Veiviser

Innovasjon

Verktøy og metoder for innovasjon

 • 6faser
 • 10-30minutter å gjennomføre
 • 13metodekort til bruk i hverdagen

Hva er målet med veiviseren?

Målet med veiviseren er å gi deg en innføring i fasene og verktøyene du trenger for å jobbe strukturert med innovasjon.

Forberedelse

Veiviseren krever ingen forkunnskaper. For å bedre forstå mulighetene i digital teknologi anbefaler vi disse introduksjonskursene:

Introkurs i teknologi

Hva lærer du?

Du lærer om metodene og fasene i produkt- og tjenesteutvikling, enten det dreier seg om forbedring av eksisterende løsninger eller helt nye løsninger.

Veiviseren gir deg de praktiske verktøyene du trenger når du skal gå fra utfordring eller idé til produkt eller tjeneste. Underveis får du metodekort, presentasjonsmaler og eksempler som er nyttig i arbeidet.

6 Faser

Veiviseren er en stegvis prosess i seks ulike faser, og du vil kanskje ha behov for å hoppe frem og tilbake etter hvert som du får ny innsikt. Det viktige er at du følger stegene og ikke fristes til å hoppe rett på løsningen!

Lurer du på hva Innovasjon er basert på? Se kildene her

 1. Christensen, C. & Dillon, K.  m. fl. (2016).  Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice Harper Collins Publishers
 2. Dalsmo, M. & Moengen, T.  fl. (2018). Digital21. Digitale grep for norsk verdiskaping. Samlede anbefalinger. For mer informasjon om anbefalingene, les mer her Digital21
 3. Furr, N. & Dyer, J. (2014). The Innovator’s Method. Bringing the Lean Startup into Your organization. Harvard Business Review Press.
 4. Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2014). Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. Wiley.
 5. Roozenburg, N. F & Eekels, J. (1995). Product design: fundamentals and methods (Vol. 2). Wiley.
 6. Rogers, D. L. (2016). The Digital Transformation Playbook. Rethink Your Business for the Digital Age. Columbia Business School Publishing.
 7. Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
 8. Ulwick, A. W. (2005). What Customers Want: Using Outcome-Driven Innovation to Create Breakthrough Products and Services. Idea Bite Press.

Kurs og Veiviser innhold

Utvid