Mye på gang? Her er 10 gode tips for endringsledelse

Foto: Unsplash

Har du lederansvar i virksomheten din? Ta med deg disse ti eksperttipsene, så er du bedre rustet til å håndtere alle endringene som følger med bransjeglidninger, digital transformasjon og det grønne skiftet. 

Det skjer mye for tiden. Men å se på endringer som en forbigående prosess – det er en vanlig misforståelse. 

Det mener Monica Rydland, som er forsker ved Norges Handelshøyskole, og har studert strategisk endring i sin doktorgradsavhandling.

– Endringer foregår konstant. Det er noe en virksomhet kontinuerlig må navigere i og forholde seg til, sier hun. 

Det samme erfarer Annita Fjuk og Dragana Trifunovic fra DigitalNorway, som jobber med å hjelpe små og mellomstore, norske bedrifter med endringsprosesser. 

– Endringsledelse er hverdagen for mange norske ledere. Man kan si at å håndtere endring har blitt en forutsetning for godt lederskap, sier Fjuk. 

Så hvordan blir du god på endringsledelse? Her har vi samlet disse tre ekspertenes ti beste tips:

1. Vend blikket utover 

Markedet endrer seg kontinuerlig. Derfor er det nødvendig å hele tiden løfte blikket. Dette er spørsmål det kan være lurt å stille seg selv: Hva rører seg i bransjen? Hva rører seg i andre bransjer? Hva finnes av ny teknologi? 

– Mange har en tendens til å kjøre seg fast i egen kultur og virkelighetsoppfatning. Å få et utenfra-og-inn-perspektiv er viktig. Tenk fremover, og la deg inspirere av andre aktører, bransjer og konkurrenter, sier Rydland.

2. Vær bruker- og kundeorientert i alt du foretar deg

Følg med på endringer i brukernes/kundenes adferd og behov. Forventer kunden en mer sømløs betalingsløsning? Finnes det nye verktøy på markedet som kunden er vant til? Kundenes problem bør være ditt problem. 

 – Endring kommer i så mange former at det alltid vil være noe i omgivelsene som påvirker brukere eller kunder. Samtidig har nordmenn høye digitale ferdigheter. Dette gjør at de navigerer og søker etter de beste tilbudene på et globalt marked. Man må hele tiden være observant på forventningene til både eksisterende og nye kunder, sier Fjuk.  

Sett gjerne av en fast tid i løpet av måneden for dialog med kundene dine. Opprett fokusgrupper, observer og sett opp muligheter for tilbakemeldinger. 

– Innsikten du tilegner deg gjennom kundekontakt bør ligge til grunn for endringene du gjennomfører, legger Trifunovic til.

3. Ha to tanker i hodet samtidig

Bedrifter med suksess er ofte gode til å reagere raskt på endring. De er proaktive, i stedet for reaktive. Det gjør de uten å miste fokus på daglig drift. Den balansen er viktig, forteller Rydland:

– Innen vårt fagfelt snakker vi om tohendige organisasjoner. Det handler om at du både må ha kontroll på virksomhetens nåværende forretningsmodell, samtidig som man utforsker nye. Du må klare å gjennomføre endring samtidig som du fokuserer på kortsiktige leveranser, slukker branner og opprettholder daglig drift. 

4. Kartlegg nåsituasjonen

Før du kan sette i gang en endring, må du vite hvor du står i dag. Derfor bør du starte en endring med en grundig kartlegging av dagens situasjon. 

– Ved å kartlegge ulike elementer av forretningsmodellen, samt virksomhetens styrker og svakheter, sikrer du at både du og kolleger har en felles forståelse av hvor dere står i dag, hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer så bra, sier Trifunovic. 

5. Involver, ikke bare informer

Et av de viktigste suksesskriteriene for en vellykket endringsprosess er kommunikasjon. Det er ikke nok å bare fortelle medarbeiderne dine at en endring skal gjennomføres. 

– Du må involvere medarbeidere aktivt i strategi- og beslutningsprosesser. Det skaper engasjement, motivasjon og eierskap. Du trenger ikke involvere alle i alt, men det er viktig å kartlegge hvem som blir påvirket mest av endringene, påpeker Fjuk. 

Hun forteller at mange har erfaring med såkalt «e-post-ledelse». Det er enveiskommunikasjon hvor ledere informerer om endring, uten å involvere. Skap heller en arena for interaksjon og meningsutveksling, sier Fjuk. 

– Still dine medarbeidere spørsmål. Ta med tilbakemeldinger inn i avgjørelser. Gjør dine kollegaer delaktige i endringsprosessen. Sørg også for å skape handlekraft gjennom å ansvarliggjøre de ansatte og delegere ansvarsområder. Slik får du dem med på reisen, oppsummerer hun.

6. Husk at mennesker er din viktigste ressurs

Tidligere var det vanlig å tenke at «en ansatt er som en hvilken som helst annen del i maskineriet», men her har det skjedd en stor endring. Nå ser man på de ansatte – med deres kompetanse, erfaring og tankesett – som en av de absolutt viktigste ressursene i de fleste virksomheter. 

– Selv om du må ha fokus på teknologi og nye verktøy i en endringsprosess, må du ikke glemme menneskene som skal bruke verktøyene og gjennomføre endringen. Det er nettopp derfor du som leder er helt avhengig av å få med de ansatte på omstillingen, gjennom å legge til rette for at de kan lykkes i den nye hverdagen, sier Rydland. 

7. Planlegg hvordan du møter motstand

Mange kan oppleve det som vanskelig å endre måten man jobber på. Endring er ikke alltid enkelt, men det må ikke alltid være så krevende, heller! 

Det kan uansett være lurt å planlegge hvordan man møter eventuell motstand mot endring. Igjen er involvering et nøkkelord, sier Trifunovic:

– Det viktig å forstå hva motstanden kommer av. Hva er det som gjør de ansatte urolige, og er det noen misoppfatninger som du som leder kan adressere? Det kan hjelpe å slå ned noen «myter» rundt endringen som de ansatte har dannet seg. I tillegg vil de ansatte føle seg hørt og involvert. Det du ønsker å gjøre i praksis er å snu motstand til motivasjon!

Det kan også være lurt å få med seg noen lagspillere, såkalte endringsagenter, til å være pådrivere for endringsprosessen. 

8. Kartlegg kompetanse 

Det folk flest er redde for i en endringsprosess, er at de mister sin relevans. En god leder bør derfor fokusere på å kartlegge kompetansen til sine medarbeidere, ikke for å nødvendigvis rekruttere nye eller «sparke» noen, men for å justere eller øke kompetansen til de som allerede er i virksomheten. 

– Endring kan være en positiv mulighet til å tilegne seg ny og spennende kompetanse som bidrar til en vellykket endring. Som leder er det også viktig at du tar ansvar for at de ansatte faktisk får kompetansen de trenger, sier Rydland. 

9. Skap kultur for testing og læring

I en verden som beveger seg raskt, er det dumt å stå fast på stedet hvil. Derfor er det viktig å legge til rette for kreativitet og nyskaping. En virksomhet som skaper arenaer for å generere og teste ideer – og som gjør det trygt å feile – er mer omstillingsdyktig. 

– Selv om mange virksomheter sier at de har en slik kultur, viser det seg ofte å vare frem til det faktisk foreligger en feil som fører til et tap, forteller Trifunovic. 

Som leder må du være konsekvent i hva du sier og gjør – og akseptere at noen ting feiler.

– Det beste er at du selv går frem som et eksempel og deler både feil og lærdom som andre kan dra nytte av, legger Trifunovic til. 

10. Sett av tid

Det er viktig å understreke at endring ikke skjer over natten, men er en kontinuerlig prosess. Endring krever struktur, dedikasjon, tid og ressurser.

– Dette er kanskje det viktigste punktet. Endringsledelse og omstilling er en heltidsjobb, sier Trifunovic, og legger til: 

– Sørg for å dedikere tid og riktig kompetanse til endringsledelse slik at det ikke blir «venstrehåndsarbeid». 

Vil du lære mer om god ledelse?

Veiviser

Strategi og forretningsutvikling

En veiviser som skal hjelpe deg å lykkes med strategi og forretningsutvikling i en digital tid.

808 Moduler0% Fullført