Sjefforskerens fem ledertips: – Tiden etter korona blir enda mer krevende

For å komme tilbake til kontoret, må de ansatte få mer ro og færre forstyrrelser, mener SINTEF-forsker Nils Brede Moe. Her er hans fem beste tips til ledelse post-korona.

– Den største forskjellen på tida før covid-19 er at nå ønsker alle fleksibilitet, sier sjefforsker Nils Brede Moe i SINTEF.

Han har blitt hele Norges hjemmekontor-ekspert i løpet av det siste året, og har forsket på digitale praksiser fra selskaper som Spotify, Storebrand og Sparebank1. Studiene viser at produktiviteten økte med hjemmekontor i 2020, og at den har økt enda mer i 2021. 

Men produktivitet er ikke alt, og selv om vi jobber effektivt hjemmefra, er vi nå klare for å ta tilbake kontorpultene våre på arbeidsplassen. Ifølge tall fra bedrifter SINTEF har analysert, ønsker 70 prosent av arbeidstakerne å jobbe mest fra kontoret.

– Ny måte å jobbe på

Den hybride løsningen, med både hjemmekontor og kontortid, fører ifølge Moe til at vi står overfor et paradigmeskifte i norsk arbeidsliv. 

Han er sikker på at høsten vil bli mer krevende enn det var under nedstengingen i mars 2020. 

– Det blir et stort skifte i høst, og spesielt for ledere som må finne en annen måte å jobbe på, forklarer han.

For selv om vi savner fellesskapet på kontoret, og spesielt de tilfeldige møtene på tvers av avdelingene, har tida under pandemien gjort det tydelig at å jobbe på kontoret kan gi mange avbrudd og konsentrasjonsvansker.

– For å komme tilbake på kontoret må folk få mer ro og det må være mye mindre avbrudd, for eksempel færre møter.

Deleger ansvaret så lavt som mulig

I Spotify har han sett at møtefrie dager har hatt positiv effekt, men også det må settes i system på nytt i løpet av høsten.

– Møtefrie dager må være koordinerte, slik at i hvert fall de du jobber sammen med har møtefrie dager samtidig. Ledere har spurt meg om hvor mange møtefrie dager en bør ha. Det er vanskelig å vite, forteller Moe.

Han råder generelt alle ledere til å delegere ansvaret så lavt i organisasjonen som mulig, og å bruke høsten til å eksperimentere og prøve seg fram. Istedenfor å styre de ansatte, bør ledere være fasilitatorer og tilretteleggere.

– Det er krevende for mange, men det er den type lederstil som kommer til å vinne. Som leder må du tørre å stå i det usikre, gi slipp og la folk finne ut av det sammen med deg. I løpet av det siste året er det bygd opp en enorm tillit, og det tar bare ti minutter å rive den ned.

Her er Brede Moes 5 beste tips til ledere post-korona:

1. La den enkelte få bestemme

La team, grupper og avdelinger selv få bestemme hvor og hvordan de skal jobbe. Men vær tett på og hjelp til med å finne gode løsninger for den enkelte, teamet og for organisasjonen.   

2. Løs oppgaver sammen 

Design oppgaver slik at folk jobber sammen og ikke alene. Det er lett å tenke at det er lurt å fordele oppgavene når alle sitter hver for seg. Team som ikke løser oppgaver sammen, mister felles retning og slutter å fungere.

3. Tilrettelegging fremfor styring

Ha fokus på god tilrettelegging fremfor mikrostyring og statusrapportering. Ledere vil da raskt fange opp det som er vanskelig og ha mulighet til å hjelpe teamet og teammedlemmene til en bedre hverdag og et bedre digitalt samarbeid.

4. Tenk over antall møter

Innføres nye møter, må gamle fjernes. Vær kritisk til antall møter og hvem som kalles inn. I en hybrid arbeidshverdag med få tilfeldige treff ved kaffemaskinen, er det fort gjort å øke antall møter for å styrke koordineringen. Mange møter ødelegger produktiviteten og folk vil holde seg hjemme hvis de sitter i digitale møter hele tiden på kontoret. Felles møtefrie dager fungerer godt.

5. Pass på at medarbeiderne ikke jobber for mye

I noen bedrifter rapporterer så mange som 40 prosent at de nå jobber mer enn før pandemien. Trives man ikke på jobben øker risikoen for at folk slutter.

Trenger du flere gode ledertips?

Veiviser

Digital Samhandling

Bli god på å fasilitere digitale møter, webinarer og workshops!

303 Moduler0% Fullført

Veiviser

Strategi og forretningsutvikling

En veiviser som skal hjelpe deg å lykkes med strategi og forretningsutvikling i en digital tid.

808 Moduler0% Fullført

Introkurs

Fjernledelse

Utstrakt brukt av hjemmekontor er for mange den nye normalen. Her finner du – som er leder – veiledning og tips for å lede på hybride arbeidsplasser.

254 Moduler0% Fullført

Tema

Ledelse

Her har vi samlet alt vårt læringsinnhold om ledelse – slik at du forhåpentlig kan bli en bedre leder.