– Har det vært greit å kaste bort 14 millioner kroner?

Foto: Burst / Pexels

Med intensivprogrammet ByggSammen kan aktører i byggebransjen forklare sine problemer – og få løst dem. Med det kan de også spare store summer.

– Byggenæringen er Norges største landbaserte næring, som gjennom de siste 15 årene har prøvd på ulike måter å effektivisere driften. Likevel har produktiviteten gått jevnt nedover, sier Bård Krogshus, prosjektleder for BIM Verdi – et nettverk for praktisk bruk av ny teknologi i byggebransjen.

– Nedgangen skyldes at kompleksiteten i prosjektene er blitt større, samtidig som kravene til for eksempel dokumentasjon og bærekraft har økt. I tillegg er det mange fag involvert, noe som gjerne har ført til en kronglete og fragmentert byggkjede. Den eneste måten for å øke effektiviteten og lønnsomheten, er å digitalisere og automatisere informasjonsflyten, sier Krogshus.

– Fra byggeherre til ingeniør, til entreprenør, elektriker og til slutt driftsoperatør for bygget er kommunikasjonen for uklar eller dårlig – de aller fleste aktørene har ikke funnet den «digitale summetonen» som gjør at alle ledd i en byggeprosess kan snakke sammen på en effektiv måte. I et byggeprosjekt blir samme verdier i snitt tastet inn sju ganger i ulike systemer – det er helt unødvendig med eksisterende løsninger.

Dette er ByggSammen:

  • Et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Omstillingsmotor, Smart Innovation Norway og BIM Verdi.
  • Et kompakt, innholdsrikt og fremtidsrettet program. Modul A er spesielt utviklet for entreprenører, byggevareprodusenter og handelshus.
  • I løpet av programmet får deltakerne praktisere en metodikk i hvordan de skal lykkes med kunderettet digitalisering i byggenæringen.

Interessert? Meld deg på ByggSammen her

Vil bryte med «sånn har det alltid vært»-holdninger

For å hjelpe byggebransjen i riktig retning, har BIM Verdi derfor utviklet intensivprogrammet ByggSammen i samarbeid med Smart Innovation Norway og Innovasjon Norge. Programmet er basert på DigitalNorways Konkurransekraft & Vekst, og skal gi aktører i byggebransjen en praktisk og lettfattelig innføring i temaer og verktøy som raskt kan vise seg å være lønnsomme.

– Med ByggSammen har vi tatt verktøyene og tankene bak, og tilpasset det til byggebransjen, sier Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

– Dette gjøre vi med konkrete eksempler og verktøy som kan bidra til å gjøre aktører i byggebransjen mer innovative og effektive. Men metodikken i bunn ligger fast: Du må forstå kundenes behov. Forstår du ikke denne, blir du raskt veldig sårbar, sier Mydske.

Vil vise hva som faktisk er mulig

Ifølge Krogshus er målet med ByggSammen-programmet å ta i bruk en metodikk som definerer og løser «pes» (problemstillinger) og identifiserer «pluss» (nye løsninger og tjenester), gjerne ved bruk av eksisterende standarder og teknologier i en praktisk setting:

– Programmet er basert på at det er behovene og brukerne som må bestemme hva digitaliseringen skal romme og innebære. Det er de praktiske problemstillingene som står sentralt.

Han forteller at man i byggebransjen ofte blir møtt med holdningen om at «sånn kan man ikke gjøre det, fordi det alltid har vært sånn».

– Det er noe vi nå vil snu på hodet, for å vise hva som faktisk kan være mulig. Konkurransekraft & Vekst var bransjenøytralt, og likevel en vekker for mange. Det er noe vi ville føre videre inn i byggebransjen. Og med navnet ByggSammen gjenspeiler vi at den eneste måten vi kan gjøre dette på, er ved å bygge sammen – bokstavelig talt.

Kan spare store summer

Og at det kan lønne seg, er det ifølge Krogshus ingen tvil om. Han nevner et eksempel fra virkeligheten, der et kompleks med 140 nybygde leiligheter hver hadde rundt 120 fakturaer knyttet til seg:

– Her oversteg den interne transaksjonskosten svært ofte verdien på transaksjonen, noe som utrolig nok er helt normalt i bransjen, sier Krogshus.

Han forteller at underlaget gjerne måtte sjekkes for hver faktura – en tidsbruk som ble halvert med en mer effektiv intern behandling og kontroll.

– Forenkling av manuelle rutiner og bedre kontroll ved hjelp av enkle digitale løsninger ryddet opp i dette. Det utgjorde en besparelse på ufattelige 14 millioner kroner. Men hvorfor hadde man ikke tatt tak i dette før? Har det vært greit å kaste bort 14 millioner kroner – og hvem er så dumme at de betaler for det? Det er store summer på spill, sier Krogshus.

Han mener at det at det er så mye penger i bygg i Norge, at det på mange måter har vært en hvilepute for nødvendig innovasjon.

– Hvert år går det med over tusen milliarder kroner til bygging og drift av bygg her til lands, samtidig som byggebransjen er en av verstingene på miljøsiden. Og i dag betaler «noen» for merarbeidet som ineffektiviteten medfører – rett og slett fordi de ofte ikke vet bedre. Det er ikke energi eller motivasjon nok til å gjøre noe med dette, for de pengene har vi likevel. Det er jo litt vanvittig, sier Krogshus.

JOBBER FOR DIGITALISERING AV BYGG: Bård Krogshus, prosjektleder for BIM Verdi. Foto: BIM Verdi

Jo, du har tid til å lære om digitalisering

Ifølge Krogshus er det ikke sjeldent for aktører i byggebransjen å føle at man ikke har tid til kompetanseøkning for å ta i bruk digitale løsninger.

– Kanskje ligger du litt på etterskudd med å ferdigstille et prosjekt, før du skal over på et nytt. Når skal du da ta grepene – som du kanskje til og med ikke vet at du er nødt til å ta?

Når oppdragsgivere – enten det er private eller en kommune – heller ikke har kompetansen til å stille entydige krav til effektive leveranser, kan entreprenøren bestemme løsningene – og dermed marginene selv. Likevel klager entreprenørene over lave marginer, sier Krogshus:

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– Ved fastpris kan entreprenøren halvere visse prosesskostnader med tilgjengelig teknologi, og sitte igjen med et langt større overskudd, sier Krogshus, og peker enda litt lenger frem i tid:

– Og om noen år, når bestilleren sier at man ikke kan prosjektere og bygge på gamlemåten lenger, da er du klar for det, sier Krogshus – og får støtte fra Mydske:

– Endringene kommer. Og deltar du nå, vil du ikke bare øke inntjeningen din – men også sjansen for å overleve. Dette handler om å få et konkurransefortrinn.

Han legger heller ikke skjul på at de små- og mellomstore bedriftene, som er målgruppen for ByggSammen, må ha hjelp for å få til de nødvendige endringene:

– Derfor er vi helt nødt til å tilrettelegge dette programmet slik at det kan gjennomføres i en normal, travel hverdag. Det er laget for å kunne gjennomføres selv om man «ikke har tid».

Interessert? Meld deg på ByggSammen her