Veiviser

Omstilling og ledelse

En veiviser som skal hjelpe deg å lykkes med omstilling og ledelse i en digital tid

Digitalisering skjer i rekordfart og gir muligheter vi aldri har sett tidligere. Samtidig bringer det med seg en høyere grad av usikkerhet og uforutsigbarhet.

Hva vil kundene dine etterspørre? Hva skal være virksomhetens konkurransefortrinn? Hvordan påvirker dette organisasjonen og de ansatte? Hva vil det kreve av deg som leder?

For å hjelpe deg å lykkes i en spennende tid har vi utviklet denne veiviseren i samarbeid med Bekk Consulting, med bidrag fra NHH, OsloMet og Handelshøyskolen BI. Gjennom 8 moduler tar vi deg gjennom ulike tema og verktøy som hjelper deg å sette en ny retning for virksomheten og realisere denne.

Hva er målet med veiviseren?

Målet med veiviseren er å veilede deg gjennom hvordan du kan sette retning for din virksomhet i en digital tid, og hvordan du kan tilrettelegge for gjennomføring av den valgte strategiske kursen

Hva lærer du?

Gjennom en metodisk trinn-for-trinn tilnærming lærer du hvordan du går frem med strategiutvikling og omstilling i en digital tid, hvordan du legger til rette for en robust og tilpasnings-dyktig implementering av strategien, og ikke minst hva som kreves av deg som leder ​

Hvem er veiviseren for?

For deg som skal i gang med eller står midt oppi en omstilling, og trenger en strukturert tilnærming som sikrer at du tar høyde for viktige momenter i strategiutviklingen 

8 moduler

Veiviseren består av åtte moduler som bygger på hverandre. Under hver modul finner du flere steg som du kan utforske.


I første modul gis du en introduksjon til hva digital transformasjon og omstilling er, og får kjennskap til vanlige myter og hva som i praksis er realiteter. I andre modul skal du vurdere hvor virksomheten din står i dag, før du i tredje modul vender blikket utover og analyserer markedet og eksterne faktorer som kan påvirke virksomheten din fremover. I fjerde modul utarbeider du en strategisk posisjon. I modul 5 skal du vurdere hvilke implikasjoner den nye retningen har for virksomheten. I modul 6 skifter du fokus fra utarbeiding til implementering og lager konkrete tiltak for å realisere strategien.

I de to siste modulene er det fokus på praktisk lederskap. Du får innsikt i styringsverktøy og konkrete råd til hvordan du kan utøve god ledelse og sikre suksess i fremtiden.​

Hvordan bruker du veiviseren best?

For å gi deg et best mulig utgangspunkt for å håndtere et komplekst tema er veiviseren relativt omfattende. Siden ledere har ulike utgangspunkt og erfaringer vil det variere fra virksomhet til virksomhet hvor relevante alle delene av veiviseren er.

Det er fort å tenke at «dette vet jeg jo fra før» eller «dette er ikke relevant for meg». Selv om det noen ganger stemmer, er det kanskje nettopp disse øvelsene som kan gi din virksomhet mest verdi gjennom å utfordre dagens tankesett og inspirere til nye løsninger!

Her er noen anbefalinger til hvordan du bør gå frem

  • Få helhetsblikket! Bla deg gjennom alle modulene for å få en oversikt over innholdet i veiviseren og hvordan modulene og innholdet henger sammen
  • Gå stegvis gjennom hver enkelt modul der du også setter av tid til å løse oppgavene sammen med kolleger (husk å bruke metodekortene!)
  • Er det et spesielt metodekort du er på jakt etter? Du finner en samling over alle metodekort avslutningsvis i veiviseren, HER.