Avinor-sjefen: – Spennende at stadig mer løses i samspill med andre

Mer samarbeid må til for å lykkes med digitaliseringen, mener konsernsjef i Avinor Abraham Foss. Derfor går de nå inn som ny eier i DigitalNorway.

Som ny eier i DigitalNorway, slår Avinor følge med flere av landets største selskap og organisasjoner.

– Store globale teknologiendringer og digitale trender utfordrer måten vi gjør ting på. Samtidig ser vi at stadig flere ting løses i samspill med andre. Det er nettopp det som gjør samarbeidet i DigitalNorway ekstra spennende, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

Før hadde store selskaper ofte «nok med seg selv», sier Foss, og peker på at det heldigvis ikke er slik lenger. Det vitner de mange eierne og partnerne i DigitalNorway om.

– Vi går i retningen av et større samarbeid mellom ulike aktører. Dette kan være mellom store aktører, eller mellom store og små, og på tvers av økonomiske grenser, sier Foss, og legger til:

– Det er en spennende konstellasjon å inngå i; det å være en del av det samfunnet vi skal betjene, i dynamikk med andre.

– Viktig for vekst og næringsutvikling

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, samt flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.

– Avinor utvikler og forvalter en kritisk samfunnsinfrastruktur, og i DigitalNorway lar vi oss inspirere både av samfunnsoppdraget og det vi opplever som en ambisiøs digitaliseringsagenda, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Avinor jobber med storstilt digitalisering av norske flyplasser. Her er kameraer og sensorer ved rullebanen på Røst. Foto: Avinor

– En av de tingene som gjør det så spennende å skulle jobbe med Avinor, er hvordan de tilrettelegger for regional vekst. Det er viktig for næringslivet, men gjør det også mulig å ha et desentralisert utdanningssystem. I det hele tatt tilrettelegger de for svært mye vekst og næringsutvikling i hele landet – et oppdrag vi også brenner for i DigitalNorway, sier Dingsør.

Hun trekker også frem en annen ting hun synes er spennende ved samarbeidet:

– Vi ser nå et paradigmeskifte med overgangen til lav- og nullutsllippsløsninger i lufta og på flyplassene. Her er data og teknologi en avgjørende drivkraft. Vi ønsker å bidra til økt fart på det grønne skiftet ved å dele erfaringer og gode løsninger på tvers av industrier og sektorer.

DigitalNorway har flere eiere og partnere som også sitter på kritisk, nasjonal infrastruktur; Telenor, Equinor, Statnett, DNB, Bane NOR, Posten, Oljefondet, Statens Vegvesen – og ikke minst staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er kraftfullt med en eiergruppering som totalt sett sitter på det meste av kritisk infrastruktur i Norge. Jeg følte det var en viktig komponent som kom inn med Avinor, for å se den helheten i samfunnsoppdraget.

Automatisering og samarbeid

Hva betyr så digitalisering for Avinor, og ikke minst for Avinors ansatte? Det har Foss allerede rukket å tenke mye på siden han ble konsernsjef i Avinor i starten av 2021 – midt under pandemien.

Men Foss har lenge hatt gode muligheter til å se hvor verden er på vei: I over fem år var han administrerende direktør for Telias norske virksomheter, etter å ha ledet Telenor Business nesten like lenge.

– Norsk flybransje er internasjonalt kjent for å være langt fremme, også digitalt. Det handler ikke kun om de digitale verktøyene, men om hvordan vi setter sammen aktører og oppgaver samt prosesser, folk og verktøy. Målet er et enda bedre og mer effektivt samspill mellom alle disse komponentene, sier Foss.

Automatisering av passasjerprosessen er et godt eksempel.  For å få til dette, har det gode samarbeidet med de andre aktørene på lufthavnene vært avgjørende.

– Ved å automatisere innsjekk, forenkler vi reisen for passasjerene. Og når vi jobber med digitalisering av passkontroller og den type ting, gjør vi jo ikke det alene – det skjer i samarbeid med blant annet politi og grensekontroll, sier Foss.

– Kombinasjonen av sensorikk og ulike algoritmer gjør tjenestene våre mer avansert, samtidig som det sørger for stabil og sikker drift. Dette er viktig både i et miljøperspektiv, men også for å sikre regularitet, altså at flyene tar av og lander når de skal, sier han.

Fjernstyrte tårn

Et av de større digitaliseringsprosjektene til Avinor er såkalte fjernstyrte tårn – som du også kan lese mer om her.

Dette er ikke utsikten fra et kontrolltårn – men fra en arbeidsstasjon på Avinors eksterne kontrollsenter i Bodø, der 15 flyplasser skal fjernstyres. Foto: Avinor

– Et slikt prosjekt går over lang tid, og innbefatter i prosjektperioden betydelig teknologisk usikkerhet. Dette får igjen konsekvenser for en del av medarbeiderne våre. Noen blir berørt direkte, og noen blir berørt gjennom usikkerheten som det kan skape. Dette må vi aktivt jobbe med og sikre at vi håndterer best mulig, sier Foss.

Algoritmer kan løse mye på en god måte. Men for å hente ut verdiene med digitalisering dreier seg ikke om at vi skal fra en «analog menneskeverden» til en «teknisk bits and bytes-verden», der alt er atskilt. Derfor er Foss opptatt av å involvere Avinors i underkant av 3000 ansatte i disse prosessene.

– Digitalisering handler ikke om at vi skal ta bort den menneskelige faktoren, men at vi kan omfordele i forholdet mellom mennesker, prosesser og verktøy, sier han, og legger til at det er det gjennomsnittlige digitaliseringsnivået i en organisasjon som er viktig, ikke bare hvordan ståa er på toppen.

– Det sier noe om i hvilken grad vi har gjennomgående digitale verdikjeder eller produksjonsprosesser. Digitalisering kan derfor ikke bare være en ledelsesbeslutning, der vi kjøper inn masse spennende teknologi og setter det i en eller annen serverpark. For å lykkes, er det viktig at vi får med alle, sier han, og påpeker at digitaliseringen vil føre til nye kompetansebehov, og nye arbeidsoppgaver.

– Når teknologien tar over enkelte oppgaver, oppstår det nye arbeidsoppgaver. I tillegg vil det jo være slik at visse oppgaver alltid vil kreve menneskelige ressurser. Og uansett bruk av teknologi, vil betydningen av det «menneskelige» i måten vi løser oppgavene på være sentralt.

Utviklingskompetanse i bedriftene – og hos den enkelte

Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. Foto: Avinor

Dette krever utviklingskompetanse i bedriftene, men også hos den enkelte. Her er kunnskap avgjørende, ikke minst som en motiverende faktor, sier Foss. For å eksemplifisere, løfter han opp mobiltelefonen sin og sier:

– De aller fleste, med noen unntak, synes at det å forholde seg til denne dingsen her er en ganske kul greie. Men det er altså ikke så mange år siden den ble funnet opp, og folk lurte på hva vi egentlig trengte den til. Nå er moren min på 82 år aktiv på nettbrettet, der hun driver med sine banktjenester. Så alle må gjennom sine egne unike læringsreiser, gjerne med litt skepsis i starten. Straks de tenker «hva betyr dette for meg», er det også lettere å tenke «dette kan jeg ikke, nå må jeg lære».

Ettersom digitaliseringen vil gjøre seg gjeldende på forskjellige nivåer, kan vi alle ha ulike interesser knyttet til det hele.

– Kunnskap om digitaliseringen vil alltid være viktig, ettersom det kommer stadig sterkere inn i alle arbeidsprosesser. For det er ikke til å komme unna: Dette er en utfordring som påvirker hver enkelt av oss i hverdagen vår. Men kunnskap gjør oss i stand til, på hvert vårt nivå, å angripe den utfordringen på en positiv måte, sier Foss.

Må skape et godt læringsmiljø

En læringsprosess dreier seg imidlertid ikke bare om å sende folk på et lineært kurs, og så håpe at det skjer noe.

– Her kommer samarbeidet med DigitalNorway inn som en spennende satsing, når vi nå skal bygge videre på de interne læringsprosessene i Avinor. Det dreier seg om å skape et miljø, en tilgang, en motivasjon og en systematikk – eller tillate seg å ikke være systematisk, der det er riktig, sier Foss.

Han peker på viktigheten av å motivere alle de involverte for en slik kompetansereise. At vi må ta ned fryktfaktoren, og lage et læringsmiljø og en læringsmotivasjon som trigger hver enkelt av oss.

– Vi skal bidra inn i dette gjennom samarbeidet i Digital Norway, og vi håper samtidig å få mye igjen ved å skape en plattform for å utvikle oss og sette digital kompetanse høyt på dagsorden. Ved å gjøre kompetansen tilgjengelig for flere, og se på det som et viktig verktøy i en større verdikjede, legger vi til rette for en lærende organisasjon, avslutter han.