Nemonoor

En nasjonal hub for kunstig intelligens

På kort tid har kunstig intelligens inntatt samfunnet verden over. Dette gjelder også næringslivet. De som klarer å forstå og utnytte kunstig intelligens, har alt å vinne.

For å hjelpe norske bedrifter å ta del i denne teknologiske revolusjonen, har de fremste fagmiljøene på kunstig intelligens i Norge gått sammen og opprettet Nemonoor. Vårt eneste mål er å få flere norske virksomheter til å ta i bruk kunstig intelligens.

Hos Nemonoor møter du eksperter som ikke bare kjenner mulighetene som ligger i avanserte digitale teknologier, men som også forstår din bransje – som produksjon, helse, energi eller byer og samfunn

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Regjeringen er en av Nemonoor sine bidragsytere.

Foruten DigitalNorway, består Nemonoor av, Institutt for Energiteknikk (IFE), NORA/UiO, Norway Health Tech, NTNU, SINTEF, Smart Innovation Norway og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP).

Nemonoor skal sikre at virksomhetene som deltar får tilgang til kunnskapen, testsentrene og nettverket de trenger for å lykkes med å ta i bruk KI som en integrert del i virksomheten.

Nemonoor er en European Digital Innovation Hub. Senteret er støttet av EU gjennom DIGITAL EUROPE programmet.

Nyheter

KI kan øke norsk verdiskaping med 5600 milliarder frem mot 2040

En ny rapport bestilt av NHO viser en lys fremtid for norsk økonomi – så fremt næringslivet skaffer seg innsikten og kompetansen som trengs.

Kunstig intelligens

5 gode råd for å komme i gang med KI

Ifølge NHO hindrer manglende kompetanse og innsikt mange norske virksomheter i å utnytte kunstig intelligens. Her er fem råd for å komme i gang: 

Kunstig intelligens

Millionstøtte til senter for kunstig intelligens: – Blant de mest innovative i Europa

Nemonoor er én av to norske innovasjonsnav som regjeringen støtter med 20 millioner kroner. – Løfter næringslivets KI-kompetanse, sier digitaliseringsministeren. 

Kunstig intelligens

Lanserer senter for kunstig intelligens

Slik skal Nemonoor få fart på bruken av kunstig intelligens i norske virksomheter over hele landet. 

Nyheter

Etablerer senter som skal få fart på bruken av kunstig intelligens

Denne uken ble det kjent at Norges deltagelse i Digital Europe bærer frukter. En norsk European Digital Innovation Hub skal få fart på bruken av kunstig intelligens i norske virksomheter over hele landet. Senteret skal hete Nemonoor og er stiftet av en rekke sterke aktører innen kunstig intelligens.