Etterutdanning

Grønn omstilling og strategi gjennom bruk av data og digital teknologi

4 måneder

3 samlinger

For ledere på nivå 2 og 3

Etterutdanning- med valgfri 7.5 studiepoeng

Om dette tilbudet

Programmet er et bedriftsinternt tilbud som gir deres ledere verktøyene og kunnskapen de trenger for å forberede virksomheten til en framtid preget av høy usikkerhet, større grad av uforutsigbarhet og økt konkurranse i det digitale grønne skiftet. Målet er at din bedrift ser nye muligheter og snur bærekraftsutfordringer til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefordeler.

Styrk deres posisjon gjennom bærekraftig forretningsmodell

Næringslivet forventes å være en del av løsningen på vår tids store bærekraftsutfordringer, og forskning viser i stadig større grad at bedrifter som lykkes med dette, belønnes i markedet.

Ledere i alle bransjer må derfor være bedre i stand til å integrere data og digital teknologi i strategiske tiltak og fremtidige forretningsmodeller rettet mot grønn omstilling, FNs bærekraftsmål og andre andre viktige miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn. Dette endringsbehovet forsterkes av trender som sirkulær økonomi, globalisering, nye regelverk og forbruker- og kundepreferanser i stadig utvikling.

Dette programmet er utviklet av NHH Center for Sustainable Business sammen med DigitalNorway, og leveres av NHH Execeutive, DigitalNorway og DigitalNorways partnere dScience (ved Universitetet i Oslo)  og TietoEvry for å imøtekomme næringslivets behov

illustrasjon av mann ved skrivebord

Hvem-hva-når

MÅLGRUPPE
Programmet er primært ment for ledere på nivå 2 og 3.

INNHOLD

Kunnskap og verktøy for å ta i bruk teknologi og data og utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

TIDSPERIODE
Programmet settes opp i dialog med bedriften og går over tre samlinger med 6-7 uker mellom hver samling.


Om programmet og læringsløp

  • Samling 1 (to dager): Lær om bærekraft og digitalisering som to avgjørende og relaterte drivkrefter som påvirker bedriftens forretningsmodell og verdiskapingspotensialet
  • Samling 2 (en dag): Lær om hvordan data og digital teknologi er avgjørende ressurser for bærekraft og grønn omstilling, og betydningen av datasamarbeid og økosystem innovasjon for verdiskaping.
  • Samling 3 (to dager): Lær om betydningen av fremtidsscenarier som et strategisk og robust verktøy for å kunne håndtere drivkrefter, adressere usikkerheter og trusler samt utnytte virksomhetens handlingsrom. Dette danner utgangspunktet for alternative strategiske posisjoner og kreve nye former for organisering og forretningsutvikling.


For å sikre deg en optimal læringsopplevelse som gir merverdi for din virksomhet, trekker programmet på ledende eksperter, synlige samfunnsstemmer og inspirerende caser og foredrag fra arbeids- og næringslivet. Bedriftens problemstillinger vil også være naturlig integrert i arbeidet for mest mulig relevans og verdi.

Her er ekspertene du møter på samlingene

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Jørgensen og Pedersen leder NHHs Center for Sustainable Business, og er to av landets ledende eksperter på bærekraftige forretningsmodeller for grønn omstilling. De har jobbet sammen i en årrekke, både som forskere, forelesere, foredragsholdere og rådgivere for små og store virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

Daniel Grönquist

Daniel Grönquist er EVP og Head Of Strategy, Tietoevry Create. Foruten sentrale  topplederfunksjoner i TietoEvry,  Bekk Managing Consulting og NormannPartners, har Daniel flere års erfaring med å undervise i strategisk scenarioutvikling ved Said Business School – University of Oxford og NHH.

Annita Fjuk

Annita Fjuk leder DigitalNorways satsning på livslang læring. Hennes fagkompetanse er implementering av nye arbeidsformer, innovasjon og design thinking i etablerte virksomheter, og med et spesielt på digital omstilling og ledelse. Hun har flere års erfaring med å undervise i disse områdene for næringslivet, og har bygget opp forskningsområder på feltet f.eks NHH og Telenor.

Tore Hillestad

Tore Hillestad er direktør for NHH Execeutive og har flere års undervisningserfaring fra NHHs executive programmer i strategisk ledelse. Han har også erfaring fra næringslivet knyttet til organisasjonsutvikling og strategisk kulturbygging.

Morten Dæhlen

Morten Dæhlen er professor i informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) og er leder for det tverrfaglige forskningssenteret dScience (Senter for data- og beregningsvitenskap) ved UiO. Morten er en energisk og etterspurt foredragsholder i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer så vel som i arbeids- og næringslivet.

Helge Dahl-Jørgensen

Helge Dahl-Jørgensen leder DigitalNorways satsning Datafabrikken, og brenner for samarbeid og innovasjon i øko-systemer med data som premiss. Han har tidligere hatt flere lederfunksjoner innen teknologi og strategi i norsk næringsliv.

paamelding

Meld din interesse her!

Ønsker du å vite mer om dette etterutdanningsprogrammet som vi leverer til bedrifter, ta direkte kontakt med Annita Fjuk: