– Vi skal være navet som får fart på digitaliseringen i Norge

Foto: Johnny Vaet Nordskog

Liv Dingsør er på plass som ny daglig leder for DigitalNorway. Her forteller hun om de viktigste satsingsområdene fremover.

Liv Dingsør tar over som ny leder for DigitalNorway – etter et par måneder som konstituert daglig leder etter at Tor Olav Mørseth gikk av i mars.

Med ytterligere to år som COO i DigitalNorway under beltet, har hun med andre ord en grei oversikt over ståa for digitaliseringen i Norge i dag.

– Det er mye uforløst potensial, tør jeg påstå. Samtidig er det ingen tvil om at norsk næringsliv blir utfordret av internasjonale teknologiselskaper som både har unik tilgang på data og finansielle muskler til å investere i nye næringsområder, sier Dingsør.

Skal norsk næringsliv kunne konkurrere på den internasjonale arenaen, mener hun at det kreves «bedre koordinering og samhandling»:

– Personlig har jeg en genuin tro på at de gode løsningene som står seg internasjonalt skapes gjennom felles kraftsamlinger på tvers av ulike aktører, sektorer og bransjer, sier Dingsør.

Ikke «bare prat» – men også handling

Som hun selv påpeker, er dette ting veldig mange snakker mye om for tiden:

– Det føles jo som å slå inn åpne dører. Det er ikke mangel på innspillsgrupper, råd og faggrupper som diskuterer utfordringer, muligheter og mål – men jeg syns det er relativt få som adresserer «hvordan», gjennom å peke på praktiske, konkrete og realiserbare løsninger som tar oss fremover i en datadrevet økonomi.

Hvordan kan så DigitalNorway bidra til å tydelig peke på et slikt «hvordan» for norsk næringsliv?

– Først og fremst utvikler og deler vi praktiske verktøy – som kurs og veivisere – som tillater at flere kan  utnytte digitale teknologier og ta del i datadreven innovasjon, sier Dingsør.

DigitalNorway utvikler og gjør relevant kompetanse tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter – tilpasset deres virkelighet og hverdag.

– Vi lanserer snart en åpen læringsportal, der man vil finne kompetanseinnhold fra ulike kilder i en kuratert setting. Her kan alle relevante aktører koble seg på. I tillegg vil en rekke nye veivisere kunne gi bedrifter en lettfattelig og praktisk introduksjon til viktige og komplekse temaer, sier Dingsør.

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Viktigheten av datadeling

Den andre hovedoppgaven Dingsør peker på som spesielt viktig for DigitalNorway i tiden fremover, er å bygge gode premisser for datadeling på tvers av selskap, bransjer og sektorer.

– Jeg var så heldig å få være med i ekspertgruppen for deling av data som har levert sine innspill til stortingemeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon. Der pekte vi blant annet på at mange virksomheter, offentlige som private, lar være å dele data på grunn av manglende tillit til enten infrastrukturen de deler på, hvem som da får tilgang til dataene, eller usikkerhet rundt hva dataene kan eller skal brukes til, sier Dingsør og fortsetter:

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– Mange virksomheter, store som små, har for lite kunnskap og innsikt til å ta gode faktabaserte beslutninger rundt datadeling, og ender dermed opp med en «frykt» for å gjøre feil valg som kan få store fremtidige konsekvenser for selskapenes utvikling og verdiskapingspotensial.

Dermed vil mange av landets små og mellomstore bedrifter «rett og slett ikke komme i gang», mener hun:

– Å skape verdi gjennom deling av data stiller krav til å adressere komplekse tekniske, organisatoriske, kulturelle, kommersielle og juridiske utfordringer, som mindre virksomheter ikke er i stand til å løse på egen hånd, hver for seg. Da må vi legge til rette for at kreftene kan samles på tvers av både offentlige og private virksomheter.

Krever et brennende engasjement

DigitalNorway står i en unik posisjon til å fasilitere slikt samarbeid mellom mellom aktører, mener Dingsør.

– Vi må være puslespillbrikken som får ting til å falle på plass – eller navet som får fart på digitaliseringen i Norge. Og alt dette er noe alle vi i DigitalNorway bidrar med sammen, som et team, sier Dingsør.

Med 15 store eiere, som alle har mange forskjellige mål, påpeker hun viktigheten av at DigitalNorway fungerer som en uavhengig og nøytral pådriver for digitaliseringen:

– Vi har ingen annen agenda enn å modne frem større nasjonale initiativ, og det krever utholdenhet og et brennende engasjement litt utover det vanlige. Vi skal stå i dette over tid – som en uavhengig aktør på vegne av fellesskapet.