Webinar om digitale trender

Blide av Trond Moengen

20. oktober kl. 14 inviterer vi til webinar! Her vil du høre mer om hvilke digitale trender som kommer til å påvirke oss fremover.

Hvilke digitale teknologier vil ha mest å si for hvordan samfunnet og arbeidsplassen kommer til å utvikle seg?

Trond Moengen ledet sekretariatet for strategien Digital21, som ble utformet på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet i 2018. Strategien kom med 64 konkrete tiltak for å sette fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, og med en anbefaling om hvilke teknologier Norge bør satse på for å hevde seg internasjonalt.

I webinaret forteller han om hva som er viktig å prioritere fremover, og hvorfor. I tillegg vil Christian Albertsen snakke om DigitalNorways veivisere, og hvordan du kan ta de i bruk for å sette fart på digitaliseringen i din egen bedrift.

Webinaret er en del av vår introduksjon til digital teknologi, der vi har satt sammen seks korte kurs på 10 minutter hver.

Vi anbefaler å bruke 6 x 10 minutter på å gå igjennom følende kurs før webinaret: