Prototyper, storyboards og digitale mockups: Så lett kommer du i gang med innovasjon

Det kan være en fordel å øve på tegneferdighetene.

Å komme i gang med innovasjon kan være utfordrende.

Kanskje har du en god idé, men er usikker på det første steget derfra. Kanskje har du en halvgod idé du gjerne vil videreutvikle. Eller kanskje du ønsker å få overblikket over hvor omfattende innovasjonsprosessen er, før du kaster deg ut i dette spennende løpet.

Heldigvis finnes det noen enkle, nyttige verktøy som kan få deg i gang. Prototyper, storyboards og digitale mockups er verktøy som kan hjelpe deg med å kvalitetssikre ideen din – og få bedre oversikt over løpet fra idé til ferdig produkt eller tjeneste.

Her har vi samlet 10 gode tips for å komme i gang. 

Prototyper

Til daglig tenker vi kanskje på prototyper som avanserte, 3D-printede former eller nesten-ferdige førsteversjoner (tenk på en ny Tesla på et skinnende podium) – men prototyper for et digitalt prosjekt kan være skapt med saks og lim, penn og papir.

1. Stol på at prototypen er verdt tiden

Det er ikke alltid at den knallgode ideen resonnerer like godt med publikum.

Dette erfarte DNB, da de lagde en enkel prototype for en boligjaktspakke. Tilbakemeldingene spente fra det likegyldige til de som sa dette var helt håpløst. Hadde de valgt å bare kjøre på, kunne det blitt en kostbar tabbe.

2. Bruk papirprototyper

Selv om det du skaper, er en digital tjeneste, kan det være nyttig å jobbe praktisk og «analogt» på et tidlig stadium. Finn frem penn og papir, saks og lim, og tegn opp et grensesnitt og forskjellige ideer til design. Eksperimenter, og test det på noen andre. Det gjør det lettere for deg å se hvilken retning som fungerer – og ikke fungerer.

3. Tegn i produktformatet 

Lager du en mobilapp? Skaff deg en bunke med pappkort på størrelse med en smarttelefon, og tegn ut dine ulike ideer her. Da kan du lettere se for eksempel størrelsesforhold, og hvordan designet på ulike seksjoner kan være. Det trenger tross alt ikke være så avansert. Det viktigste er at prototypen gir deg et blikk av hvordan resultatet kan bli. Og hvis du lager noe helt annet enn en app – kanskje du kan gjøre noe tilsvarende for ditt produkt eller tjeneste?

Illustrasjonsfoto: Pexels

4. Tenk over hvilken funksjon din prototype skal ha

En prototype gir deg muligheten til å forandre ideen på et tidlig stadium. Om du skaper en tjeneste eller et produkt for en kunde, kan en slik prototype være et godt hjelpemiddel når dere diskuterer utviklingen. En fysisk prototype gjør det også lettere for kunden å gi konkrete tilbakemeldinger. Tenk på hvorvidt og hvordan du kan inkludere prototypen i din samhandling med kunden. 

5. Hold det enkelt i starten

Prototyper kan gjerne bli delt inn enkle og komplekse varianter. Der hvor penn og papir er et typisk eksempel på en enkel variant (det koster ikke mye, man trenger gjerne bare vanlig kontorrekvisita, og det brukes gjerne tidlig i prosjektfasen), er komplekse prototyper gjerne mer kostbare. Det kan være fungerende fysiske produkter, eller programvare skapt av dedikerte programmere, som ligner mer på det ferdige produktet. Komplekse prototyper kommer gjerne først inn i bildet på et senere stadium. Hold det enkelt til å begynne med. 

6. Husk prototyper i budsjettet

Det kan være greit å tenke på hvor mye penger du vil legge i produksjonen av en prototype. Om du vurderer å bestille prototyper fra utlandet, kan det lettere bli misforståelser, og større sjanser for at kostnadene vil øke, enn dersom du får dette laget lokalt. Å få laget for eksempel en klikkbar prototype i Norge kan koste fra 10.000 og opp mot 100.000 kroner. Ved større digitale utviklingsprosjekter, er det vanlig at flere avdelinger (marked, utvikling, design) arbeider med prototypen sammen med kunden.

Storyboards

Storyboarding er et velkjent konsept i film- og tv-bransjen. Ved å tegne en serie med bilder og korte, beskrivende tekster – som en tegneserie – visualiserer du enkelt prosessen i et prosjekt, og bruksområdene til et produkt.

Den største fordelen med storyboarding, er at det menneskeliggjør ideen. Det blir mindre fokus på det funksjonelle og mer fokus på brukerens eller kundens perspektiv. Dette kan igjen gjøre det lettere å rette opp i mulige feil eller ting du ikke har tenkt over.

7. Visualiser brukerens perspektiv

Tegn ut en tenkt historie hvordan du ser for deg at en bruker skal interagere med produktet eller tjenesten din – fra brukerens perspektiv. Er dette noe som krever brukerens fulle oppmerksomhet, eller kan det gjøres i farta?

Og om du er bekymret for tegneferdighetene, så er det mange i samme båt. Start med enkle figurer og prøv deg frem derfra.

Digitale mockups

Mockups er spesielt relevant for tjenestedesign. I motsetning til å vise frem en skjermdump av et design, gjør mockups det mulig å se hvordan navigasjon og selve følelsen av sluttresultatet blir.

Illustrasjonsfoto: Pexels

8. Velg en enkel løsning

Mockups kan designes med programmer som Photoshop eller Illustrator. Det finnes også flere nettbaserte løsninger som ikke krever spesielle design- eller kodeferdigheter. Gjennom apper som Marvel eller Smartmockups kan du legge inn designene dine, og legge til for eksempel funksjonsknapper der disse skal være.

9. Bruk papirprototypene

Hent frem de snasne papirprototypene du har tegnet. Du kan ta bilde av dem og legge til funksjonsknapper i egne programmer, på samme måte som med design du har laget i Photoshop. Når du har satt alt sammen, kan du klikke deg gjennom alle prototypene for å få følelsen av hvordan det ferdige resultatet blir. 

10. Ha dialog med kunden underveis

Mockups kan gi et realistisk bilde på hvordan en tjeneste vil se ut, og hvordan navigasjonen vil fungere – noe som kan gi kunden bedre grunnlag for konkrete tilbakemeldinger. Vær oppmerksom på at prosessen med prototyper og mockups kan gå flere runder før dere lander et endelig resultat.

Til slutt: Ikke forelsk deg i ideen. Husk at du løser et problem eller et ønske for en kunde – og at dette behovet tross alt veier tyngst.

Kom i gang med innovasjon:

Veiviser

Innovasjon

Slik tar du noe fra idé til ferdig produkt.

406 Moduler0% Fullført