Etterutdanning

Smidig prosjekt­ledelse for grønn digital omstilling

4 uker

Selvstudie, 2 samlinger inkl. utprøving av verktøy i praksis

For prosjektledere

Etterutdanning

Om dette tilbudet

Eksisterende verktøy for prosjektledelse er gjerne forankret i en forretningslogikk som baserer seg på høy grad av forutsigbarhet og kontroll, tydelige definerte milepæler og mål, forhåndsbestemte budsjetter og ressurser. Verktøy for smidig prosjektledelse er basert på en annen logikk hvor prøving og feiling og dynamisk ressursallokering er hovedingrediensene for å redusere usikkerheter. Lær her og jobb mer smidig med prosjekter!

Jobb mer smidig med prosjekter

De omstillingene norske virksomheter står overfor knyttet til grønn omstilling, krever en annen form for prosjektgjennomføring og prosjektledelse enn det som tradisjonelt har vært praksis i norske virksomheter.

DigitalNorway, NHH og OsloMet har derfor utviklet dette tilbudet for å styrke prosjektledere som vil jobbe på nye måter med virksomhetens egne bærekraftutfordringer.

illustrasjon av mann ved skrivebord

Hvem, hva, når?

MÅLGRUPPE
Prosjektledere i offentlig og privat sektor

INNHOLD
Selvstudie, 1-dagsworkshop, utprøving av verktøykasse i egen virksomhet,
1/2-dagsworkshop

TIDSPERIODE
Datoene for dette tilbudet settes opp basert på interesse. Programmet går over ca 4 uker med to samlinger.

Om programmet og læringsløpet

  1. Selvstudie gjennom digitale ressurser knyttet til hvorfor smidig prosjektledelse er viktig for grønn digital omstilling
  2. En heldags samling fasilitert av eksperter på smidig prosjektledelse, og utrøving av praktiske verktøy for smidig prosjektledelse
  3. Utprøving av verktøykasse for smidig prosjektledelse på egen virksomhets utfordringer i en 3 ukers periode
  4. En 1/2dags samling fasilitert av eksperter for refleksjoner og erfaringsutveksling fra praksis

For å sikre deg en optimal læringsopplevelse som gir merverdi for din virksomhet, får du bruke verktøyene for smidig prosjektledelse på konkrete problemstillinger og prosjekter i egen virksomhet.

Programmet leveres sammen med ledende aktører innenfor feltet

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Sveinung og Lars Jacob leder NHHs Center for Sustainable Business, og er to av landets ledende eksperter på bærekraftige forretningsmodeller for grønn omstilling. De har jobbet sammen i en årrekke, både som forskere, forelesere, foredragsholdere og rådgivere for små og store virksomheter nasjonalt og internasjonalt. De har utviklet en rekke digitale læringsressurser slik som f eks podcast-serien Bærekrafteventyrene. De har også skrevet lærebøker om bærekraft slik som f eks. bestselgeren RESTART.

Torgeir Skyttermoen

Torgeir har skrevet flere lærebøker i verdiskapende prosjektledelse, og er en etterspurt kurs- og foredragsholder i arbeids- og næringslivet. Han er faglig leder for School of Management ved OsloMet. I 2012 fikk han Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for sitt glødende engasjement for undervisning og formidlingsevne.

påmelding

Meld din interesse her!

Er dette noe for deg eller din virksomhet? Ta kontakt med Annita Fjuk.