WORKSHOP

Smidig prosjektledelse

4 uker

2 samlinger inkl. tilgang til
praktisk verktøykasse

For prosjektledere

Etterutdanning

Om dette tilbudet

Eksisterende verktøy for prosjektledelse er gjerne forankret i en prosjektlogikk som baserer seg på høy grad av forutsigbarhet og kontroll, tydelige definerte milepæler og mål, forhåndsbestemte budsjetter og ressurser. Smidig prosjektledelse er basert på en annen logikk hvor prøving og feiling, iterative læringssløyfer, raske beslutningsveier og dynamisk ressursallokering er hovedingrediensene for å redusere usikkerheter og risiko.

Jobb mer smidig med prosjekter

Norske virksomheter står overfor omstillinger som et resultat av det digitale grønne skiftet. Skiftet utfordrer etablerte praksiser knyttet til både måten vi jobber på og måten vi leder på. Derfor har DigitalNorway og OsloMet utviklet dette tilbudet for å hjelpe prosjektledere til å lede prosjekter som er preget av noe form for usikkerhet gjennom å bruke smidige prinsipper og tilnærminger.

Sentralt i kurset er en komplett verktøykasse som inneholder maler, tips og konkret veileding knyttet til å lede prosjekter etter smidige tilnærminger og prinsipper. Verktøykassen passer for alle typer prosjekter som er preget av noe form for usikkerhet.

Kurset vetktlegger utprøving av verktøykassen i egen virksomhet og praksis, og refleksjoner og veileding knyttet til dette.

Hvem, hva, når?

MÅLGRUPPE
Prosjektledere i offentlig og privat sektor

INNHOLD
Praktisk verktøykasse om smidig prosjektledelse, nyttige caser og ekspertintervjuer knyttet til det digitale grønne skifter, refleksjoner og deling av erfaringer fra praksis.

TIDSPERIODE
Datoene for dette tilbudet settes opp basert på interesse. Programmet går over ca 4 uker basert på to fysiske workshops og utrøving i egen virksomhet.

Om programmet og læringsløpet

  1. Digitale ressurser – nyttige caser og ekspertintervjuer knyttet til det digitale grønne skiftet og betydningen av mer smidige tilnærminger i det nye skiftet.
  2. En heldags samling – fasilitert workshop med refleksjoner og utrøving av praktiske verktøy for smidig prosjektledelse
  3. Utprøving av verktøykasse – utprøving av verktøykasse for smidig prosjektledelse i egen virksomhet i en 3 ukers periode
  4. En 1/2dags samling – fasilitert workshop knyttet til refleksjoner og erfaringsutveksling fra praksis

For å sikre deg en optimal læringsopplevelse som gir merverdi for din virksomhet, får du bruke verktøyene for smidig prosjektledelse på konkrete problemstillinger og prosjekter i egen virksomhet.

Programmet leveres sammen med ledende aktører innenfor feltet

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Sveinung og Lars Jacob leder NHHs Center for Sustainable Business, og er to av landets ledende eksperter på bærekraftige forretningsmodeller for grønn omstilling. De har jobbet sammen i en årrekke, både som forskere, forelesere, foredragsholdere og rådgivere for små og store virksomheter nasjonalt og internasjonalt. De har utviklet en rekke digitale læringsressurser slik som f eks podcast-serien Bærekrafteventyrene. De har også skrevet lærebøker om bærekraft slik som f eks. bestselgeren RESTART.

Torgeir Skyttermoen

Torgeir har skrevet flere lærebøker i verdiskapende prosjektledelse, og er en etterspurt kurs- og foredragsholder i arbeids- og næringslivet. Han er faglig leder for School of Management ved OsloMet. I 2012 fikk han Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for sitt glødende engasjement for undervisning og formidlingsevne.

påmelding

Meld din interesse her!

Er dette noe for deg eller din virksomhet? Ta kontakt med Annita Fjuk.