– Flere og flere blir nå datadrevne, mens resten kan sakke akterut i konkurransen

Her er tre eksperters råd, tips og spådommer om data – og hvordan vi kommer til å bruke det i årene fremover.

Morten Dæhlen

Professor i informatikk og leder av dScience, senter for data- og beregningsvitenskap ved Universitetet i Oslo

– Hvilke tre datatrender bør man holde ekstra øye med i den nære fremtid?

– Det er vanskelig å peke på trender, men jeg venter:

 1. Økt oppmerksomhet knyttet til det å forstå innhold og ulike kvaliteter som finnes i data
 2. Økt forståelse for betydningen av data for det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling
 3. At stadig mer data blir FAIR (Findable, Accessable, Interoperable, Reuseable) og forvaltet i nye skalerbare og sikre systemomgivelser.

– Hva er dine tre beste råd til dem som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om data og om det å omgjøre data til verdi?

 1. Søk samarbeid med sterke fagmiljøer innen «data science». De sentrale miljøene tilbyr også kurs.
 2. Etabler gode rutiner og systemer for forvaltning og deling av data, både internt og eksternt.
 3. Skap større bevissthet rundt betydningen av data og hvilke verdier som finnes i digitale ressurser.

– Hvilken digital spådom har du for det neste året?

– Vi forskere liker ikke å spå, men jeg værer en stadig bredere erkjennelse som peker i retning av større innsats knyttet til etablering av høykvalitets dataressurser og deling av disse på tvers av bransjer og sektorer.

– Hvorfor bør ledere, medarbeider og selvstendig næringsdrivende i større grad skaffe seg innsikt om data og bruken av data?

– Fordi innsikt som hentes ut av data blir stadig viktigere i beslutningsprosesser og verdiskaping, og fordi stadig flere produkter, tjenester og løsninger er avhengig av avansert analyse og bruk av data.

Jan Helge Viste

Leder for digitalisering og forretningsutvikling i GCE NODE

– Hvilke datatrender bør man holde et ekstra øye med i nær fremtid?

– Helt siden «innføringen av EDB» for 50 år siden har bedriftene vært datastøttet. Flere og flere blir nå datadrevne, mens resten kan sakke akterut i konkurransen. En bedrift bør derfor spørre seg, er vi datastøttet eller datadrevet? Data blir viktigere og viktigere, for alle. Data er ikke bare for programmerere og IT-folk

Kunstig intelligens er ikke mystisk og fjernt lenger, men noe konkret og anvendelig på stadig flere områder.

– Hva er dine tre beste råd til dem som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om data, og kunne omgjøre data til verdi?

 1. Skaff deg oversikt over hvilke data du har, og rydd i dem. Bli venn med dataene dine. De er en viktig ressurs for å skape forretningsmessig verdi.
 2. Utforsk potensialet: Hva kan dataene våre brukes til for å forstå kundene dine bedre, effektivisere interne prosesser, samarbeide bedre med leverandører og samarbeidspartnere, og ikke minst lage bedre produkter og tjenester?
 3. Bygg på med ny, digital kunnskap, i hele organisasjonen. Digital Norway har gode kurs, veivisere og opplæringsmoduler, de fleste helt gratis. Disse er et glimrende startpunkt.

– Hvilken digital spådom har du for det neste året?

– Alle vil vurdere hvordan de skal utnytte og videreføre digital læring og arbeidsmetodikk fra koronaperioden til livet etter at pandemien er over.

– Hvorfor bør ledere, medarbeidere og selvstendig næringsdrivende i større grad skaffe seg innsikt om data og bruken av data?

– For de fleste bedriftene vil bruk av data være viktig for økt konkurransekraft – grønn omstilling – i årene fremover. For de fleste medarbeidere vil datakompetanse bli enda viktigere for egen attraktivitet som arbeidstager.

Liv Dingsør

Daglig leder i DigitalNorway

Liv Dingsør. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

– Hvilke datatrender bør man holde et ekstra øye med i den nære fremtid?

– Åpenhet og datadeling. Vi vil se mer tilgjengeliggjøring og deling av data fra det offentlige og det private næringsliv for økt innovasjon.

 • Det ligger enorme verdier i utveksling og bruk av data. Bedre flyt og deling av data gir muligheter til å redefinere verdikjedene i flere bransjer, og se på andre måter å skape verdier på – både for leverandører og for kunder og oppdragsgivere.
 • Praktiske anvendelser av avansert dataanalyse og kunstig intelligens – de gode og gjenkjennbare eksempler kommer strømmende fra bransjer og selskaper nær deg.
 • I sektor etter sektor etableres konkrete samarbeid om gode felles datagrunnlag og digitalisering.

– Hva er dine tre beste råd til dem som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om data, og kunne omgjøre data til verdi?

 1. Søk inspirasjon og tilegn deg grunnleggende forståelse om bruk av data og digitale teknologier og hvordan disse kan anvendes i din bransje.
 2. Bli skitten på fingrene – finn en egnet case for deg eller ditt selskap og få erfaring med hvordan ny bruk av data kan gi deg ny innsikt
 3. Finn gode samarbeidspartnere – du trenger gode hjelpere til reisen

– Hvilken viktig, digital spådom har du for det neste året?

– Kompetansebehov og kompetansebygging for vår nye digitale hverdag diskuteres i alle styrerom.

– Hvorfor bør ledere, medarbeidere og selvstendig næringsdrivende i større grad skaffe seg innsikt om data og bruken av data?

– Vi er på full fart inn i den datadrevne økonomien, og da vil det kreves nye ferdigheter i mange yrker og roller. I dag er det slik at næringslivet trenger spesialister som kan dykke ned i dataene og grave frem ny innsikt som de kan handle ut ifra. Slik kompetanse er mangelvare og høyt etterspurt overalt i industrien og næringslivet.

Samtidig kommer det nå stadig flere og bedre verktøy som ikke-spesialister kan bruke for å sammenstille, utforske og finne innsikt i data på egen hånd. Å jobbe med data – for eksempel å lage visualiseringer og modeller – vil rett og slett bli mer utbredt og en naturlig del av våre ulike arbeidsoppgaver. Det er et lederansvar å sikre at våre medarbeidere får riktig kompetanse og støtte.

Det er heldigvis økende fokus på å utdanne data scientists, teknologisk ekspertise – problemløsere om du vil. Men den teknologiske ekspertisen har ikke kunnskap om kunde- og brukerbehovene, er ikke ute i felt som driftstekniker, selger, bankrådgiver eller sykepleier. Når utfordringer skal løses og behov skal møtes med hjelp av data og teknologi, må vi gjøre veien fra sluttbrukeren til teknologisk utvikling så kort og presis som mulig – og derfor er det nyttig for alle og enhver – i alle roller og funksjoner – å tilegne seg grunnkompetanse på data.

Bli bedre på å ta i bruk data med denne gratis-veiviseren:

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført