Dette er Equinors storsatsning på «hverdags­digitalisering»

Torbjørn Folgerø, direktør for digitalisering og IT i Equinor.

I Norges største selskap utvikler selv kranoperatører egne apper. 

Har du hørt om begrepet hverdagsdigitalisering? Kort fortalt handler det om å bruke enkle digitale verktøy for å lette daglige arbeidsoppgaver. 

– Siden vi satte fart på digitaliseringen av Equinor i 2017, har vi jobbet med å sette hverdagsdigitalisering i et system, sier Torbjørn Folgerø, direktør for digitalisering og IT i Equinor. 

Satsningen innebærer å gjøre verktøy og løsninger for lavkode tilgjengelig for flere:

Lavkode er en samlebetegnelse for verktøy som lar deg jobbe med digital utvikling uten tradisjonell koding. En som mestrer slike verktøy kalles for en hverdagsutvikler.

De blir det stadig flere av i energiselskapet. I dag har Equinor over 250 lavkodeløsninger i bruk, 370 sertifiserte hverdagsutviklere og over 11 000 registrerte brukere av lavkodeapper. 

– Det er alt fra kranførere til HR-arbeidere som bruker og utvikler disse løsningene, sier Folgerø. 

Det finnes mange ulike eksempler på lavkodeapper i bruk: En måler hvorvidt støy på anleggsplasser påvirker fuglelivet. En annen automatiserer bestillingsflyt hos kranoperatører. 

Men det å sette hverdagsdigitalisering i et system er ikke gjort over natten. Hvordan sørger man for at dette får en reell effekt og blir tatt i bruk?

Sammen med Equinor har Digital Norway laget et introkurs for hvordan du kan effektivisere arbeidet ditt med lavkode:

Innovasjonen ligger i digitaliseringen  

Svarene på disse spørsmålene ligger i det de kaller læring og kontinuerlig forbedring

– For det første har vi jobbet langsiktig med lean-metodikk og kontinuerlig forbedring i et tiårsperspektiv, begynner Folgerø.

Lean er en prosjektmetodikk som handler om å skape flyt i prosesser, lære underveis og sette verdi hos kunde og sluttbruker i sentrum av alle avgjørelser.

Etter at digitaliseringen av Equinor har skutt fart, er dette i større grad blitt satt i system.

– Når vi i dag snakker om læring og kontinuerlig forbedring, er den store majoriteten av samtalene knyttet til enablers i digitale verktøy. Å drive innovasjon betyr for oss nesten det samme som å drive med digitalisering, sier Folgerø. 

Virtuelle klasserom, hackatons og arrangementer

En viktig del av satsingen er Equinor University. 

Det er en organisasjon som jobber med læring og kompetanseheving. Universitetet er enkelt tilgjengelig for alle ansatte via Equinors intranett, og består av både interne og eksterne kurstilbud. 

– Innenfor hverdagsdigitalisering har vi lansert et virtuelt klasserom. Dette er gjort i tett dialog med Microsoft, forklarer Folgerø og legger til: 

– For å få tilgang til vår lavkodeplattform, må man først ta et introduksjonskurs. Dette er ikke veldig komplisert, men en lavterskel måte å lære seg det grunnleggende.

Kompetansen er heller ikke kunnskap som blir glemt. Når man har gjennomført den interne treningen blir man invitert inn på hackatons, events og arrangementer. Det gjør at man får brukt det man har lært.

Slik samarbeider Equinor og Digital Norway om digitale kurs

I tråd med Equinors satsing på øke kunnskap om og anvendelse av teknologi internt og deres ønske om dele denne innsikten eksternt, har de støttet Digital Norway med utvikling av digitale kurs på norsk og engelsk: 

Her kan du ta kurset om lavkode – eller low-code/no-code – som vi har utarbeidet i samarbeid med Equinor. 

De har også støttet en engelsk oversettelse av dette innføringskurset om ChatGPT samt dybdekurset Datareisen. Dette ligger nå gratis tilgjengelig i kurskatalogen til Digital Norway.

Læringen er knyttet til konkrete mål 

For de som lurer: Equinor-ansatte lærer ikke bare for læringens skyld. Dette er knyttet til bedriftens overordnede mål. 

– Vi har helt konkrete mål knyttet til produksjon, sikkerhet, trading også videre. Kontinuerlig læring og hverdagsdigitalisering skal brukes på måter som understøtter disse målene, sier Folgerø. 

For å se effekten måler selskapet ulike indikatorer. De måler blant annet antall brukere av lavkodeapper, effektivitetsgevinster og om lavkode gir bedre kvalitet – både på tanke på arbeidsoppgaver og trivsel. 

Mennesket blir enda viktigere

– Det er en realitet at fremtidens arbeidsliv nok vil se ganske annerledes ut enn dagens, sier Folgerø. 

Han peker på at stadig flere oppgaver vil løses enten delvis eller helt med kunstig intelligens og avansert teknologi. 

– Det er spennende, men og mer krevende, sier han. 

Mange er bekymret for en verden hvor maskiner og digitale systemer gjør mennesker overflødige. Folgerø er av motsatt oppfattelse:

– I fremtiden vil mennesket faktisk bli enda viktigere. Vi kan automatisere de enkle oppgavene, og da trenger vi at flere bruker tid på krevende oppgaver. Det vil stilles større krav til menneskers evne til å ta beslutninger og navigere i komplekse spørsmål. 

Det er mange beslutninger som må tas. Hvilke oppgaver skal delegeres bort til kunstig intelligens og ikke? Hva er etisk riktig og hvem blir berørt av avgjørelsene dere tar? Kan man stole på datagrunnlaget? Dette er spørsmål stadig flere, ikke bare ledere og IT-arbeidere, må ta stilling til i fremtiden. 

– Man snakker mye om kompetanse og læring for å mestre nye digitale verktøy. En annen side av saken er at læring også er helt nødvendig for å kunne stå i en ny og mer sammensatt arbeidshverdag, sier Folgerø og legger til: 

– Derfor er vi så aktive i Digital Norway. Fordi de bidrar til å skyte fart på digitaliseringen. 

Dette er suksesskriteriene

Ikke alle bedrifter har ressurser til å opprette egne universiteter. Det er Folgerø klar over. Han er likevel tydelig på at alle vil tjene på å tenke langsiktig: 

– For å ha en bærekraftig bedrift må man klare å se noen år frem i tid. Da ser man at teknologi vil spille en større og viktigere rolle. 

Ledere bør derfor sette av tid til læring og kontinuerlig forbedring. Det må være gjennomgående i strategier, mål og utviklingsplaner, både på kort og lang sikt, mener IT-direktøren. 

– En fordel nå er at mye kan gjøres digitalt. Du trenger ikke sende ansatte to uker på et universitet. Det er mye som er tilgjengelig på nett. Terskelen for å lære er lavere. 

Folgerø påpeker at han selv også kjenner på et ansvar for å oppmuntre sine medarbeidere til videre utvikling. Det mener han Equinor har truffet bra på: 

– Vi har sertifiseringer, programmer og et eget community knyttet til læring og oppfølging. Jeg tror vi har truffet bra på de suksesskriteriene.

Har du lyst til å lære mer om lavkode? Ta vårt nye introkurs her:

Introkurs

Effektiviser arbeidet ditt med no-code/low-code

Lær mer hva no code/low code teknologi er og hvordan du kan komme i gang med å lage dine egne, enkle apper, automatiseringer og rapporter – for å forbedre din og dine kollegers produktivitet og effektivitet på jobben.

257 Moduler0% Fullført