– Ledere i mindre bedrifter har ikke tid til å tenke «lange tanker»

Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Daglig brannslukking og fokus på den hverdagslige driften går på bekostning av det langsiktige og strategiske arbeidet. Nå skal DigitalNorway gi ledere det lille dyttet som skal til for å sette i gang.

– Dette er et springbrett. Et lite puff for å sette det hele i gang.

Annita Fjuk har en doktorgrad i nettbasert læring og har lang erfaring med å jobbe med digital omstilling og innovasjon fra Telenor og Norges Handelshøyskole.

I DigitalNorway jobber hun tett med små og mellomstore bedrifter, og hun opplever at langsiktig arbeid for fremtidig konkurransekraft og vekst ofte er en utfordring.

Erfaringen hennes er klar:

– Ledere sliter med å få tid og ressurser til strategiarbeid, og mange vet rett og slett ikke hvor de skal starte for å benytte seg av mulighetene digitalisering åpner for bedriften. Naturlig nok er fokuset på den daglige driften og de kortsiktige leveransene, slik at man ikke har tid til å tenke «de lange tankene», sier hun.

– Å sitte stille i båten er noe av det farligste du gjør nå.

Annita Fjuk, DigitalNorway

Farlig farvann

Det kommer færre bedrifter til å slippe unna med framover, tror Fjuk. Konkurransen og forventningene fra kunder og markedet endrer seg kjapt. Om bedriften ikke er villig og dyktig til å omstille seg, mister den muligheten til nyskaping og framtidig konkurransekraft.

– Å sitte stille i båten er noe av det farligste du gjør nå. Klarer du ikke å balansere den daglige driften med det langsiktige strategiarbeidet og nyskaping, blir du veldig fort akterutseilt, slår Fjuk fast.

Hun mener at ledere må tenke og handle annerledes nå enn for bare fem år siden.

– Organisasjonen må i mye større grad være omstillingsdyktig, og være i stand til å se hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet, sier Fjuk og ramser opp noen spørsmål enhver bedriftsleder bør spørre seg:

– Hvor er bedriften om fem år? Hvilken type kompetanse trenger bedriften for å nå sine mål og ambisjoner? Hvem er kundene, og hva ønsker de seg? Og hvem er konkurrentene? Hva vil dette kreve av deg som leder?

Veiviser

Strategi og forretningsutvikling

En veiviser som skal hjelpe deg å lykkes med strategi og forretningsutvikling i en digital tid.

808 Moduler0% Fullført

Nytt verktøy viser vei

For å hjelpe bedriftsledere og mellomledere i mindre bedrifter, har DigitalNorway derfor laget gratis-veiviseren Omstilling og ledelse.

Veiviseren gir trinn-for-trinn veiledning som viser deg hvordan du utvikler en strategi og implementerer den i bedriften din. Den viser deg hvordan du vurderer hvor virksomheten din står i dag, og hva som kan påvirke den i fremtiden.

Du får også konkrete råd til hvordan du kan utøve god ledelse og hvilke styringsverktøy man som leder bør vurdere.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– Verktøyene i veiviseren er ikke noe hokus-pokus, de er for mange ganske velkjente, men vi har satt dem i system i en digital kontekst. Det gjør at det blir enklere å ta de i bruk og å følge veiledningen knyttet til hvert enkelt av verktøyene, sier Fjuk.

DigitalNorway har holdt kurs og har samarbeidet tett med et bredt spekter av norske bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Mye av innholdet i veiviseren er testet ut både i DigitalNorways egne kurs og i kurs som tilbys av utdanningsinstitusjonene.

– Vi er trygge på at mange små- og mellomstore bedrifter vil ha stor nytte av denne verktøykassen. Samtidig tar vi alltid vår egen medisin hvor vi forbedrer verktøykassen basert på tilbakemeldinger fra de som bruker den. På denne måten bidrar brukerne selv til å øke verdien av verktøyene vi lager!

Veivisere fra DigitalNorway

Se oversikten over alle veiviserne fra DigitalNorway >>