Slik kan tusenvis av norske bedrifter få en bærekraft-boost rett i innboksen

INNGÅR KOMPETANSE-SAMARBEID: Rasmus A. Figenschou, leder for små og mellomstore bedrifter i DNB og Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Stig B. Fiksdal, DNB

DigitalNorway og DNB inngår samarbeid om gratis læringsreiser til alle bankens bedriftskunder – og deres ansatte. Første tema ut er bærekraft.

– Måten vi har jobbet som bedrifter og industrier de siste 100 årene ikke har vært miljømessig bærekraftig, sier Rasmus A. Figenschou, leder for små og mellomstore bedrifter i DNB.

– Denne generasjonen er den første som virkelig har fått øynene opp for konsekvensene av dette. Men vi er også de første som har tilgang på teknologiene som muliggjør alternativene – som jo må til for at vi skal kunne «snu skuta».

Men for at nye løsninger skal kunne ha en gjennomslagskraft og effekt, må de ifølge Figenschou være allment kjent og tilgjengelig.

– Dessverre ser vi at dette ennå ikke tilgjengelig kunnskap for bredden av norske bedrifter – og da spesielt blant landets mange små og mellomstore bedrifter, sier Figenschou.

I tråd med DNBs ønske om å være en aktiv pådriver for bærekraftig omstilling, lanserer de i samarbeid med DigitalNorway gratis læringsreiser for alle sine bedriftskunder.

Gjør kunnskapen tilgjengelig

Ved å melde din bedrift på den første læringsreisen om bærekraft, vil alle de ansatte få tilgang på et heldigitalt kursopplegg levert rett i innboksen. Dette kan tas i eget tempo – og krever ingen forkunnskaper.  

– Bærekraft henger tett sammen med evnen til å være relevant over tid for et selskap. Det er mange hindringer som venter i årene fremover, knyttet til industrialisering og digitalisering – men også store muligheter, om man klarer å koble seg på, sier Figenschou.

I denne prosessen er det imidlertid ikke alltid helt enkelt å forstå hvordan man skal gå frem for å «være bærekraftig» – eller hva dette begrepet egentlig innebærer i praksis.

– Derfor synes vi det er veldig positivt at vi nå kan tilby våre bedriftskunder dette tilbudet, som gjør den nødvendige kunnskapen både tilgjengelig og anvendelig. Det viktig at alle setter seg inn i hva som er mulig å gjøre på dette feltet – ikke bare i egen bedrift, men også innenfor industrien og verdikjedene dere arbeider innenfor.

Dette er ifølge Figenschou et ansvar som er pålagt alle bedrifter, store som små:

– Tar du ikke dette ansvaret selv, så vil både marked og myndigheter sikre at du gjør det. Ellers risikerer du å ikke være relevant. Heldigvis opplever jeg at norske SMB-er er modne og søkende på dette feltet, og nå skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe dem.

Kan nå ut til veldig mange flere

Målt i antall, utgjør små og mellomstore bedrifter nær 99 prosent av det norske næringslivet, samt halvparten av landets verdiskaping og sysselsetting.

– Her er også DNB største bank med en tredjedel av alle landets SMB-er. Så ved å tilby disse læringsreisene til alle våre bedriftskunder, har vi en mulighet til å være en virkelig pådriver for nødvendig endring, sier Figenschou.

Både han og daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway peker på hvor viktig det er at flest mulig av disse bedriftene får ta del i denne kunnskapen.

– Det er helt avgjørende for det grønne skiftet at vi nå får med oss hele det norske næringslivet i denne transformasjonen vi alle skal gjennom. Samarbeidet med en så fremoverlent teknologiaktør som DNB, med en enormt distribusjonskraft ut mot denne målgruppen, er slik sett helt unikt, sier daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway.

– Forhåpentlig kan dette føre til at langt flere norske SMB-er får øynene opp for hvor viktig denne kunnskapen ikke bare er for samfunnet som helhet – men også direkte for deres egen virksomhet og bunnlinje. Dette er et kunnskapsløft som bygger en nødvendig omstillingsevne, sier Dingsør.

Første av flere læringsreiser

Læringsreisen om bærekraft er den første av flere læringsreiser som fremover vil tilbys til DNBs bedriftskunder i samarbeid med DigitalNorway.

– Bærekraft handler om langt mer enn å for eksempel redusere bedriftens CO2-fotavtrykk. I FNs bærekraftsmål slås det tydelig fast at også økonomi og sosiale forhold er avgjørende faktorer for bærekraftig utvikling. Og skal man klare dette, kreves det også kunnskap om andre områder innenfor digitalisering og effektiv drift, sier Figenschou.

Han ser derfor frem til å kunne tilby DNBs bedriftskunder innsikt også innenfor en rekke andre fagområder utover høsten, via tilsvarende læringsreiser.

At dette skjer som læringsreiser, der kursinnholdet kommer direkte til de ansattes innbokser, ser Figenschou på som en styrke.

– Ved at man får læringen servert via små drypp i innboksen, får man også tid til å reflektere over det man har lært. Jeg merker selv at når jeg får mye ny informasjon på en gang, kan det være vanskelig å ta det inn over meg. Jeg trenger også litt pustepauser for å klare å relatere denne kunnskapen til min egen situasjon i bedriften.

God effekt av læringsreiser

– Vår erfaring tilsier at «skippertak» og lange økter ikke nødvendigvis gir optimal læringseffekt. Med mindre porsjoner, servert over lengre tid, kan kunnskapen modnes – noe som gir bedre og mer praktisk orientert læring, sier Christine Hassel Kristoffersen, leder for produkt og marked i DigitalNorway.

Læringsreisene, såkalt distribuert læring, følger en internasjonal trend der makro- og nanolæring blir mer og mer populære formater.

– Når vi spør våre kunder om de opplever dette som et bra format, er svaret overveldende positivt. De trekker også frem fordelen ved at bedriften på denne måten kan jobbe systematisk med alle ansatte – for eksempel ved å ta diskusjonen videre inn i allmøter og samtaler på jobb, sier Kristoffersen.

Christine Hassel Kristoffersen, leder for produkt og marked i DigitalNorway.

Et viktig samarbeid

– I alt dette er det helt avgjørende at vi jobber med en solid og troverdig aktør som DigitalNorway. De representerer norsk næringsliv på en god måte, samtidig som de har bånd til det offentlig og bidrar til et godt samarbeid på tvers av bedrifter, bransjer og sektorer. Når vi nå skal adressere viktige og komplekse temaer på en pedagogisk og lett tilnærmelig måte, er det derfor naturlig å gjøre det sammen med DigitalNorway, sier Figenschou.

– For oss er det å jobbe sammen helt naturlig, i forhold til hva vi kan og er, spesielt etter et lang og godt samarbeid som strekker seg helt tilbake til da DigitalNorway ble stiftet.

– Det at vi nå inngår dette samarbeidet med DNB, gir oss en fantastisk mulighet til å nå ut med dette budskapet og denne kunnskapen på en helt ny måte. Vi er svært takknemlige for at DNB ser disse mulighetene sammen med oss. Med dette tas det gode samarbeidet vi har hatt helt siden oppstarten av DigitalNorway til et helt nytt nivå.

– Vi ser frem til å fortsette på samarbeidet med flere viktige temaer for norsk næringsliv utover høsten.

Er du bedriftskunde hos DNB, kan du lese mer om læringreisen her – og melde deg på, helt gratis!

Se også alt vårt læringsinnhold om bærekraft:

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

Bærekraft og lønnsomhet

Hva har bærekraft med lønnsomhet og finansiering å gjøre? Faktisk veldig mye. Lær hvorfor i dette mikrokurset.

105 Moduler0% Fullført

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.