Kunstig intelligens

Hva er kunstig intelligens og maskinlæring – og hvordan brukes det i arbeidslivet? Her har vi samlet alt vårt læringsinnhold om kunstig intelligens, slik at du kan bli mer oppdatert på området.

Kunstig intelligens – som forkortes KI eller AI (fra eng. artificial intelligence) – er et fagfelt som rommer alle teknologier og metoder som brukes for å skape tilsynelatende intelligent oppførsel i digitale systemer. 

På denne siden får du svar på hva KI er og hvilke disipliner det rommer. Her finner du også våre gratis, digitale kurs og veivisere om kunstig intelligens, ChatGPT og maskinlæring – samt ekspertintervjuer, caser og masse annet lærerikt innhold på temaet, som du kan utforske for å lære mer. 

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens går ut på å gi digitale systemer evnen til å iverksette handlinger og utføre oppgaver – med noen grad av selvstendighet – for å oppnå et forhåndsbestemt mål. 

Merk at KI er et tverrfaglig fagfelt, ikke en bestemt teknologi i seg selv. Derfor er det vanskelig å gi en definisjon som alle vil enes om. Maskinlæring, naturlig språkbehandling (eng. Natural Language Processing, NLP) og datasyn er eksempler på mer konkrete underkategorier av KI.

Hvor bruker vi kunstig intelligens? Hva brukes det til?

Kunstig intelligens brukes blant annet til:

  1. Bilde- og talegjenkjenning
  2. Chatboter og virtuelle assistenter
  3. Robotikk og autonome systemer
  4. Persontilpasset innhold og markedsføring
  5. Oppdagelse av svindelforsøk, sikkerhetstrusler og andre avvik i digitale systemer
  6. Prediktivt vedlikehold og diagnostikk innen produksjon og industri
  7. Analyse av helsedata og diagnostisering av sykdom
  8. Optimalisering av systemer og prosesser, eksempelvis leverandørkjeder, transport, lagerstyring
  9. Dataanalyse og beslutningsstøtte innen ulike bransjer – eksempelvis økonomi, vær, energi, klima
  10. Generering av tekst, kode, bilder, lyd og video

Dette er i økende grad en del av de digitale verktøyene og tjenestene vi bruker som privatpersoner og på jobb, og er en viktig del av digitaliseringen av samfunnet og arbeidslivet. 

Nettopp derfor er det viktig for alle å ha en forståelse av KI, både for å ta i bruk mulighetene og for å se til at det brukes etisk og ansvarlig. Dette kan du lære om i vårt gratis, digitale kurs, veiviseren «Kunstig intelligens på arbeidsplassen».

(Artikkelen fortsetter nedenfor).

Ta vår veiviser:

Veiviser

Kunstig intelligens på arbeidsplassen

KI endrer hvordan vi lever og jobber. Lær om mulighetene med teknologien – samt hvordan og hvorfor vi alle må bidra til å styre utviklingen i etisk og ansvarlig retning.

604 Moduler0% Fullført

Hør vår podkast om kunstig intelligens med Inga Strümke

I podkasten «Kunstig intelligens på arbeidsplassen» snakker vi med fire eksperter med ulike perspektiver. Hvordan fungerer KI, hvordan påvirker det hvordan vi lever og jobber – og hvordan kan vi ta i bruk ny teknologi på en etisk og lovlig måte? Lytt her eller søk opp podkasten i din favoritt-app:

Kunstig intelligens vs. maskinlæring: Hva er forskjellen? 

Maskinlæring (eng. machine learning, forkortes ML) er en underkategori av kunstig intelligens, og det er den mest fremtredende formen for KI i dag.

Maskinlæring dreier seg om å lage programmer – såkalte maskinlæringsmodeller – som mottar data og analyserer dem for å oppnå et bestemt mål.

Face ID på mobilen din, hvilket innhold du ser på Instagram og den mye omtalte ChatGPT-chatboten fra OpenAI er alle eksempler på maskinlæring. Dette er modeller som er laget nettopp for å oppnå mål basert på data: henholdsvis å gjenkjenne ansiktet ditt, vise aktuelle bilder og videoer som matcher dine interesser, og å generere tekst som på best mulig måte svarer på en gitt forespørsel.

For å oppnå målene sine, er modellene på forhånd «lært opp» gjennom å se millioner av eksempler. I disse tilfellene ansikter, Instagram-videoer og tekster. Modellene er problemspesifikke (Face ID-modellen kan ikke plutselig generere tekst som ChatGPT, eller vice versa), men dataene de trenes på kan i prinsippet være hva som helst. Under overflaten, for datamaskinen, er alt dette uansett bare tall, som behandles etter statististiske og matematiske metoder. Under treningen blir modellene kontinuerlig justert og tilpasset, helt frem til de gir et ønsket resultat i møte med nye data. 

Les casene nedenfor for å se hvordan norske virksomheter som DNB og Telenor bruker maskinlæring. Og vil du lære mer om ChatGPT? Vi har et eget introkurs der du lærer hva det er og hvordan det fungerer – og hvordan du selv kan ta det i bruk – på under 20 minutter. 

(Artikkelen fortsetter)

Her er vårt korte kurs om ChatGPT!

Introkurs

Hva er og hvordan bruke ChatGPT?

Lær det viktigste om ChatGPT – hva er det, hvordan fungerer det og hvilke konsekvenser kan chatboten få.

20 6 Moduler0% Fullført

Hvilke disipliner rommer fagfeltet kunstig intelligens?

Mens KI-systemer for oss i mange tilfeller kan fremstå som intelligente, er det altså egentlig «bare» matte. Men når kan vi si at KI blir intelligent «på ekte»? Hva er egentlig intelligens, for den saks skyld? 

Slike spørsmål viser at KI er et tverrfaglig fagfelt som også rommer disipliner som filosofi, psykologi og nevrovitenskap. Også robotikk og kybernetikk (læren om styring og regulering av dynamiske systemer og mekanismer) er fagfelt som overlapper med KI. 

Ikke minst er juss og etikk viktige perspektiver når en utvikler eller tar i bruk KI. Det er ikke nødvendigvis fullstendig overlapp mellom hva som er mulig, hva som er lurt – og hva som er lov. Noen av disse perspektivene kan du utforske videre i disse intervjuene, med ulike eksperter på kunstig intelligens:

Vil du lære enda mer? Se våre korte introkurs om kunstig intelligens, og utforsk alle våre artikler og guider på temaet:

Ta våre korte mikrokurs:

Introkurs

Hvordan bruke generativ kunstig intelligens?

I dette kurset får du noen tips til ulike typer KI- verktøy for hjelp til tekst, bilder, lyd og video og hvordan bruke slike verktøy på en smart og trygg måte.

159 Moduler0% Fullført

Introkurs

Lær prompting med språkmodeller som ChatGPT

Slik snakker du trygt og effektivt med kunstig intelligente verktøy  med bruk av prompt engineering.

10 min7 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

Hva er kunstig intelligens?

Mikrokurset som lærer deg det viktigste om kunstig intelligens på 10 minutter.

106 Moduler0% Fullført

Introkurs

Hva er og hvordan bruke ChatGPT?

Lær det viktigste om ChatGPT – hva er det, hvordan fungerer det og hvilke konsekvenser kan chatboten få.

20 6 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

Maskin­læring

Mikrokurset som lærer deg det viktigste om maskinlæring på 10 minutter.

105 Moduler0% Fullført

Slik bruker DNB og Telenor KI:

Kunstig intelligens

Avslører identitetstyveri og mistenkelige transaksjoner: Slik bruker DNB maskinlæring

Er det ikke du selv som sitter i nettbanken din og overfører penger til utlandet, kan det kjapt bli avslørt – ved hjelp av kunstig intelligent teknologi.

Kunstig intelligens

Slik bruker Telenor kunstig intelligens

Bruk av KI blir stadig mer utbredt – også hos Telenor. Likevel er det noen store hindre å overkomme før dette virkelig kan skaleres, forteller Ieva Martinkenaite i Telenors forskningsavdeling.

Tre ekspertperspektiver på KI:

Kunstig intelligens

Hva må du vite om kunstig intelligens i 2023? Vi spurte en KI-forsker

Kunstig intelligens (KI) er overalt. Vi snakket med forsker Inga Strümke for å forstå hva KI er – og hvordan teknologien vil påvirke hver og en av oss.

Kunstig intelligens

Flere tar i bruk kunstig intelligens. Men hva er lov – og hvordan kan det gå galt?

Hva slags praktiske og juridiske konsekvenser kan følge av bruk av kunstig intelligens? Vi spør advokatene Maria Østli og Ida Flaatten.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens: Kan teknologien egentlig styres? 

Derfor er god styring, inkludering og kritisk behandling av ny teknologi en forutsetning for å lykkes med kunstig intelligens, ifølge ekspert på fremtidens arbeidsliv.

Her er våre siste artikler om KI:

Kunstig intelligens

Laws and regulations: AI and HR

What do HR professionals need to know about relevant laws and regulations for artificial intelligence? We asked a lawyer.

Kunstig intelligens

Ekspertens 6 tips til skreddersydde KI-assistenter

Får du ikke hjelp til det du lurer på av ChatGPT? Da bør du kanskje utforske mulighetene for skreddersøm: 

Personvern og GDPR

KI og GDPR: Dette bør du vite om lover og regler

Hva bør du vite om kunstig intelligens og GDPR? Vi spurte en advokat: 

Innovasjon

KI og produktutvikling: Dette er lovene og reglene du bør vite om

Hvilke lover og reguleringer om kunstig intelligens er relevante for produktutviklere, oppstartsbedrifter, gründere og innovatører? Vi spurte en advokat. 

Kunstig intelligens

Lover og reguleringer: KI og HR

Hva bør du egentlig vite om lover og reguleringer om kunstig intelligens som er relevante for HR-arbeidere? Vi spurte en advokat.

Kunstig intelligens

AI Act: Kommer de nye reglene til å ramme deg?

I det siste har mange snakket om AI Act. Mest sannsynlig trenger du ikke å bekymre deg, ifølge ekspertadvokat.

Se hvordan andre jobber med kunstig intelligens:

Kunstig intelligens

Posten lot de ansatte bruke ChatGPT – slik gikk det

Posten Brings avdeling for fremtidsteknologi lot 28 ansatte fra hele konsernet bruke ChatGPT mest mulig til arbeidsoppgavene sine. Målet? Å lære mest mulig.

Data

Kunstig intelligens og ny bruk av data: Slik bygger Statsbygg for fremtiden

– Vi er i ferd med å bygge om organisasjonen for å tenke data først, sier avdelingsdirektør for dataanalyse i Statsbygg. Dette er hvordan: 

Kunstig intelligens

Nå testes banebrytende havteknologi i Oslofjorden

Oslofjorden er blitt en testarena for teknologi som kan bli en gamechanger for forvaltning av havets ressurser.

Tingenes internett

Kan en «smart agent» gi oss en bedre alderdom?

En smart hjelper som følger med på eldres helsetilstand, gir støtte i hverdagen og passer på at de kommer seg ut, er snart en realitet. Ny teknologi skal bidra til at eldre kan leve et trygt, godt og sosialt liv hjemme lenger.

Innovasjon

– Vi kan se hvor neste feil oppstår – og utbedre denne før feilen i det hele tatt inntreffer

Når Bane NOR nå går gjennom «tidenes teknologiske revolusjon» i jernbanen, kan det gi kunnskap og erfaring som kan komme også andre bransjer og virksomheter til gode.

Innovasjon

– Vi skal bli verdens største frisørkjede

… og da må grunnlaget være digitalt. Les om hvordan Cutters jobber med utvikling.

Innovasjon

Slik endrer teknologi hele eiendomsbransjen

Sensorer, roboter og kunstig intelligens er blant teknologiene som revolusjonerer hvordan vi bygger, bruker og handler eiendom.

Innovasjon

– Bedrifter som ikke har startet med kunstig intelligens i kundeløsningene sine er sent ute

Toril Nag, konserndirektør i Lyse, mener ledere må tenke mer over hva de skal digitalisere. Og hvorfor.