etterutdanning

Mentorprogram for smidige arbeidsformer

4 uker inkl. sertifisering

Selvstudie + 2 dagers workshop + praktisk øvelse

For deg som brenner for nye arbeidsformer

Etterutdanning

Om dette tilbudet

Brenner du for å formidle og har lyst å drive frem smidige arbeidsformer i egen virksomhet? Lær mer om hvordan du kan bli en mentor på dette område og jobbe systematisk og praktisk med implementering av kun kunnskap, ulike metoder og verktøy i din bedrift.

Bli bedriftens endringsagent

For å skalere endringstakten og verdiskaping av data og digital teknologi i egen virksomhet og hos virksomhetens partnere, er det et økende behov for å bruke smidige arbeidsformer som er inspirert av kjente innovasjonsprinsipper.

Nøkkelen til suksess er interne endringsagenter og mentorer som er en drivkraft for å prøve ut ulike metoder og verktøy som passer virksomhetens strategi og verdier samt ønsket adferd og tankesett.

DigitalNorway har i samarbeid med Google.org og BI derfor utviklet et mentorprogram for å dekke dette behovet.

illustrasjon av mann ved skrivebord

Hvem, hva, når?

MÅLGRUPPE
Programmet er primært engasjerte endringsagenter som har evne og vilje til å formidle, lære bort og drive fram smidige arbeidsformer og innovasjonsmetoder både på virksomhets- og prosjektnivå.

INNHOLD
Programmet inneholder digitale læringsressurser og to-dagers opplæring så du kan sertifiseres som mentor for å å lære opp andre, veilede og være en drivkraft.

TIDSPERIODE
Datoene for dette kompetanseprogrammet settes opp basert på interesse. Programmet går over ca 4 ukers tid inkludert selvstudier, 2 dagers workshop, etterarbeid og sertifisering.


Om programmet og læringsløpet

  1. Selvstudie for basis kompetanse

Du får anbefalt digitale læringsressurser som gi en innføring i data og digitale teknologier, og metoder som brukes av innovatører og entreprenører.

2. Samling på kompetanse for nye arbeidsformer

Du deltar på to dagers workshop med eksperter for opplæring og utprøving av praktiske verktøy og tips knyttet til mentor rollen.

3. Praktisk øvelse

Du gjennomfører selv en 1/2 dags workshop med minst fire kollegaer der de prøver ut metoder og verktøy.

4. Sertifisert mentor

Du er ferdig sertifisert mentor og får tilgang til en mentor-håndbok og digitale verktøy for å utøve rollen videre i praksis.

Her er ekspertene du møter i programmet

Lavrans Løvlie

Lavrans løvlie er partner i PwC. Han etablerte verdens første tjenestedesignfirma, Livework, og har hatt en ledende rolle i å bygge fagfeltet brukerdrevet innovasjon både nasjonalt og internasjonalt. Han har jobbet med en rekke nasjonale og internasjonale ledende virksomheter, og er medforfatter på flere bøker om tjenestedesign og innovasjon.

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er førstelektor ved BI. Han er en etterspurt foreleser og foredragsholder innenfor digital omstilling og endringsarbeid, og har et spesielt fokus på innovasjon, strategi og ledelse.  Han leder BIs utdanningsprogrammer i digitalt endringsarbeid, og har vært en aktiv bidragsyter til verktøykassen i innovatørens metoder som er utviklet sammen med DigitalNorway.

Annita Fjuk

Annita Fjuk leder DigitalNorways satsning på livslang læring. Hennes fagkompetanse er implementering av nye arbeidsformer, innovasjon og design thinking i etablerte virksomheter, og med et spesielt på digital omstilling og ledelse. Hun har flere års erfaring med å undervise i disse områdene for næringslivet, og har bygget opp forskningsområder på feltet f.eks NHH og Telenor.

paamelding

Meld din interesse her!

Vi håper du ble nysgjerrig, så ta gjerne kontakt for å høre mer eller melde din interesse. Dere kan også melde på flere fra samme bedrift eller ha et bedriftsinternt program. Ta direkte kontakt med Annita Fjuk: