DigitalNorway lanserer fleksible utdanningstilbud

Annita Fjuk, DigitalNorway

Har din virksomhet kompetansen som trengs for å gjennomføre det digitale og grønne skiftet? DigitalNorway lanserer fleksible etterutdanningstilbud på etterspurte temaer, utviklet i samarbeid med noen av landets fremste utdanningsinstitusjoner.

Å gjennomføre det grønne skiftet krever mye av norske virksomheter. I tillegg til omstillingsevne er det et stort behov for ny kompetanse innen teknologi, data og innovasjon. DigitalNorway lanserer derfor, i tett samspill med næringslivet og akademia, fire fleksible etterutdanningstilbud som kan hjelpe bedrifter på veien til en bærekraftig omstilling. 

– Gjennom tett dialog med næringslivet vet vi hvor skoen trykker for norske bedrifter, sier Annita Fjuk, leder for livslang læring i DigitalNorway.

– Denne kunnskapen tar vi med oss når vi sammen med fremoverlente universiteter, høyskoler og fagskoler utvikler fleksible etterutdanninger på flere temaer vi vet er etterspurt i næringslivet.

Fire etterspurte temaer

Temaene du kan dykke ned i er bærekraftig business med NHH Executive og UiO på laget, prosjektledelse med OsloMet, BI og NHH, innovasjonsledelse med NHH og smidige arbeidsformer med BI.

For å sikre at etterutdanningstilbudene er relevante, er de allerede testet på en rekke bedrifter i samarbeid med de akademiske partnerne. Tilbakemeldingene har vært svært gode, både når det gjelder tema, relevans, tilgjengelighet og fleksibilitet.

– Måten vi har arbeidet på sammen med akademia, næringshager og enkeltbedrifter har ført til at vi har opparbeidet oss en unik forståelse av hva norske bedrifter har behov for, sier Fjuk.

– Tilbudene vi gjennomfører er erfaringsbaserte, og passer for deltakere både i offentlig og privat sektor. Etter å ha utviklet over 20 videreutdanningsprogrammer sitter vi igjen med en suksessformel som gir umiddelbar læring.

Ved å kombinere teori med praktiske verktøy blir innholdet i emnene spisset rundt akkurat det du trenger både for å tilegne deg ny kompetanse og ta den i bruk i en operativ hverdag. I de fleste programmene vil deltagerne arbeide med eksempler fra egen bedrift, noe som fører til at du kan ta med deg det du har lært tilbake til bedriften og omsette teori til praksis umiddelbart. 

Disse fire etterdanningstilbudene er de første av flere videreutdanningstilbud DigitalNorway vil tilby til bedrifter på en fleksibel måte sammen med akademia.

Ta gjerne kontakt dersom du brenner inn med ideer til gode utdanningstilbud du gjerne skulle tilbudt i din virksomhet.

Etterutdanningstilbud

Innovasjonsledelse

Programmet gir kompetanse på hvordan lykkes med nye arbeidsformer og innovasjon i etablerte virksomheter?

Bærekraftig business

Programmet gir deg verktøyene og kunnskapen du som leder trenger for å gjøre om bærekraftsutfordringer til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefordeler.

Smidig prosjektledelse for grønn omstilling

Programmet gir deg verktøyene, innsikten og ferdighetene du trenger for å gjennomføre og lede prosjekter på en smidig måte.

Mentorprogram: Smidige arbeidsformer

Programmet tilbyr digitale læringsressurser og workshop for ta en mentor-rolle i form av å lære opp andre i virksomheten, veilede ledere og kolleger og å være en drivkraft for nye arbeidsformer i egen virksomhet.