Etterutdanning

Hvordan lykkes med nye arbeids­former og innovasjon i etablerte virksom­heter?

4 måneder

3 samlinger

For ledere

Etterutdanning- med valgfri 7.5 studiepoeng

Om dette tilbudet

Dette programmet er et bedriftsinternt tilbud som gir bedriftens lederne verktøyene og kompetansen de trenger for å jobbe mer målrettet og systematisk med nye arbeidsformer basert på sentrale innovasjonsprinsipper, og hvordan de kan integrere dette i etablert virksomhetslogikk.

Jobb mer målrettet og systematisk med nye arbeidsformer!

Norske virksomheter står overfor enorme muligheter drevet fram av data og digital teknologi. For å realisere mulighetsrommet, utfordres ofte innovasjonsevne og nye arbeidsformer av etablerte forretningsmodeller og praksiser.

DigitalNorway og NHH har derfor utviklet dette tilbudet for å gi deg bedre forståelse av hvordan nye arbeidsformer kan bidra til økt verdiskaping gjennom å anvende perspektiver fra fagområdene strategi, ledelse, organisasjonsteori og innovasjon.

illustrasjon av mann ved skrivebord

Hvem-hva-når

MÅLGRUPPE
Programmet er primært ment for ledere og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk. Det er også relevant for deltakere som jobber med kommersialisering, HR, kompetanseutvikling og verdiskaping.

INNHOLD

Kompetanse og verktøy for å ta i bruk nye arbeidsformer basert på sentrale innovasjonsprinsipper.

TIDSPERIODE
Programmet settes opp etter pågang og interesse og går over tre samlinger med 6-7 uker mellom hver samling.


Om programmet og læringsløp

  • Samling 1 (to dager): Lær om virksomhetens evne til å utnytte eksisterende ressurser, kompetanse og forretningsmodeller, samtidig som at virksomheten må utforske nye måter å skape verdier for kunder og brukere.
  • Samling 2 (to dager): På denne samlingen vil du jobbe praktisk med kjente innovasjonsprinsipper og verktøy. Det fokuseres spesielt på hvordan innovasjonsprinsippene kan bidra til at alle virksomheter evner å løsrive seg fra kulturell rigiditet og fastlåste tankemønster- og adferd. Ofte er dette forankret i mer tradisjonell produkt- og produksjonslogikk.
  • Samling 3 (to dager): Lær om organisatoriske forhold som både kan hemme og fremme organisasjoners ambisjoner og effektivitet i omstillings- og innovasjonsarbeid.

For å sikre deg en optimal læringsopplevelse som gir merverdi for din virksomhet, trekker programmet på ledende eksperter, synlige samfunnsstemmer og inspirerende caser og foredrag fra arbeids- og næringslivet.

Her er ekspertene du møter i programmet

Monica Rydland

Monica Rydland er programdirektør ved NHH Executive innenfor bl.a. områdene innovasjonsledelse, og ledelse av utvikling og endringsarbeid. Hennes forskning fokuserer spesielt på strategisk endring og mellomlederens rolle. Hun har mange års erfaring som leder innen finansnæringen.

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Jørgensen og Pedersen leder NHHs Center for Sustainable Business, og er to av landets ledende eksperter på bærekraftige forretningsmodeller for grønn omstilling. De har jobbet sammen i en årrekke, både som forskere, forelesere, foredragsholdere og rådgivere for små og store virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

Inger Stensaker

Inger Stensaker er professor i strategisk endring ved NHH og dekan for NHH Executive programmer. Hennes fagfelt er implementering av strategi, strategiske endringsprosesser og organisatorisk endringskapasitet.

Tore Hillestad

Tore Hillestad er direktør for NHH Execeutive og har flere års undervisningserfaring fra NHHs executive programmer i strategisk ledelse. Han har også erfaring fra næringslivet knyttet til organisasjonsutvikling og strategisk kulturbygging.

Annita Fjuk

Annita Fjuk leder DigitalNorways satsning på livslang læring. Hennes fagkompetanse er implementering av nye arbeidsformer, innovasjon og design thinking i etablerte virksomheter, og med et spesielt på digital omstilling og ledelse. Hun har flere års erfaring med å undervise i disse områdene for næringslivet, og har bygget opp forskningsområder på feltet f.eks NHH og Telenor.

Espen Ruud

Espen Ruud er seniorkonsulent hos AFF, og hvor hans kjernekompetanse innovasjonsledelse og prosjektledelse. Han arbeider primært innen innovasjonsområdet, men har også bred erfaring med lederutviklingsprogram, ledergruppeutvikling og hvor han omsetter komplekse innovasjonsprosjekter til håndterbare delprosesser.

Eirik Sjåholm Knudsen

Eirik Sjåholm Knudsen er førsteamanuensis i strategi ved Institutt for strategi og ledelse, og medgründer/kjernemedlem av Senter for strategi, organisasjon og ytelse (S T O P) ved NHH.Knudsens forskning fokuserer på strategisk analyse, økonomisk organisering og konkurransedynamikk, med særlig vekt på hvordan miljøsjokk (som økonomiske og finansielle sjokk) påvirker bedrifters atferd og ytelse.

påmelding

Meld din interesse her!

Ønsker du å vite mer om dette bedriftsinterne tilbudet for ledere, ta direkte kontakt med Annita Fjuk: