Bane NOR og Posten inn som nye eiere i DigitalNorway

STYRKER LAGET: DigitalNorway har fått inn to nye selskaper på eiersiden, her representert ved konserndirektør Sverre Kjenne i Bane NOR og konsernsjef Tone Wille i Posten. Det er både gledelig og viktig, sier de eksisterende eierne – her ved konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB og konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen. Foto: Bane NOR / Posten / DNB / Kongsberg Gruppen

– Helt avgjørende med sterke teknologimiljøer på tvers av bransjer og sektorer i det viktige arbeidet fremover.

Da DigitalNorway ble stiftet av noen av de mest engasjerte og største næringslivsaktørene i Norge i 2017, var formålet å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv.

Denne «dugnaden» har allerede båret frukter, blant annet ved etableringen av Datafabrikken og en åpen læringsportal for kompetanseheving i næringslivet.

Nå styrkes laget med ytterligere to eiere, Bane NOR og Posten – til stor glede for daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway:

– Det er helt avgjørende at vi har med oss sterke teknologimiljøer på tvers av bransjer og sektorer i det viktige arbeidet vi skal gjøre fremover, sier Dingsør.

ØNSKER VELKOMMEN: Daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

– Tar et samfunnsansvar

Hun trekker frem to viktige satsingsområder: Livslang læring og økt tilgang til anvendbare data for alle via Datafabrikken.

– Vi ser virkelig frem til å utvikle samarbeidet videre, både med nye eiere og de som har støttet arbeidet fra start. I en kompleks data-økonomi er det mye fart og verdiskaping å hente fra nye samarbeid på tvers mellom de sterke, fremoverlente og store selskapene i Norge, sier Dingsør og legger til:

– Samtidig er deltakelsen i DigitalNorway et sterkt signal om at man tar et samfunnsansvar, og ønsker å bidra til at kompetanseløft og tjenester utvikles for og tilpasses bredden i norsk næringsliv.

Viktig læring – begge veier

– DigitalNorway har de siste årene gjort en viktig jobb, og da spesielt på to områder vi anser som særlig viktige: Kompetanseheving rundt digitalisering og tilrettelegging for økt innovasjon, sier Sverre Kjenne i Bane NOR.

I jobben som konserndirektør for drift og teknologi har Kjenne de siste årene ledet oppgraderingen av Norges jernbanenett – et av Norges største digitaliseringsprosjekter, med en kostnadsramme på over 25 milliarder kroner. Han har dermed fingeren på pulsen på de mange mulighetene digitalisering åpner opp for, men også hvilke utfordringer det gjerne medfører.

– Vi ser frem til å kunne ta del i det arbeidet DigitalNorway nå gjør. Ikke bare tror jeg at vi kan ha mye å lære av andre, både store og små – men forhåpentlig kan de også få nytte av de erfaringene vi har gjort oss gjennom våre digitaliseringsprosjekter gjennom de siste årene, sier Kjenne.

Også konsernsjef Tone Wille i Posten ser frem mot å ta del i DigitalNorways arbeid:

– Vi har en ambisiøs agenda fremover med fokus på teknologi, innovasjon og kompetanse. Partnerskapet med DigitalNorway gir oss tilgang til et spennende nettverk og kompetente samarbeidspartnere, men det leverer også på vårt ønske om å bidra i den videre utviklingen av digitalisering og innovasjon hos små og mellomstore bedrifter som er en viktig kunde og leverandørgruppe for oss, sier Wille.

Uavhengig aktør mellom sektorer

Ifølge DigitalNorways styreleder Walter Qvam var utgangspunktet og hovedmålsetningen for selskapet i sin tid å være en uavhengig aktør – men etablert og utviklet av et fellesskap bestående av noen av de største selskapene i landet.

– Det var ment å være av næringslivet, for næringslivet. Av de store, for de små. Men så ser vi at samfunnet har utviklet seg noe veldig – og i takt med dette er også grunnlaget for hva DigitalNorway skal jobbe med, og hvem vi skal jobbe med, endret, sier Qvam.

GODT GRUNNLAG: Styreleder Walter Qvam i DigitalNorway mener at grunnlaget for det videre digitaliseringsarbeidet nå er enda bedre med Posten og Bane NOR med på laget.

Qvam peker på hvordan DigitalNorway nå også er blitt en viktig samarbeidsarena for større aktører på tvers av bransjer og sektorer – ikke minst også mellom det private og offentlige.

– Det er ingen tvil om at DigitalNorway nå har funnet sin form og har tatt en tydelig rolle som fasilitator og «mellommann». Behovet for en slik aktør er så til de grader til stede, og DigitalNorways mulighet til å leve som en uavhengig aktør i grenselandet mellom det offentlige og private … det er helt unikt, sier Qvam og legger til:

– Når vi ser på alt det som skal skje fremover, er det viktig at såpass mye av grunnlaget nå er lagt for den nødvendige nasjonale digitaliseringsjobben som gjenstår. Og med flere solide eiere på plass, er dette grunnlaget enda bedre.

– Må fortsette å dyrke samarbeidet

Ifølge konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB føyer arbeidet DigitalNorway gjør seg inn i den lange tradisjonen i norsk næringsliv om løsninger som er til det beste for både kunder og samfunnet:

– For å lykkes med omstillingen norsk økonomi står overfor, må vi fortsette å dyrke samarbeid som gir økt digitalisering på tvers av næringslivet. Det handler om å trekke på hverandres kompetanse, nettverk og erfaringer. DigitalNorway spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og legger gjennom sitt arbeid til rette for økt konkurransekraft og innovasjonstakt i norske virksomheter.

At det er behov for en slik aktør, er ifølge Braathen blitt spesielt synlig i lys av alt 2020 har hatt å by på til nå:

– Pandemien verden står i har på ny synliggjort verdien av robuste, digitale forretningsmodeller. Gjennom å gi små og mellomstore bedrifter tilgang til rådgivning, kunnskap og nettverk, sørger DigitalNorway for bedre rammevilkår for digitalisering langs bredden av norsk næringsliv. DNB har vært med DigitalNorway fra oppstarten, og ser fram til å fortsette å være en del av denne reisen.

– Vil bidra til økt innovasjonskraft

Også konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy, ser på eierskapet i DigitalNorway som viktig:

– For oss i Kongsberg Gruppen er eierskapet i DigitalNorway viktig. Gjennom den kollektive satsingen med andre fremoverlente og sterke miljøer, kan vi systematisk og målrettet bidra til at små og mellomstore bedrifter får muligheten til å delta i den digitale utviklingen. Fokuset på livslang læring, samt etter- og videreutdanning, mener vi er helt avgjørende for Norges fremtidige konkurransekraft, sier Håøy – og løfter samtidig fram Datafabrikken:

– Vi har også stor tro på at arbeidet som nå skal gjøres med Datafabrikken vil bidra til økt innovasjonskraft i våre verdikjeder, ved at data tilgjengeliggjøres for bredden av norsk næringsliv. I en kompleks dataøkonomi som setter nye krav til oss alle, er det ekstra viktig å samles om slagkraftige og kollektive løft som effektivt kan løse felles problemstillinger og sette retning fremover. DigitalNorway er en slik satsing og vi i Kongsberg Gruppen gleder oss til å fortsette å utvikle selskapet til det beste for norsk næringsliv.

Her er en oversikt over de eksisterende eierne i DigitalNorway – samt de strategiske medlemmene: