Siva og DigitalNorway inngår samarbeid: – Vil at flere skal løfte blikket og se nye muligheter

Selskapene som skal stå for fremtidens verdiskaping i Norge må lykkes med digitalisering. Siva, selskapet for industrivekst, innleder nå et samarbeid med DigitalNorway. – For å lykkes må vi knytte til oss de beste, sier Siva-direktør Andreas Krüger Enge.

Vekst og utvikling i industrien og næringslivet – dette er viktige mål for Norge som Siva, selskapet for industrivekst, jobber hver dag for å realisere. 

– Vi gjør nettverk og kompetanse tilgjengelig for bedrifter, og veileder dem til å finne tilbudene og kunnskapen de trenger. Det har vi jobbet med i 50 år, sier konstituert administrerende direktør i Siva, Andreas Krüger Enge. 

Han forteller at Siva har over 70 innovasjonsselskaper med inkubator og næringshager, og fem katapult-sentre rundt om i hele landet. 

– Gjennom våre partnere får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin egen vekst og utvikling. I tiden fremover må det handle enda mer om digitalisering, grønn omstilling og eksport. I katapult-sentrene får industrien tilgang på utstyr, kompetanse og nettverk som de ikke har ressurser til å skaffe eller bygge opp på egenhånd, sier Krüger Enge. 

Konstituert administrerende direktør i Siva, Andreas Krüger Enge, mener digialiseringskompetanse er helt sentralt for at norske SMB-er skal lykkes. Nå inngår Siva et samarbeid med DigitalNorway. Foto: Siva

Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør det store flertallet av norske virksomheter. For at flest mulig av disse skal lykkes i den grønne digitale transformasjonen vi nå står midt oppe i, er denne typen drahjelp og samarbeid viktigere enn noen gang, mener Siva-direktøren. 

– Ikke minst digialiseringskompetanse er helt sentralt for å lykkes fremover. Da må vi gjøre de beste kompetansemiljøene i landet tilgjengelige for bedriftene som skal stå for verdiskaping i fremtidens Norge, sier han.

Dette er bakgrunnen for at Siva nå inngår et samarbeid med DigitalNorway. 

– Skal vi lykkes må vi samarbeide, og knytte til oss de beste. DigitalNorway sitter på kompetanse og nettverk som det er kjempeviktig for vårt nettverk å kunne ta del i, sier han. 

– Svarer til et enormt behov

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Siva, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, som forteller hun opplever Siva som veldig handlekraftige: En gjeng med «doere».

– Vi er utålmodige på Norges vegne, og trenger å jobbe med de som både vil og kan få ting til å skje i praksis – raskt. Her møter vi et miljø som er opptatt av og forstår behovene til de mindre virksomhetene, og som jobber aktivt og systematisk med å utvikle og levere praktiske løsninger på felles problemstillinger som skalerer, sier hun.

– Vi gleder oss til at vi allerede over nyttår skal ha opplæring med operatører i Siva i hvordan de kan ta i bruk alt læringsinnholdet som ligger tilgjengelig gratis hos oss, sier Dingsør. 

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Harald Spjelkavik / NewsLab

I februar skal DigitalNorway og Siva sette i gang med første leveranse i samarbeidet.

– Sammen med Siva har vi utviklet en to dagers workshop i bærekraft og digitalisering. Her vil vi gi deltakerne økt kompetanse på et viktig område, og tilgang til konkrete verktøy slik at de blir enda mer relevante og gode utviklingspartnere for bedriftene, sier Eirik Andreassen i DigitalNorway.

Økt fart og mindre duplisering

Akkurat som at det er ineffektivt dersom hver virksomhet må finne ut av ting alene, vil utviklingen gå saktere hvis ikke de som sitter på kompetanse og ressurser kan samkjøre og trekke i samme retning. 

Det er én grunn til at Dingsør og DigitalNorway er glad for å samarbeide med Siva: Sammen kan de få til økt fart og mindre duplisering.

– Å utvikle kompetanseinnhold som treffer travle bedrifter og gir ledere og ansatte noe de faktisk vil anvende, det er en veldig krevende øvelse. I samarbeid med Siva kan vi sikre at etterspurt kompetanse deles effektivt med de som ikke har nubbekjangs til å utvikle det in-house. Dette svarer til et enormt behov, sier Dingsør.

Hun understreker at Siva og DigitalNorway har mange av de samme målene. Blant annet mener hun at samarbeidet med Siva er avgjørende for å få til et mer effektivt samspill mellom regionale og nasjonale teknologi- og innovasjonsmiljøer.

– Vi er to nasjonale aktører som finner sammen. Vi har ulike oppgaver, men vi komplimenterer hverandre. Det viktigste er at vi stokker beina og setter fart sammen, sier hun og fortsetter:

– Sammen skal vi skalere læring, beste praksis og løsninger tilpasset SMB-sektoren gjennom et regionalt nettverk som møter bedriften der de er, og bidrar til økt verdiskaping hos den enkelte bedrift og i SMB-sektoren som helhet.

Gjør kunnskapen tilgjengelig 

For Andreas Krüger Enge er det et viktig poeng at kompetansen som tilbys, skal gjøres tilgjengelig for virksomhetene nettopp der de er.

– Gode ideer er godt distribuert over hele landet, og virksomheter skal kunne vokse og utvikle seg der de er, sier Siva-direktøren.

– Veldig mange har et brennende engasjement ikke bare for ideen sin, men også for nærmiljøet sitt, og opplever det å skape liv og arbeidsplasser i sitt lokalmiljø som ekstremt viktig.

– Da er det viktig nettopp å gjøre kompetanse tilgjengelig på digitale plattformer, i tillegg til å være fysisk til stede rundt i landet eller å la virksomheter reise en uke eller en måned for å lære av de beste og så ta med seg den kunnskapen tilbake, sier han. 

Lettere å satse høyere 

Et av satsingsområdene til Siva er Norsk katapult, en ordning med nasjonale sentre over hele landet der virksomheter får tilgang på fasiliteter og utstyr, samt kompetanse og nettverk, som lar utviklingen deres kunne skyte fart mye raskere enn de kunne fått til med egne midler. 

Det finnes katapult-sentre for produksjonsteknologi, fremtidsrettede materialer, havteknologi, fornybar energi og digitale teknologier. 

Inn i disse og andre av Sivas tilbud vil DigitalNorway kunne bidra med kunnskap, kompetanse og nettverk. Her finnes det også muligheter for virksomheter som er knyttet til andre av DigitalNorways satsinger, enten det er Datafabrikken eller innovasjonsmidler fra EU. 

– En viktig del av vårt strategiske samarbeid handler om å bidra i utviklingen av kompetanseløft for næringshager, inkubatorer og katapulter, samt for å mobilisere inn til Norsk katapult, sier Liv Dingsør og fortsetter: 

– Partnerskapet med Norsk katapult gjennom Siva kan være et viktig neste steg som testfasilitet – «test before invest» – for innovasjonsprosjekter som blir til i Datafabrikken, og en viktig brikke i den planlagte europeiske digitale innovasjonshuben (EDIH). 

I sum håper Andreas Krüger Enge at dette blir et felles løft som vil hjelpe flere virksomheter med å løfte blikket og se muligheter utover å være en «levebrødbedrift».

– Mange er ganske fornøyd med å ha skapt 1, 2, 3 eller 4 arbeidsplasser. Med tilgang på nettverk, utstyr og kompetanse innen alt fra digitalisering til produksjon eller merkevarebygging, vil det bli lettere å løfte blikket og legge ambisjonsnivået høyere, sier han.