– Du må ikke ha masse kunnskap for å dra nytte av kunstig intelligens

Hvordan kan et lite snekkerfirma nyttegjøre seg av kunstig intelligens? Eirik Andreassen i DigitalNorway vil at flere skal få øynene opp for mulighetene som ligger i den nye teknologien – og at norske bedrifter blir flinkere til å snakke med hverandre.

– Du vet den testen hvor du må klikke på bilder av sykler, brannhydranter eller liknende, for å bevise at du ikke er en robot? Du beviser i virkeligheten ingenting – men bidrar bare til å trene opp en algoritme for selvkjørende biler.

Eirik Andreassen i DigitalNorway forteller ivrig om hvordan kunstig intelligens (KI) er blitt en stadig større del av hverdagen vår:

Fra små ting, som når telefonen din lærer å låse seg opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt – til store ting, som hvordan kunstig intelligens brukes for å effektivisere produksjonsmetoder i industrisektoren.

– Midt oppi dette har det festet seg et inntrykk av at du trenger masse kunnskap for å ta i bruk KI-løsninger. Det er ikke alltid helt sant, sier han.

– Ikke bare for de store selskapene

Et viktig premiss er at man forstår hvordan teknologien nå griper inn i nær sagt alle bransjer, påpeker Andreassen. KI-løsninger kan hjelpe radiologen med å finne farlige føflekker, tømreren med å effektivisere sagbruket og kjøpmannen med innkjøp og administrasjon: 

– KI-løsninger er ikke bare nyttige for store selskaper eller oppstartsselskaper i teknologibransjen, men kan være en ressurs for alle, sier han.

En av vår tids største utfordringer er ifølge Andreassen hvordan vi håndterer det nåværende teknologiskiftet. Når det viser seg at så mange av våre tidligere arbeidsoppgaver kan forbedres gjennom KI-løsninger, medfører det samtidig at noen yrker vil forsvinne, eller endre seg helt. Men at noen arbeidsoppgaver faller bort, vil også gjøre at flere spennende arbeidsoppgaver kommer til.

– Det vil fortsatt være mennesker som må trene opp den kunstige intelligensen, og det er vi som velger hvordan teknologien implementeres, sier han.

Eirik Andreassen, ansvarlig for regionale partnere i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Uforløst potensial

Som ansvarlig for regionale partnere i DigitalNorway, er det spesielt én ting som opptar Andreassen:

At også de små- og mellomstore bedriftene klarer å ta i bruk KI-løsninger – og at leverandørene blir flinkere til å kommunisere hvorfor, og hvordan, det lar seg gjøre. 

For som han påpeker: Man behøver jo ikke forstå hvordan KI-løsninger fungerer for å dra nytte av dem, akkurat slik du ikke behøver å forstå nettverksteknologien som gjør det mulig for deg å sende mange e-poster hver dag.

– Det ligger så mye uforløst potensial i denne teknologien som kan være kjempenyttig, for eksempel i byggebransjen. Men hvordan skal det lille snekkerfirmaet vite om dette potensialet, og hvordan skal de gå frem for å implementere den? Som teknologi- og kunnskapsnasjon er vi i en unik posisjon til å utnytte disse mulighetene, og det må vi bli flinkere til.

For å komme dit, trenger norsk næringsliv – og samfunnet forøvrig – et kompetanseløft på ledelsesnivå, sier Andreassen. Her bidrar DigitalNorway blant annet med et aktivt engasjement i ulike kompetanseinitiativ og forskningsaktiviteter.

– I samarbeid med sterke klynger, forskningspartnere og akademia, etablerer DigitalNorway en European Digital Innovation Hub – og med hele virkemiddelapparatet, sterke eiere og gode hjelpere i ryggen, gjør vi kompetansen relevant og tilgjengelig for næringsliv og offentlige virksomheter.

Kom i gang med kunstig intelligens

I norske bedrifter bidrar kunstig intelligens i alt fra salg og markedsføring, via administrative oppgaver og drift, til utvikling av nye produkter og tjenester.

Det nåværende teknologiskiftet berører alt fra bygg- og anleggsarbeidere til sykepleiere, frisører og eiendomsmeglere. 

Men hvordan kan din bedrift dra nytte av utviklingen? På våre temasider kan du lære mer om hva kunstig intelligens er, hva det brukes til i dag og hvordan små- og mellomstore bedrifter kan utforske mulighetene som ligger i teknologien. 

Der kan du også ta vårt kurs i kunstig intelligens, som gir deg overblikket du trenger for å sette i gang.

Introkurs

Kunstig intelligens

Grunnleggende innføring på 25 minutter: I dette kurset vil du få en innføring i hva kunstig intelligens egentlig er. Du lærer om begreper som maskinlæring og dyplæring, og du får et innblikk i både muligheter og problemstillinger knyttet til utviklingen innen kunstig intelligens.

254 Moduler0% Fullført

Tema

Kunstig intelligens

Hva er kunstig intelligens og maskinlæring, og hvordan brukes det i arbeidslivet? Her er en kort innføring og alt vårt læringsinnhold på området.