Stiftelsen Teknologiformidling – støtte til DigitalNorwayIllustrasjonsfoto: Johnér

DigitalNorway utvikler veivisere og presenterer caser fra virksomheter som har vært gjennom eller står oppe i prosesser for å digitalisere aspekter av driften gjennom muliggjørende teknologi. Casepresentasjonene er basert på selskapets egne beskrivelser. Både casene og veiviserne er utviklet med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Stiftelsen Teknologiformidling har en lang historie med å legge til rette for at norske virksomheter skal kunne dra nytte av mulighetene ny teknologi åpner opp for. Fra begynnelsen i 1916 (da som Statens teknologiske institutt) og i over 100 år har rollen til det som i dag er en privat, non-profit-stiftelse endret seg.

– Det opprinnelige formålet var å hjelpe mindre industri og næringsvirksomhet i konkurranse med storindustri, og i starten kunne det handle om å gjøre livet lettere for pølsemakere og bakere. I dag er formålet langt på vei det samme, ved at vi ønsker å bidra til at små og mellomstore bedrifter kan utvikle seg ved hjelp av digitale løsninger. Dette gjør vi i form av ren finansielle støtte til gode prosjekter vi tror på, sier Grete Hals i stiftelsen.

mann med ipad

– Dette er digital grunnkompetanse alle må forholde seg til i 2020

Stiftelsen Teknologiformidling ønsker å bidra til at små og mellomstore bedrifter kan utvikle seg ved hjelp av digitale løsninger. Dette gjør de i form av finansiell støtte til gode prosjekter de tror på.