Gjør 100 år gammelt bygg smart, behagelig og energieffektivt

https://vimeo.com/379714726

Factory Tøyen har nylig overtatt et 100 år gammelt bygg. Sjekk ut sensorene som gründer Amalie Kristoffersen og hennes lille stab har installert for å gjøre de 2000 kvadratmeterne smarte, energieffektive og enkle å drive.

-Det har vært viktig for oss å implemetere ny teknologi når vi har designet lokalene våre. Dette har gitt oss anledning til å samle inn data på en ny måte, som gir oss veldig fine muligheter til å optimalisere, analysere og effektivisere i fremtiden, sier Amalie Kristoffersen.

Hun er gründeren bak Factory Tøyen, et coworking space som åpner dørene i januar. Det 100 år gamle bygget er på ingen måte miljøsertifisert. For at den lille staben på 3 medarbeidere likevel skal kunne tilby et inneklima og servicenivå av høy standard på de 2000 kvadratmeterne, har de tatt i bruk ulike typer sensorteknologi. Blant annet naturlig ventilasjon som opereres automatisk gjennom CO2- og temperatursensorer, og temperaturmålere under arbeidsstasjonene for analyse av lokalenes bruk i sanntid.

-Vi bruker sensorer på flere områder, og skal implementere enda flere fremover. Teknologien gir oss en unik mulighet til å posisjonere oss, kanskje til og med før de større selskapene vi også konkurrerer med om å tilby fremtidens fleksible arbeidsplasser, sier Kristoffersen.

Sensorene i Factory Tøyen leveres blant annet av Disruptive Technologies, et av flere norske selskap som markerer seg positivt på det blomstrende sensormarkedet.

-I og med at sensorene er så små og enkle å ta i bruk så vil det kunne gjøre eiendommer bedre for alle – for leietagere og ikke minst gårdeiere, sier Ole Petter Novett, salgsdirektør i Disruptive Technologies.

Disruptive Technologies lager veldig små sensorer som er koblet på internett. Et enkelt API gjør det lett å løfte den dataen ut av internett, der den kan nyttiggjøres av programvareselskaper som Areo – som har samlet dataen fra sensorikken på blant annet Factory Tøyen.

-Vi tar tak i signalene og bygger løsninger rundt det slik at virksomhetenes forbedringsprosesser kan løses og de får tatt bedre beslutninger om drift, sier CEO i Areo, Hans Kristian Grani.

Disse sensorene kan smarte opp virksomheten din

Automatiseringens tidsalder er over oss, og alt begynner med en velvalgt sensor. Dem finnes det en rekke typer av, som brukes i mange industrier og til en lang rekke bruksområder. Det er et faktum at mange av byggene vi skal bruke de neste 30-50 årene allerede er bygget. Vi har satt sammen en oversikt over forskjellige typer sensorer du kan bruke for å gjøre lokalene og driften din litt smartere.

  • Temperatursensorer. Måler temperaturendringer. Har vært brukt lenge til å styre klimanlegg, men med Tingenes Internett kommer langt flere bruksområder. For eksempel er en del maskineri i industri og data temperatursensitivt og må sikres mot overoppheting. Smarte temperatursensorer kan automatisere oppvarming, nedkjøling og ventilasjon for å oppnå optimalt inneklima, og automatisk oppdage og rette feil. Gal temperatur kan være helsefarlig. For eksempel har gårdeiere ansvar for å redusere risikoen for legionella, en bakterie som stortrives når vanntemperaturen i vannsystemene ligger mellom 20 og 45°C.
  • Fuktsensorer. Måler vanndamp i atmosfæren. For høy luftfuktighet fører til kondens, som kan få maskiner til å korrodere. Fuktsensorer lar deg opprettholde ideelle forhold og umiddelbart justere ved endringer. De brukes til å kontrollere klimaanlegg og ventilasjon i fuktsensitiv næring som fabrikker, sykehus, museer, og veksthus.
  • Bevegelsessensorer. Plukker opp fysiske bevegelser i et definert område ved å oppfatte infrarød energi, eller ved å sende ut ultralyd- eller radiobølger som reflekteres på objekter i bevegelse. Har vært brukt i sikkerhetsbransjen i en årrekke for å oppdage inntrengere. Vi finner dem i automatiske dører, offentlige toaletter og håndtørkere. De brukes også til å automatisere bygningsdrift som varme eller lys avhengig av om noen befinner seg i lokalene – noe som bidrar til redusert energibruk og driftskostnader. Nå tas de også i bruk for å hjelpe virksomheter med å forstå hvordan lokalene deres brukes – for eksempel hvilke skrivebord eller møterom som er tilgjengelige i sanntid. Dette kan gi besparelser på renhold og kan øke produktiviteten.
  • Kontaktsensorer. Også kjent som posisjons-, status- eller bygningsovervåkningssensorer. En enkel måte å registrere om en dør, et vindu eller tilsvarende mekanismer er åpne eller lukket. Sensorene kommer i to deler, der den ene festes på døren og en annen på karmen. Magnetfelt registrerer når de berører hverandre eller er flyttet fra hverandre. Slik får du et sanntidsbilde av aktivitet på huset, inkludert kjøleskapsdører og inngangsdører.
  • Gass- og luftkvalitetssensorer. Registrerer endringer i luftkvalitet og tilstedeværelse av ulike gasser. Måler luftkvalitet, oppdager giftige eller brannfarlige gasser, og overvåker skadelige gasser i industriproduksjon og i næringer som farmasi, petrokjemi og gruvedrift. De kan overvåke karbondioksid, karbonmonoksid, hydrogen, nitrogenoksid, oksygen, luftforurensing eller gass. Effektene av dårlig luftkvalitet er ikke alltid åpenbare eller enkelt å oppdage. I et godt isolert bygg kan økende karbondioksidnivåer føler til tung luft og klager på trøtthet og hodepine. Dette påvirker både trivsel og produktivitet. Siden arbeidsgivere har et ansvar for de ansattes velvære, bruker stadig flere virksomheter slike sensorer.
  • Strømsensorer. Strømsensorer (CT-sensorer) bruker sanntidsforbruk i en strømkrets, sone eller maskin. Dermed kan du peile ut hvor du bruker og kaster bort mest energi. Du kan skru av installasjoner når de ikke er i bruk eller se når en maskin ikke fungerer så bra den skal eller er overbelastet. Dermed kan det utføres vedlikehold ved behov heller enn å betale for rutinemessig inspeksjon. Feil kan utbedres umiddelbart og nedetiden holdes til et minimum.

Andre sensorer:

Optiske sensorer måler elektromagnetisk energi – også elektrisitet og lys. Du brukes i sektorer som helse, energi og kommunikasjon for å overvåke variabler som lys, stråling, elektriske og magnetiske felt, og temperatur. Nærhetssensorer fungerer omtrent som bevegelsessensorer ved at de registrerer et objekt og hvor nært det befinner seg. Brukes blant annet til parkeringssensorer i bilen din. Lufttrykksensorer registrerer trykk og varsler systemadministratoren om avvik. Nyttig i for eksempel vann og varmesystemer. Vannkvalitetssensorer brukes i miljødrift for å måle kjemikalier, ioner, organiske elementer og pH-nivåer i vann. Kjemiske sensorer måler tilstedeværelsen av kjemikalier i vann og luft. Brukes til å måle vannkvalitet i byer, industrielle prosesser og for å oppdage farlige kjemikalier, eksplosiver og radioaktive materialer. Røyksensorer registrerer luftbårne gasser. De har vært i bruk lenge, og med Tingenes Internett kan de varsle brukere om problemer umiddelbart. Nivåsensorer måler nivået til flytende væske i åpne eller lukkede systemer – som bensintanken på bilen din, havnivå eller i medisinsk utstyr og hydraulikk. Bildesensorer finnes i digitale kameraer, medisinske bildetjenester, nattvisjonsutstyr og biometrisk utstyr. Spiller en viktig rolle i utviklingen av autonome kjøretøy. Akselerometersensorer registrerer vibrasjon, tilting og akselerasjonen til et objekt. Brukes til blant annet antityveri-dingser, monitorering av bilflåter og fly, i smarttelefoner og pedometre. Gyroskopsensorer brukes sammen med aksellerometre for å måle hastighet i rotasjonene rundt en akse. Brukes blant annet i bilnavigasjonssystemer, gamingkontrollere, robotikk og forbrukerelektronikk.

Kilder: Electronics Hub, Wikipedia, Finoit