Slik skal Oslos nye innovasjonsdistrikt hjelpe norsk næringsliv

VIKTIG BRIKKE: Det nye Livsvitenskapsbygget som bygges i Gaustadbekkdalen blir en del av det nye Oslo Science City. Illustrasjon: Ratio arkitekter/Mir

Oslo Science City vil hjelpe norske bedrifter ved å styrke koblingene mellom forskning og næringsliv. Ledende teknologi-aktører mener det er høy sjanse for at det lykkes.

– I et lite land som Norge må de ypperste kunnskapsinstitusjonene samarbeide seg imellom for at vi skal kunne hevde oss.

Dette sier Dagfinn Myhre, forskningssjef i Telenor Research. Han forklarer hvorfor Telenor gjerne vil samarbeide med kunnskapsmiljøene i Oslo Science City, innovasjonsdistriktet som skal skape kortere avstand mellom forskning og næring, og på den måten legge til rette for vellykket utprøving og innovasjon hos både små og store bedrifter.

Telenor har nemlig selv opplevd stor suksess med å samarbeide med norske forskningsinstitusjoner.  

Dagfinn Myhre, forskningssjef i Telenor Research.

– For eksempel har vi sammen med UiO forsket på digitale økosystemer, bruk av digitale medier, produktspredning over sosiale medier og anvendelse av mobilitetsdata. Vi har også jobbet tett med SINTEF på mobilteknologi, kundeforståelse og AI. Og sammen med Oslo universitetssykehus ser vi på anvendelser av 5G innen helse, sier han. 

Vi vil samarbeide med de beste studentene, de beste forskerne, og de mest spennende oppstartsmiljøene, legger han til. 

Oslo Science City skal altså senke terskelen for å få til slike typer samarbeid, noe Myhre mener vil hjelpe norske bedrifter hevde seg internasjonalt. 

– Vi trenger høy teknologisk kunnskap og bedre evne til å kommersialisere teknologien gjennom nytenkning. Da vil forskningsbasert kunnskap innen både digitalisering og forretningsforståelse vil være nyttig, sier Myhre.

Dette er Oslo Science City

  • Et innovasjonsdistrikt i Oslo. Strekker seg fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, og skal også inkludere Campus Radiumhospitalet.
  • Samler forskere, startup-miljøer og etablerte bedrifter for å øke samhandling, innovasjon og åpne nye muligheter for næringslivet. 
  • Har pekt ut fire gravitasjonsområder der næringslivet kan nyte godt av ledende norsk forskning, deriblant digitalisering og beregningsvitenskap 
  • Medlemmer i Oslo Science City inkluderer Oslo kommune, Universitetet i Oslo (UiO), Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF, Oslo Cancer Cluster, Forskningsparken i Oslo, NGI (Norges Geotekniske Institutt), SINTEF, Studentsamskipnaden SiO, Oslo Pensjonsforsrikring og Ferd.

Samarbeid skaper suksess

SINTEF er en av tungvekterne som har involvert seg i utformingen av det nye innovasjonsdistriktet. Det er kanskje ikke så rart: få andre aktører her i landet har like lang og bred erfaring når det gjelder å anvende forskning til å utvikle lønnsomme produkter og tjenester som bidrar til nye arbeidsplasser. Opp gjennom årene har mange suksessfulle teknologibedrifter vokst ut av SINTEF-prosjekter – ofte i samarbeid med andre forskningsmiljøer. 

– Vi har for eksempel Mikro- og nanoteknologilaboratoriet MiNaLab, som er et utmerket eksempel på hva vi kan få til når forskning og næring jobber sammen. MiNaLab er ganske unikt med et høyteknologisk renrom i verdensklasse. Her deler SINTEF og UiO lokaler, og mens UiO utfører grunnleggende forskning jobber SINTEF med anvendt forskning, utvikling og småskalaproduksjon innen mikrosystemer og nanoteknologi. MiNaLab utvikler sensorer i verdensklasse og har vært et arnested for mange av våre vellykkede oppstartsbedrifter, sier Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF og leder for SINTEF Digital. 

– Håpet er at Oslo Science City vil resultere i enda flere samarbeidsprosjekter av denne typen. Når du samler så mange aktører med felles målsetninger er jeg sikker på at det vil skape flere slike muligheter, legger han til.

Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF og leder for SINTEF Digital.

SINTEF er klar til å dele av sin erfaring for at Oslo Science City skal lykkes – det er nemlig ikke så enkelt at man bare kan dytte forskere og bedrifter inn i samme bygningskompleks så kommer  innovasjon og suksesshistorier av seg selv.

– Et verdensledende innovasjonsdistrikt må gjøre mer enn bare å få folk til å jobbe ved siden av hverandre. Det innebærer bevisst og målrettet jobbing for å sette samarbeid og samskaping i system. Det krever igjen strategisk ledelse, sier han.

Like viktig for Dalsmo er det at det som skjer i innovasjonsdistriktet ikke bare skal gagne bedrifter og offentlige aktører med base i Oslo.

– Det er viktig for oss i SINTEF at dette skal være et nasjonalt initiativ. Som en nasjonal aktør vil vi fokusere på å skape gode samarbeidsallianser mellom institusjoner og næringer over hele landet. 

Skal styrke bindeleddene mellom forskning og næringsliv

Oslo Science City skal også dra nytte av kompetansen og nettverket til DigitalNorway, som er med som partner i utviklingen og byggingen av innovasjonsdistriktet. 

– Norge har sterke forskningsmiljøer, men vi kan bli enda bedre til å tilrettelegge for at innsikt og data fra forskningsprosjekter kan gjenbrukes og videreforedles i næringslivet. Å jobbe systematisk med dette er noe vi ser frem til å gjøre i samarbeidet med Oslo Science City, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. 

– Vi ønsker å være pådriver for anvendbar forskning: å finne samarbeidsstruktuer og insentiver som hjelper å peile forskningen inn mot næringslivets behov, sier hun. 

I likhet med Dalsmo i SINTEF har Dingsør førstehånds erfaring med å fremme samhandling mellom akademia og næringsliv. 

– I arbeidet med Datafabrikken har vi etablert et nært samarbeid med dScience ved UiO, og vi utvikler også flere innovative etter- og videreutdanningstilbud tilpasset et dynamisk arbeids- og næringsliv i rask endring med fagkrefter fra UiO og andre akademiske institusjoner, sier hun. 

Og selv om innovasjonsdistriktet ennå ikke er ferdig bygget, er hun oppmuntret av det hun har sett så langt. 

– Jeg tror Oslo Science City kan skape gode mekanismer for å hente verdiskapning og næringsutvikling fra både norske og internasjonale forskningsaktiviteter – og det vil norsk næringsliv nyte veldig godt av, avslutter Dingsør.

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Harald Spjelkavik / NewsLab