– Har veldig tro på Datafabrikken

SAMMEN OM DATADELING: Fra venstre: Daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway, Knut Bjørgaas og Steffen Sutorius i Digitaliseringsdirektoratet og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Datafabrikken skal nå virkelig få fart på SMB-bedriftene våre rundt omkring i hele Norge, sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) da hun presenterte det nye programmet.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjettet 2021 tildelt 16 millioner kroner til Datafabrikken, et prosjekt som har vokst frem i samarbeid mellom DigitalNorway og Digitaliseringsdirektoratet.

Da distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) presenterte digitaliseringstiltakene i statsbudsjettet hos NTNU i Trondheim, trakk hun frem nettopp Datafabrikken som et prosjekt hun har «veldig tro på»:

– Noe av det viktigste vi gjør for å legge til rette for ny næringsvirksomhet og å skape nye jobber, er å gi SMB-bedriftene våre tilgang på data. Og Datafabrikken er et prosjekt som skal bidra til å hjelpe alle de små og mellomstore bedriftene, som norsk næringsliv stort sett består av. De skal hjelpe dem med å utvikle nye forretningsmuligheter, sa Helleland.

Datafabrikken er et tiltak som vil bidra til at SMB-er skal kunne utvikle nye forretningsmuligheter i en helt annen skala enn Norge noen gang før har sett.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

Trenger hjelp

Landets mange små og mellomstore bedrifter har et kjempestort potensial til å skape verdier fra data … men trenger hjelp til å realisere dette, understreket hun videre:

Dette er Datafabrikken:

Datafabrikken skal gi små og mellomstore bedrifter, akademia og mindre offentlige virksomheter rask og enkel tilgang på data, verktøy (som kunstig intelligens) og kompetanse for å kunne utvikle nye tjenester og nye næringer.

– De har ofte utfordringer ved at de mangler den kompetansen og ressursene til å forstå – men også til å bruke verdiene fra egne eller andres data. Datafabrikken skal tilrettelegge for tilgangen til offentlige og private data av god kvalitet, og vil på mange måter kunne ses på som et slags «servicekontor» som tar rådata og gjør dem klare så de kan danne grunnlaget for verdiskapende virksomheter.

Med denne hjelpen vil det bli mulig for SMB-er og oppstartsbedrifter å få ta i bruk relevant data og få støtte til å bearbeide dem, sa distrikts- og digitaliseringsministeren.

Nye forretningsmuligheter

– Avansert bearbeiding og analyse av data krever spesialkompetanse de fleste norske bedrifter ikke har og normalt ikke vil ha kapasitet til å bygge opp. Og det kan de få mulighet til å gjøre gjennom Datafabrikken, sa Helleland og la til:

– Noe av det viktigste vi gjør er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og å skape nye jobber, og Datafabrikken er et tiltak som vil bidra til at SMB-er skal kunne utvikle nye forretningsmuligheter i en helt annen skala enn Norge noen gang før har sett. Datafabrikken skal nå virkelig få fart på SMB-bedriftene våre rundt omkring i hele Norge. 

Vil du lære mer om bruk av data?

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført