Gjør bedriften mer lønnsom med gratis, heldigitalt program!

Foto: Johnér

Lær hvordan du kan jobbe med enkle innovasjonsmetoder og hvilken verdi du kan skape ved å ta i bruk data! Nå kan du søke om å bli med på kompetanseprogrammet Konkurransekraft & Vekst – helt kostnadsfritt.

200 bedrifter har allerede deltatt på kompetanseprogrammet Konkurransekraft & Vekst, en del av Innovasjon Norges initiativ Omstillingsmotor.

Tilbakemeldingene fra bedriftene har vært svært gode, og de har hatt godt utbytte av å arbeide med konkrete problemstillinger fra egen bedrift.

Tett dialog med DigitalNorway og erfaringsutveksling fra de andre bedriftene som deltar har bidratt til at programmet for mange har blitt starten på en ny digital reise. Gjennom å arbeide med egen forretningsmodell og å gi bedriften muligheten til å se seg selv utenfra har programmet fungert som en grobunn for innovasjon og nye strategier.

De første programmene settes opp i uke 37 og 38, med forberedelser i uke 36. Programmene gjennomføres sammen med vår partner Proneo. Det er krav om minimum 2 deltakere fra hver bedrift, men flere fra hver bedrift må gjerne delta for å sikre kritisk masse og effektiv gjennomføring av endringsarbeidet. Programmet gjennomføres som webinarer med totalt 16 timer fordelt over 7 dager a 2-3 timer. Det forutsettes noe egeninnsats i form av hjemmelekse mellom øktene.

Lær hvordan du bruker data!

– Mange norske bedrifter har kommet langt i å ta i bruk data, teknologi og digitale verktøy, men vi ser også et stort uforløst potensiale. Etter hvert som ny teknologi kommer til, blir konkurransefortrinnet ved å benytte seg av denne teknologien på en smart måte større og større, sier Eirik Andreassen, som er ansvarlig for Konkurransekraft & Vekst.

Programmet er utviklet for ledere som ønsker å skape merverdi for kundene gjennom å ta i bruk digitale teknologier. Du lærer å anvende enkle metoder for å oppnå økt konkurransekraft og lønnsomhet, og får en grunnleggende innføring i hvordan du kan utforske hvilke muligheter som ligger i bruk av data og digitale teknologier. Du trenger ingen forkunnskaper i innovasjon eller digitale teknologier for å delta.

Etter kurset har du lært følgende:

  • Hvordan du identifiserer målgruppen din
  • Hvordan du holder kundeintervju for å finne ut hva bedriften din bør endre for å bli mer konkurransedyktig
  • Hvordan du bruker innsikt fra kundeintervju til å oppdage nye forretningsområder og forretningsmodeller
  • Hvordan bruke digital teknologi for å gjøre prosesser mer effektive, og for å øke kundetilfredsheten
  • Hvilke rammeverk og metoder du kan bruke for å sørge for effektivitet i utviklingen
  • Hvordan du bør legge om organisasjonen og arbeidsmetoder for å svare på nye behov i en mer digital hverdag

En stor del av programmet fokuserer på hvordan bedriften kan bli mer datadrevet. 11. mai holdt vi et webinar der Eirik Andreassen forklarte hvordan du bør drive forretningsutvikling i en digital verden.

Se webinaret her: