partner som kan tilføre dette. Bjerkman avkrefter også myter om at digital databehandling er vanskelig: 

– Absolutt ikke! Jeg vil si det er enklere å arbeide med digitale prosesser enn med tradisjonelle og manuelle metoder. Men med manglende kunnskap kan det virke uoverkommelig. Til sist vil man imidlertid se at gevinstene er langt større enn opprydningsjobben man må gjennom.

– Hva er fallgruvene ved å ignorere potensialet til data? 

– Uten tilgang på rett data, vil man i større grad operere i blinde. Stordata kan for mange være en svært viktig katalysator for omstilling og innovasjon, som igjen vil kunne føre til vekst. Effektiv databehandling og analyse vil dessuten kunne danne grunnlag for mer bærekraftig drift, mer sirkulære forretningsmodeller og dermed økt konkurransekraft, avslutter Bjerkman. 

Ønsker du å gå mer detaljert til verks for hvordan du på best mulig måte kan utnytte bruk av data i din virksomhet? Her finner du vår veiviser «Fra data til verdi».

Fra data til verdi

Veiviser

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Tema

Data

Om din bedrift skal kunne ta del i dataøkonomien, må du forstå hvilke data dere faktisk besitter, hvordan du skal forvalte den – og hvordan du kan skape verdi av den.