Veiviser

Innovasjon

For ledere og ansatte som vil utvikle nye produkter og tjenester

En digital guide til produkt- og tjenesteutvikling med kunden i sentrum

 • Veiviser innovasjon består av5faser
 • Hver fase består av2-6steg
 • Du kan laste ned13metodekort til bruk i ditt innovasjonsprosjekt

Hva er målet med veiviseren?

Målet med veiviseren er å gi deg en innføring i verktøyene du trenger for å jobbe strukturert med innovasjon.

Forberedelse/
gjennomføring

Veiviseren krever ingen forkunnskaper eller spesielle forberedelser. Du kan når som helst hoppe ut og inn, og du må ikke gjennomføre i én økt.

Hva lærer du?

Du lærer metoder du kan bruke i produkt- og tjenesteutvikling, enten det dreier seg om forbedring av eksisterende løsninger eller nye innovasjoner.

Veiviseren gir deg de praktiske verktøyene du trenger når du skal utvikle produkter og tjenester for kundene dine. Underveis får du metodekort, presentasjonsmaler og eksempler som er nyttig i arbeidet.

5 Faser

Veiviseren er en stegvis prosess i fem faser. Du vil kanskje ha behov for å hoppe frem og tilbake etter hvert som du får ny innsikt.

Lurer du på hva veiviseren er basert på? Se kildene her

 1. Christensen, C. & Dillon, K.  m. fl. (2016).  Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice Harper Collins Publishers
 2. Dalsmo, M. & Moengen, T.  fl. (2018). Digital21. Digitale grep for norsk verdiskaping. Samlede anbefalinger. For mer informasjon om anbefalingene, les mer her Digital21
 3. Furr, N. & Dyer, J. (2014). The Innovator’s Method. Bringing the Lean Startup into Your organization. Harvard Business Review Press.
 4. Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2014). Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. Wiley.
 5. Roozenburg, N. F & Eekels, J. (1995). Product design: fundamentals and methods (Vol. 2). Wiley.
 6. Rogers, D. L. (2016). The Digital Transformation Playbook. Rethink Your Business for the Digital Age. Columbia Business School Publishing.
 7. Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
 8. Ulwick, A. W. (2005). What Customers Want: Using Outcome-Driven Innovation to Create Breakthrough Products and Services. Idea Bite Press.