Forvent en annen kontorhverdag til høsten: Slik forbereder du deg

Vi vil møtes på kontoret, men samtidig jobbe hjemmefra. Hvordan kan vi løse det på best mulig måte? Her er tre tips for å gjøre den nye arbeidshverdagen bedre.

I halvannet år har vi vist at det går helt fint å få jobben gjort uten å være på kontoret. Så selv om vi kan returnere til kontorlandskapet i høst, vil vi ikke gi fra oss muligheten til hjemmekontor. 

Det betyr at kontorhverdagen kommer til å endre seg drastisk.

Jacob Mørch i RemoteWork.

– Det må være noe på kontoret som gjør at vi har lyst til å være der, og at det har noe for seg. Kontoret konkurrerer om vår tid og oppmerksomhet på lik linje med andre produkter og tjenester, sier Jacob Mørch i RemoteWork, en bedrift som hjelper andre med å bli gode på digitalt samarbeid.

Mørch tror det blir en spennende høst, og at endringene kommer til å være større enn det vi så da alle måtte trekke til hjemmekontorene i mars i fjor.

Mens noen kommer til å rykke tilbake til kontoret som før, tror Mørch andre vil velge bort kontoret helt og si opp leiekontrakten. De flester havner nok på midten, spår han.

– De som tilrettelegger for hjemmekontor, får muligheten til å ansette blant flere siden en ikke da nødvendigvis trenger å bo i pendleravstand til et kontor. Det gir mange muligheter, mener Mørch.

Teambuilding blir viktigere

Siden vi ikke lenger trenger å dra på kontoret av gammel vane, gjelder det ifølge Mørch å finne ut hva kontoret skal være, og hvilken funksjon det skal ha. Ikke minst hva det skal gi deg.

For hva er det du egentlig vinner på å være på kontoret? 

– Før dukket du bare opp på kontoret og var til stede, nå må det jobbes aktivt for å bevare tilhørigheten på andre måter. Jeg tror det er mulig å finne tilhørighet ved å ha teambuilding annenhver måned eller kvartalsvis. Det må være en eksplisitt intensjon om å dyrke samhold og jobbkultur, istedenfor å bare dulte borti hverandre i kantina.

Selv er Mørch blant landets mest ihuga tilhengere av hjemmekontor. Likevel velger han ofte å jobbe fra kontoret, fordi han kan gjøre det akkurat når han selv vil.

– Nøkkelen er at det må være valgfritt å være til stede, og at vi må være likestilte uavhengig om vi dukker opp på kontoret eller ikke. Det er mulig, men ikke nødvendigvis lett, forklarer han.

– Det har vært mye snakk om hybridmøter i det siste, og det er mer eller mindre dødfødt.

Jacob Mørch, RemoteWork

Unngå A- og B-lag i møter

For det vil føre til utfordringer, og den største er å forhindre forskjellsbehandling av de som er på kontoret og de som velger å være hjemme. Å forhindre at kontoret er navet i organisasjonen, at det er der beslutninger tas og at det er de som er kontoret som blir sett og hørt.

– Det har vært mye snakk om hybridmøter i det siste, og det er mer eller mindre dødfødt. Da får du et A- og et B-lag med noen som sitter fysisk i møterommet, drikker kaffe og har det koselig, og tre-fire som henger på veggen og ikke blir inkludert i særlig grad. Det kommer ikke til å fungere.

Med valgfri møteplikt på kontoret vil det også bli en utfordring med tanke på samarbeid. Mørch tror den nye måten å jobbe sammen på er såkalt asynkront samarbeid. Der kan man jobbe sammen, uten å gjøre det i sanntid.

– Det kommer til å bli en stor fordel for virksomheter som klarer å tilpasse til et slikt samarbeid. Da kan jeg gjøre min del av arbeidet når det passer meg, og så kan du koble deg på når det passer deg, om en time eller to. På denne måten kan man kutte møtetid, og de ansatte kan tilpasse arbeidsdagen og tiden sin med sitt øvrige liv.

Er ideen om hybridmøter dødfødt? Her aner vi oppspill til en brannfakkel – der blant andre Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen har en annen tilnærming til det som åpenbart vil bli en utfordring for mange:

Her er Jacobs tre tips til den nye arbeidshverdagen:

1. Alle må være med digitalt

Skal noen være med digitalt på møter, må alle være det, uavhengig om du befinner deg fysisk i et møterom. Da er alle likestilt, og alle blir sett og hørt.

2. Øve oss på å jobbe sammen digitalt

Godt digitalt samarbeid er et ferdighetssett vi kan øve oss på. Fremtidens vinnende organisasjoner blir dem som legger inn en innsats nå. Øv på hybridmøter og legg opp til at det er mulig å jobbe asynkront, slik at dere kan jobbe sammen, men at du kan gjøre din del når det passer best for deg.

3. Gjøre kontoret attraktivt

Kontoret vil i større grad enn før være vår sosiale plattform, et sted vi kommer for å være sosiale og ha det hyggelig. Da må man ha lyst til å dra på kontoret. I Australia, der de har åpnet opp mer enn her, har det vært en radikal tilnærming til kontoret, med musikkrom, bibliotek og yogarom. Steder der folk vil være, og der man kan være kreative. 

Vil du lære mer om temaet?

Veiviser

Strategi og forretningsutvikling

En veiviser som skal hjelpe deg å lykkes med strategi og forretningsutvikling i en digital tid.

808 Moduler0% Fullført

Introkurs

Fjernledelse

Utstrakt brukt av hjemmekontor er for mange den nye normalen. Her finner du – som er leder – veiledning og tips for å lede på hybride arbeidsplasser.

254 Moduler0% Fullført

Veiviser

Digital Samhandling

Bli god på å fasilitere digitale møter, webinarer og workshops!

303 Moduler0% Fullført

Tema

Ledelse

Her har vi samlet alt vårt læringsinnhold om ledelse – slik at du forhåpentlig kan bli en bedre leder.