– Du kan ikke lenger utdanne deg «en gang for alle»

Foto: DigitalNorway

Den hurtige, digitale utviklingen skaper uro for at arbeidsstyrken vil gå ut på dato. Fremover kan etter- og videreutdanning bli helt nødvendig i mange bransjer.

Et av gründernes favorittord er «disruption». Enkelt sagt betyr det å finne opp et produkt eller tjeneste helt på nytt, skreddersydd for en digital tidsalder. De etablerte, som blir «disruptet», må omstille seg – eller bli utkonkurrert.

Ikke alle bransjer og fagfelt vil nødvendigvis bli utsatt for dette. Men alle som vil utvikle seg og henge med i tiden, er nødt til å ta hensyn til at samfunnet forandrer seg raskt – gjennom forskning og innovasjon, ny teknologi, nye arbeidsmetoder og nye forretningsmodeller.

Frykten er at arbeidstakere som ikke etter- eller videreutdanner seg, kan gå ut på dato. På den annen side: Universiteter og høyskoler risikerer nå selv å bli «disruptet», hvis de ikke endrer seg og leverer tilbud som er attraktive for næringslivets behov.

Livslang læring

I fjor sommer ble den offentlige utredningen «Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne» (NOU 2019: 12) avgitt til Kunnskapsdepartementet. Nå i mars følger Regjeringen opp med kompetansereformen «Lær hele livet». Målet med reformen er at flere skal kunne stå i jobb lenger.

I den sammenheng deltar DigitalNorway nå i syv ulike prosjekter med syv ulike utdanningsaktører, som også direkte involverer næringslivet. Sammen utfordrer de hvordan moderne etter- og videreutdanningsprogrammer bør se ut, både i form og innhold.

– Det er en tradisjon i Norge for å ta mastergrader og lange kurs med mange studiepoeng. Mastergrader er bra, men også de må friskes opp med mer oppdatert eller ny kunnskap, sier Annita Fjuk, ansvarlig for samarbeid mellom akademia og næringsliv i DigitalNorway.

– Fremover bør vi ha mye mer fokus på fleksibilitet, kortere moduler, og etter- og videreutdanning ved siden av fullt arbeid, fortsetter hun.

Mange bransjer og fagfelt krever kunnskap og kompetanse som rett og slett ikke eksisterte den gang store deler av arbeidsstyrken avla eksamen.

– Alt skjer så fort, som et resultat av digitaliseringen. Det du lærte da du tok en grad, blir bare en basiskompetanse, sier Fjuk, som derfor konkluderer at vi må endre vårt forhold til opplæring og utdanning.

Som det slås fast i NOU-en «Lærekraftig utvikling»: Det er ikke lenger tilstrekkelig å utdanne seg «en gang for alle».

Livslang læring kan innebære alt fra å ta korte nettkurs, til å delta i mer omfattende utdanningsløp. DigitalNorway er med på å utvikle begge deler – og tilbyr allerede en rekke korte kurs du kan ta på nettet, helt gratis.

«Lærende mindset»

Til en viss grad er det fortsatt lederes ansvar å sende ansatte på relevante kurs, mener Annita Fjuk.

– Men det ligger nå også mer ansvar på den enkelte medarbeider for å videreutvikle seg innenfor de områdene en mener er viktig for å gjøre jobben sin bedre, eller på nye måter. Man må ha et «lærende mindset», og også være flink på å lære bort og dele med andre, sier hun.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

Det er kanskje spesielt viktig i små og mellomstore bedrifter som ikke har tid eller økonomi til å kjøpe kompetanse fra ledende, internasjonale aktører. Alle stiller likt overfor kunder og sluttbrukere – de ser det endelige produktet eller tjenesten, og stiller samme krav enten det kommer fra en global gigant eller et lite oppstartsselskap.

– Enten du vil eller ikke, vil kundeadferd endre seg når de opplever gode leveranser fra de beste i verden. Det påvirker også hva kundene i et lite selskap forventer av det selskapet. Uansett størrelse må du til enhver tid være mye mer «på» i hvordan dere kan skape verdi og utvikle nye produkter og tjenester, sier Fjuk.

Nettkursene fra DigitalNorway skal gi en verktøykasse for å komme i gang. Det er ikke meningen at de skal gå inn på all teorien, i stedet skal kursene gi de mindre selskapene en mulighet til å se hvor de trenger å satse – og dermed henge med i utviklingen.

– Du lærer hva du skal se etter. Kanskje dere ser at dere har et kjempestort kompetansehull på en spesiell teknologi – og da kan dere prioritere ressurser og se hvor de skal bygge kompetansen videre, sier Fjuk.

Slik kan små og mellomstore bedrifter bruke ressursene sine effektivt og forbli konkurransedyktige. Kursene er gratis og kan tas på nettet når og hvor som helst.