Dette kan «vanlige» bedrifter få til med kunstig intelligens

Er kunstig intelligens et verktøy som er forbeholdt noen få tech-selskaper, eller er det noe enhver virksomhet kan få noe ut av?

Science fiction vil ha det til at kunstig intelligens (KI) er noe skummelt, med selvbevisste roboter som tar over verden. Andre tror det det først og fremst kun er noe høyteknologiske tech-selskaper og futurister i Silicon Valley forstår seg på. 

Kunstig intelligens er imidlertid noe de aller fleste av oss aktivt bruker hver eneste dag. Kjøreruter i Google Maps, filmtips på Netflix og spamfilteret i mailboksen er alle eksempler på kunstig intelligens. Teknologien bak er egentlig ganske konkret og tilgjengelig.  

Men hva kan små og mellomstore bedrifter i Norge få til med denne teknologien? 

Øvelse gjør mester 

Kunstig intelligens handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer. Akkurat slik mennesker blir bedre på å utføre handlinger og løse problemer av å prøve, feile og repetere – gjør øvelse mester også for datasystemer. 

– Det handler om to hovedelementer. Adaptivitet og autonomi. Adaptivitet er evnen til lære av erfaringer for å bli bedre. Autonomi er evnen systemer har til å løse oppgaver i komplekse omgivelser uten hjelp fra mennesker, forteller Marianne Jansson Bjerkman. 

Hun er klyngeleder i Cluster for Applied AI, et nettverk som jobber for å hjelpe norske virksomheter med å utvikle og anvende kunstig intelligens i forretningsmessig sammenheng.

Det at kunstig intelligens på egen hånd kan forstå, forbedre og løse komplekse problemer på egen hånd – uten assistert hjelp fra mennesker – åpner opp for veldig mange muligheter for bedrifter. 

Marianne Jansson Bjerkman, klyngeleder i Cluster for Applied AI.

Hva gjør kunstig intelligens?

De mest kjente eksemplene på kunstig intelligens er ganske spektakulære. Men er egentlig ansiktsgjenkjenning og selvkjørende busser relevant for deg? For de fleste norske bedrifter er nok bruksområdene av kunstig intelligens mer praktisk rettet, forklarer Bjerkman.

– I dag benytter virksomheter kunstig intelligens til for eksempel prosessoptimalisering, predikativ vedlikehold, i chatbots eller i sikkerhetsprogramvare, forteller hun.

Prosessoptimalisering handler om å håndtere prosesser i bedriften på en mest mulig effektiv måte. Regnskap, timeføring og kundeservice er bare noen eksempler på områder som kan gjøres enklere, raskere og bedre ved å ta i bruk teknologi som automatisering og kunstig intelligens.

Ikke bare er det ofte kostnadsbesparende, det frigjør også tid for de ansatte. 

Maskinlæring «spår fremtiden»

Prediktivt vedlikehold handler om å bruke kunstig intelligens til å forutse bestemte utfall ved bruk av maskinlæring

– Maskinlæring er en disiplin innen kunstig intelligens som innebærer å bruke statistiske metoder for å se komplekse mønstre i store mengder data og gjøre beslutninger basert på generalisering, sier Bjerkman.

Maskinlæring kan brukes til utrolig mye! Blant annet kan det bidra til å forutse hva en kunde mest sannsynlig kommer til å kjøpe eller skreddersy brukeropplevelser og markedsføring etter individuelle behov. Du har sikkert lagt merke til hvordan etablerte nettbutikker kommer med presise forslag av produkter for deg? Den samme teknologien er tilgjengelig for alle. 

Chatbots og kundeservice er også områder hvor man kan benytte seg av kunstig intelligens. Når du både har mulighet til å automatisere samhandling med brukere, samtidig som teknologien enkelt kan identifisere behov, har du et godt grunnlag for å lage effektive og nyttige prosesser for kunder. 

Slik kommer du i gang 

Om du, som liten eller mellomstor bedrift, er interessert i å komme i gang med kunstig intelligens, anbefaler Bjerkman å oppsøke fagmiljøer og teknologiklynger.

Hvilke miljøer man bør samarbeide med avhenger litt av hva man har behov for, og hva man ønsker å oppnå. 

– Dersom du er en startup som vil utvikle tjenester og produkter som involverer bruk av kunstig intelligens, kan det for eksempel være riktig å ta kontakt med et startup-miljø med fokus på dette. 

Et eksempel er NORA.startup, som er en samarbeidsarena mellom forsknings- og oppstartsmiljøet innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.

Cluster for Applied AI er et annet eksempel på et miljø man kan ta kontakt med, enten om man utvikler KI-teknologi, eller om man har et problem man tror kan løses ved hjelp av KI-teknologi, legger hun til. Dette er miljøet hun selv er leder for. 

KI som hyllevare 

Til de som tror at kunstig intelligens er fryktelig komplisert å implementere i egen virksomhet: Slapp helt av. Det finnes mange måter å løse det på. 

– Per i dag finnes det tilbydere av mer eller mindre ferdig programvare som benytter kunstig intelligens for å analysere data, sier Bjerkman. 

Til syvende og sist handler det egentlig om hvilke problemer som skal løses, eller hvilke prosesser som skal håndteres. Er det snakk om regelstyrte prosesser som timeføring, fakturering eller automatisering av e-post kan man snakke med leverandører av RPA (robotisert prosessautomatisering), eller sjekke ut andre bedriftshåndteringsverktøy som ERP-løsningene til for eksempel Microsoft, Visma eller Proplan. 

– I de fleste tilfeller hvor komplekse oppgaver, for eksempel i forbindelse med analyse av data fra logistikk- og produksjonsprosesser, innebærer det en eller annen form for skreddersøm, for å sikre at det er de riktige reglene for nettopp din bedrift det tas hensyn til ved tilpasning av algoritmene. Dersom man samarbeider med rett partner behøver det likevel ikke være så komplisert, og dersom virksomheten har god kontroll på datakilder og kvalitet er det et svært godt utgangspunkt, legger hun til. 

Slik blir du en god bestiller av kunstig intelligens

For å få mest mulig ut av kunstig intelligens holder det ikke bare å kjenne til potensialet. Du må også gjøre deg opp noen tanker rundt hvordan du skal bruke det i din virksomhet. Dette er Bjerkmanns beste tips for å bli en god bestiller: 

  • Kartlegg behov: Hvilke prosesser er sentrale for bedriften din i dag? Består virksomheten din av mange manuelle prosesser? Ønsker du å forbedre eksisterende prosesser, eller vil du utvikle nye tjenester og forretningsmodeller? 
  • Kunstig intelligens er ikke et mål i seg selv: Det er ikke vits i å bruke avansert teknologi bare for å gjøre det. Det må være fordi du skal løse en utfordring. Av og til er det kanskje statistiske eller matematiske modeller som er riktige verktøy for å løse nettopp deres problemstilling, heller enn kunstig intelligens. 
  • Opprett en tydelig dialog med en problemløser: Oppsøk hjelp og skaff informasjon! Enten det er snakk om et miljø, via konsulentvirksomhet, ressursmidler eller kompetanse hos ansatte. For det er nettopp når domeneeksperter og teknologieksperer forstår hverandre godt at potensialet for verdiskapning er som størst!

Ønsker du å gå mer detaljert til verks for hvordan man kan få mest mulig ut av kunstig intelligens i din virksomhet? Da kan vårt gratiskurs om KI være et godt sted å starte: 

Introkurs

Kunstig intelligens

Grunnleggende innføring på 25 minutter: I dette kurset vil du få en innføring i hva kunstig intelligens egentlig er. Du lærer om begreper som maskinlæring og dyplæring, og du får et innblikk i både muligheter og problemstillinger knyttet til utviklingen innen kunstig intelligens.

254 Moduler0% Fullført