Statsbygg går inn som eier i Digital Norway: – Åpenbart mye for oss å hente 

NYTT SAMARBEID: Fra venstre Liv Dingsør i Digital Norway og Harald Vaagaasar Nikolaisen og Cathrine Mørch i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Statsbygg er i ferd med å snu byggebransjen på hodet – en digital byggesten om gangen.

Byggebransjen sies å være blant de minst digitaliserte bransjene. Det er Statsbygg i ferd med å gjøre noe med: 

– Hvorfor kan vi ikke 3D-printe bygninger i Norge? Hvordan kan vi sikre sømløs, digital informasjonsflyt gjennom livsløpet til en bygning? Er det mulig å predikere prosjekter før uhellet er ute? Hvordan sikre kontinuerlig læring og forbedring fra prosjekt til prosjekt og mellom aktører effektivt? 

Spørsmålene stilles av Cathrine Mørch, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg. Den energiske trønderen snakker med iver om fremtidens måter å bygge på. 

En fremtid hvor bransjen fullt ut tar i bruk mulighetene innen kunstig intelligens, sensorikk, bildegjenkjenningsteknologi, robotikk, 3D-printing og automatisering for å bygge bedre, mer effektivt og mer bærekraftig. 

– Allerede eksperimenterer vi med flere spennende innovasjonsprosjekter, og vi utvikler oss stadig, forklarer hun. 

Men for å øke innovasjonstakten og styrke digitaliseringen i byggebransjen, går Statsbygg inn som eiere i Digital Norway. 

– Vi må lære av andre industrier 

Digital Norway sine eiere og samarbeidspartnere dekker bransjer og sektorer innen alt fra samferdsel, energi, bank og finans – i tillegg til mye mer. 

Mørch forteller at hun er overbevist om at det er bransjer, som til tross for ulikheter, deler mange av de samme utfordringene og sitter i mange av de samme situasjonene:

– For eksempel tror jeg Statsbygg kan ha mye å lære av sømløse transaksjoner i bankindustrien. Det er det åpenbart noe som skjer i infrastrukturen som det kan være interessant for byggenæringen å forstå. Vi må lære av andre industrier som er mer høyteknologisk tilpasset. 

– Derfor er Digital Norway et sted for oss å forstå, lære og bli kjent med andre. Både på toppledernivå, men også på mellomledernivå og med tanke på fagkunnskap knyttet til teknologi som effektivt kan serveres medarbeidere, legger hun til. 

Helt sentral del av Digital Norway sin oppgave

Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway, har store forventninger til samarbeidet med Statsbygg: 

– Statsbygg bygger og forvalter en enorm bygningsmasse på vegne av staten Norge. Det er et stort ansvar og et spennende mandat, som vi gleder oss til å få mer innsikt i og lære av. Det er også interessant å høre om hvordan Statsbygg ønsker å dra nytte av kunnskap fra andre bransjer. Kompetanseutveksling på tvers av sektorer er en helt sentral del av Digital Norway sin oppgave. 

Hun legger til: 

– Ikke minst blir det inspirerende å samarbeide med en leder som Cathrine Mørch, som i mange år har vært en foregangsfigur innen implementering av teknologi i praksis. 

Har mulighet til å påvirke hele bransjen

Gevinstene av digitalisering i byggebransjen er tydelige. 

I følge Byggenæringens Landsforening sin strategiutvikling «Digitalt Veikart» fra 2017 kan en mer datadreven byggebransje kutte klimagassutslipp med 50 prosent, se en kostnadsreduksjon på 33 prosent og bidra til 50 prosent raskere prosjektgjennomføring. 

– Det er lett å forstå hvorfor en digitalisert byggebransje er bra. Men å få det til i praksis er krevende, forklarer Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. 

For Statsbygg er en kompleks organisasjon. De har flere store byggeprosjekter gående til enhver tid, blant annet det nye regjeringskvartalet, Norsk Havteknologisenter og Livsvitenskapsbygget. I tillegg har de ansvar for om lag hundre andre prosjekter.

Dette er prosjekter Statsbygg er byggherre for. Det vil si at de bestiller inn tjenester, styrer og leder byggeprosessen fra a til å, ved hjelp av en hel rekke ulike leverandører. 

På toppen av dette har de også ansvar for å drifte og vedlikeholde statlige bygg, med over 2300 eiendommer i porteføljen (de største er i regjeringskvartalet, den minste en utedo på Finnmarksvidda). I tillegg fungerer de som rådgivere for staten når de skal finne egnede lokaler og riktige løsninger for sine funksjoner. 

Det betyr at Statsbygg forholder seg til en enormt fragmentert verdikjede, bestående av entreprenører, rådgivere, designere, arkitekter,og ingeniører, håndverkere – for å nevne noe. 

Det er en utfordring. Men også en stor mulighet: 

– Som bestillere har vi makt til å påvirke hele byggebransjen gjennom hvilke krav vi stiller til leverandører, og slik sett skape nye standarder. Vi skal være en påvirker og utvikler av hele næringen, forklarer Nikolaisen. 

– Kan ta systemisk ansvar for en verdikjede 

Nettopp dette trekker Dingsør frem som unikt:

– Digitalisering handler i stor grad om systemdesign. Men det finnes veldig få bransjer hvor man kan peke på en helhetlig eier. Med Statsbygg har vi en aktør som kan ta en systemisk ansvar for en verdikjede, sier hun, og legger til:

– Forvaltes dette riktig kan det ansvaret være enormt slagkraftig. 

Bildegjenkjenning og droner

Likevel er det ikke slik at verken Statsbygg eller bransjen som helhet er helt analog. Snarere tvert i mot: 

Bygninger visualiseres i VR og boreroboter tas i bruk på byggeplassen. Det samarbeides med forskningsmiljøer og oppstartsbedrifter om en hel rekke nye løsninger, blant annet for å predikere utfall av grunnundersøkelser. 

Innovasjonsprosjektet ByggBOKS er et testprosjekt der Statsbygg eksperimenterer med piloter og nye ideer. 

I våres har de blant annet testet ut om skader på tak og fasader kan detekteres ved hjelp av droner, bildegjenkjenning og kunstig intelligens. 

Når læringen videreføres og metoden potensielt kommersialiseres, vil Statsbygg nå dele data og erfaringer fra innovasjonsprosjektet i et forskningsprosjekt med et selskap med tilsvarende produkt for bilindustri og forskningsinstituttet Sintef. 

– I fremtiden skal vi fortsette å gjøre våre data tilgjengelige for flere, og investere i og prioritere ny teknologi. Vi skal ikke nødvendigvis bli Google, men innenfor enkelte områder skal vi pushe litt. Åpenbart innenfor klima, i tillegg til å akselerere innovasjonstakten i bransjen, avslutter Mørch.