Her skal de beste hodene fra forskning og næringsliv jobbe sammen

ROM FOR INNOVASJON: Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City og Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Harald Spjelkavik / NewsLab

Norge har forskningsmiljøer i verdensklasse, men kan bli mye bedre til å omsette forskning til innovasjon og næringssuksesser. Det skal landets første, fullskala innovasjonsdistrikt sørge for, når Oslo Science City nå bygges.

– Norge må skape 25 000 nye arbeidsplasser hvert år de neste 40 årene for å opprettholde det norske velferdssamfunnet. Oljenæringen har i mange år tiltrukket seg mye kompetanse og store investeringer. Nå må vi stimulere fremveksten av  andre kunnskapsintensive næringer. Vi trenger altså flere bein å stå på, sier Christine Wergeland Sørbye.

Hun er administrerende direktør i Oslo Science City, et innovasjonsdistrikt – mer om det under – midt i Oslo. Oslo Science City strekker seg fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, og skal også inkludere Campus Radiumhospitalet. Her skal bedrifter, startups, inkubatorer og kunnskapsinstitusjoner samles og på den måten skape grobunn for samarbeid, innovasjon og nye bærekraftige arbeidsplasser. 

Med andre ord: i Oslo Science City skal landets beste hoder slås sammen.   

– Oslo Science City utgjør cirka to kvadratkilometer og er det mest kunnskapstette området i Norge. Her er det 7500 forskere, 10 000 sykehusansatte og 30 000 studenter. Vi har landets beste universitet, universitetssykehus, forskningsinstitutter i verdensklasse og noen av Norges sterkeste miljøer for oppstartsbedrifter. Vi har fremragende kunnskapsmiljøer innen helse og livsvitenskap, digitalisering og beregningsvitenskap og klima, energi og miljø, forklarer Sørbye. 

Når disse samler sine krefter, kan vi lage et verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene.

Stimulerer samspill og innovasjon

Hvordan fungerer et innovasjonsdistrikt? Prinsippet er å lage kort vei – både bokstavelig og metaforisk – mellom aktører som kan bygge på hverandres kunnskap og kompetanse. Sammen med dynamiske oppstartsmiljøer og kompetent kapital legger de grunnlaget for nye bedrifter, som får hjelp av etablert næringsliv til skalering og internasjonalisering. I tillegg får større bedrifter tilgang til nødvendig kompetanse, nye ideer og mulighet for uttesting av morgendagens løsninger. 

Det vil igjen skape mer innovasjon som kan omsettes i konkrete næringssuksesser

– Vi skal omstille til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, samtidig som vi videreutvikler bedrifter og skaper nye arbeidsplasser. Da må vi både utvikle fremragende kunnskap, og finne måter å ta denne kunnskapen i bruk. Oslo Science City blir en arena der ny kunnskap utvikles og tas i bruk, sier Sørbye. 

– Kunnskapsinstitusjoner, innovasjonsmiljøer og kunnskapsintensivt næringsliv må samarbeide tettere, og gjensidig forsterke hverandre. Innovasjonsdistrikter stimulerer et slikt samspill.

– Vi skal utvikle sterke økosystemer for innovasjon, entreprenørskap og næringsvekst. Det blir avgjørende at vi samarbeider om å utvikle og synliggjøre kunnskapsmiljøer og fremgangsrike bedrifter, følger hun opp. 

I tillegg skal innovasjonsdistriktet utvikles som et attraktivt byområde, med arbeidsplasser, boliger og kulturliv.  

Dette er et innovasjonsdistrikt

  • Et geografisk byområde, der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapstunge virksomheter samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige for å fremme innovasjon, kreativitet og kommersialisering av idéer og kunnskap. 
  • Sikter på å skape felles møteplasser og utvikle sterk delekultur, støttet av god fysisk infrastruktur som gjør det enkelt å bevege seg rundt. 
  • Eksempler på kjente innovasjonsdistrikter: Stockholm Scence City (Hagastaden), Copenhagen Science City, Kendall Square (Boston), og White City Campus (London). 
  • Medlemmer i Oslo Science City inkluderer Oslo kommune, Universitetet i Oslo (UiO), Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF, Oslo Cancer Cluster, Forskningsparken i Oslo, NGI (Norges Geotekniske Institutt), SINTEF, Studentsamskipnaden SiO, Oslo Pensjonsforsrikring og Ferd.

Enormt potensial for digitalisering

«Innovasjon og næringsutvikling» kan bety så mangt. Oslo Science City skal bygge på fagområder der Oslo og Norge har ledende kompetanse. Dette har blitt destillert til fire gravitajonsområder: Helse og livsvitenskap, klima, energi og miljø, demokrati og inkludering, og digitalisering og beregningsvitenskap.

– Dette er områder hvor vi har verdensledende kunnskap og veldig stort potensial. De sterke teknologimiljøene med vekt på maskinlæring, kunstig intelligens og digital innovasjon er et viktig satsingsområde i seg selv, men bidrar også til å forsterke innovasjonskraften i de andre gravitasjonsområdene, understreker Sørbye. 

– For eksempel er verdens største e-helse-system, Health Information Systems Programme (HISP), utviklet ved institutt for informatikk ved UiO. Og SINTEF Digital har levert banebrytende teknologier i over 70 år, fra den første norskbygde datamaskinen til kunstig intelligens og verdensledende 3D-kameraer til industrien, sier hun.

Og det gir resultater: SINTEF annonserte nylig at fire av deres spinoff-bedrifter er på Technoport sin liste over de ti beste deep tech-startupene i Norge. Samtidig er dScience etablert som et av Europas sterkeste miljøer på data science, med forskere fra Universitet i Oslo og SINTEF i styret.

– Bra for Oslo, viktig for Norge 

DigitalNorway er med som partner i etableringen og utvikling av Oslo Science City. Daglig leder Liv Dingsør mener DigitalNorway har en viktig rolle å spille i å sørge for at innovasjonsdistriktet kommer små og mellomstore bedrifter til nytte:

– Vi bruker mye tid på mobilisering, blant annet som kompetansemegler i Oslo kommune, for å hjelpe de mindre virksomhetene med å navigere i et ganske komplekst og uoversiktlig  landskap for å finne riktig partnere, prosjekter og støttemidler å involvere seg i. Sammen med Oslo Science City vil vi jobbe målrettet med at det skal bli enklere for bedriftene å finne frem til mulighetene som ligger i å være tilknyttet innovasjonsdistriktet, sier Dingsør. 

– Vi er også glade for slagordet «Bra for Oslo og viktig for Norge». DigitalNorway er en satsing med et nasjonalt mandat, og gjennom samarbeidsavtalen vil vi jobbe aktivt for at læring og erfaringer fra dette viktige arbeidet kan deles og inspirere andre innovasjonsmiljøer i vårt langstrakte land, og samtidig hente innsikt og ideer tilbake til Oslo Science City, avslutter hun.