Finansforbundet inn i Digital Norway: – Finans leder an i utviklingen – men vil alltid lære mer

Fra venstre: Runar Wilhelm Henriksen, direktør i Finansforbundet, Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway, Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet. (Foto: Finansforbundet)

Finansforbundet mener samarbeid på tvers er nøkkelen til digital suksess. Nå går Norges største fagforening for ansatte innen finans inn som medlem av Digital Norway. 

Algoritmisk trading. Datadreven analyse. Maskinlæringsmodeller som identifiserer antihvitvasking. Få bransjer er like digitaliserte som finansbransjen. 

– Finansnæringen har holdt på med maskinlæring i mange år. Vi er en næring tuftet på data, og derfor er det viktig at våre medlemmer er helt i forkant av den digitale utviklingen, sier Runar Wilhelm Henriksen, direktør i Finansforbundet. 

Som landets største fagforening innen finans, med over 35 000 medlemmer innen alt fra bank, forsikring, teknologi og regnskap, går Finansforbundet nå inn som medlem i Digital Norway 

– Nå ønsker vi å komme enda tettere på diskusjonene rundt digitalisering og kunstig intelligens her til lands. Som medlem i Digital Norway vil vi ta del i samtaler knyttet til reguleringer, samarbeide med og bli inspirert av andre sektorer og gi våre medlemmer tilgang til mer kompetanse, legger han til. 

Henriksen peker på Digital Norway som en viktig og nøytral møteplass, på tvers av bransjer og sektorer, som kan bidra med å sette viktige temaer høyere opp på agendaen – og ikke minst bidra til å realisere konkrete kompetanseløft: 

– Vi gleder oss til å møte og utveksle erfaringer med andre fremoverlente virksomheter i Digital Norway sitt nettverk. Det er en fantastisk samling av eiere og medlemmer. 

– Tar samarbeidet ett skritt videre

Dette er likevel ikke første gangen de to aktørene samarbeider. 

Finansforbundet har fungert både som bidragsytere og brukere av kurs, webinarer og foredrag gjennom Digital Norway sine kompetansekanaler. 

Sammen med flere fagforeninger sto de også bak veiviseren «Kunstig intelligens på arbeidsplassen»: Et digitalt kurs som tar for seg hvordan KI påvirker arbeidslivet – og hvordan det kan brukes på en smart, etisk og lovlig måte. 

– Vi har hatt et veldig bra samarbeid med Digital Norway i flere år. Derfor var det naturlig for oss å ta dette samarbeidet et skritt videre, sier Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet. 

Mathisen peker på viktigheten av å ha en fagforening som engasjerer seg og er fremoverlent når det kommer til digitalisering. 

– Vi har hatt en offensiv tilnærming, særlig til kunstig intelligens de siste årene, og har jobbet mye med å kartlegge hvordan dette påvirker ansatte i finansnæringen. Vår hovedoppgave er å ta vare på våre medlemmers rettigheter. Det synes jeg dette medlemskapet fint kan bygge opp under, sier hun. 

– Tar ansvar – med stor rekkevidde

Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway, kaller samarbeidet for en milepæl:

– Vi brenner for å øke dialogen om ny teknologi mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Derfor er jeg ekstra stolt over å kunne ønske velkommen til den første arbeidstakerorganisasjonen i Digital Norway. 

Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway (Foto: Digital Norway)

Dingsør peker særlig på forbundets arbeid med å tilgjengeliggjøre kompetanse blant sine medlemmer: 

– Finansforbundet representerer og når ut til alle næringer og bransjer i hele Norge, fra de største byene til den «ytterste ø». Det at de tar ansvar – med rekkevidden de har – for å utvikle næringen, er helt fantastisk. De bidrar til den samfunnsdugnaden som demokratiseringen av teknologikompetanse faktisk er. 

Over 85 prosent av bransjen bruker KI daglig

I løpet av 2022 gjennomførte Finansforbundet en grundig kartlegging over bruken av KI blant deres medlemmer. De fant ut at over 85 prosent av bank- og forsikringsbransjen brukte kunstig intelligens daglig. 

Samtidig viste funnene at de fleste fortsatt var i en tidlig fase når det kom til implementering og bruk. For eksempel var det lite bruk av KI for å støtte datadrevne beslutningsprosesser, forklarer Mathisen:  

– Næringen har fortsatt behov for mer kompetanse. Vi mener at jo mer kunnskap våre medlemmer har, jo lettere er det å stille de gode spørsmålene: Hva er grunnen til at vi innfører et nytt system? Hvordan virker det, og hvilke konsekvenser har det for de ansatte?

– Dette er spørsmål Digital Norway er gode på å jobbe med. Også når det kommer til landskapet som tar for seg reguleringer – et område vi gleder oss til å samarbeide med flere om. 

Næringen applauderer 

Også finansnæringen selv applauderer det nye samarbeidet mellom Digital Norway og Finansforbundet. 

– Økt innovasjon og digitalisering krever at vi alle øker kunnskapen, og det er veldig positivt at vi får arbeidstakersiden med på samarbeidet i Digital Norway, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør i DNB og engasjert styremedlem i Digital Norway. 

Harald Serck-Hanssen, konserndirektør i DNB og styremedlem i Digital Norway (Foto: DNB)

DNB er en av eierne bak Digital Norway. Ifølge Serck-Hanssen er dette derfor et partnerskap som vil berike dem, så vel som de andre eierne og medlemmene av digitaliseringsorganisasjonen:

– Finansnæringen ligger langt fremme på bruk av digital teknologi og vi er veldig glade for at Finansforbundet er så konstruktive og fremoverlente på dette området.