Veiviser

Fra data til verdi


Denne veiviseren tar oss med på reisen fra data til verdi. Her skal vi bli kjent med data og hvordan det gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på. Underveis tar vi med oss tips, eksempler, begreper og teknologier som forbereder oss på å jobbe med data i egen bedrift.

 • Fra data til verdi består av6 kapitlerIntroduksjonen
  Startstreken
  Første etappe
  Andre etappe
  Tredje etappe
  Mållinjen
 • Hver modul består av1-4 stegDisse gjennomfører du
  i eget tempo, og du kan gjerne hoppe inn og ut.


 • Hvert steg gir nyLæringI form av
  Eksempler
  Oppgaver
  Begrepsforklaringer
  Teknologiintroduksjoner

Målet med veiviser data

Målet med denne veiviseren er å lære hvordan vi kan skape verdi i form av nye innsikter og nye måter å arbeide på gjennom data. I tillegg er det et mål at du skal komme i gang med å identifisere hvordan din virksomhet kan skape verdi ut av data – og hvilke data som kan brukes til det.

Hva lærer du

Du lærer om data og om reisen fra data til verdi. På denne reisen lærer du om relevante begreper og teknologier vi anvender i arbeidet med data. Du lærer å sette mål for hva din bedrift skal bruke data til og å identifisere hvilke data som kan brukes til å oppfylle målet. Videre lærer du om bearbeiding av data, og til slutt ulike måter vi anvender data på.

Forberedelse/ gjennomføring

Veiviseren krever ingen forkunnskaper eller spesielle forberedelser. Vi anbefaler at du setter av litt tid når du klikker deg gjennom – slik at du har anledning til å gjøre oppgavene du blir presentert for. Du kan når som helst hoppe ut og inn av veiviseren og den må ikke gjennomføres i én økt.

Slik ser veiviseren ut

Veiviseren består av seks kapitler. Ved å klikke på boksene under kommer du rett inn i det aktuelle kapittelet, men vi anbefaler at du trykker på start veiviseren og følger den fra start til slutt.

Helt til slutt i veiviseren har vi samlet andre kurs som gir deg mer påfyll.