Norsk robotteknologi sikret seg EU-støtte: – Her er det et enormt potensial

Foto: Unsplash

Den unike teknologien til norske Adaptive Robotics baner vei for fremtidens industrielle robotikk.

I dag er robotarmer fast inventar i svært mange fabrikker rundt om i verden. Deres klare fortrinn er at de håndterer enkle og repetitive samlebåndsoppgaver, og frigjør menneskelige ressurser til mer kompliserte oppgaver.

Problemet er at mange slike roboter er ganske dumme.

– De gjør nøyaktig den samme oppgaven hver gang, for eksempel å plukke opp et objekt og putte den i en fresemaskin. Dersom delen flytter seg en halv centimeter, skjønner ikke roboten hva den skal gjøre, sier Joachim Paasche, administrerende direktør i det norske selskapet Adaptive Robotics.

Nå er en ny trend er på full fart inn i industrien: robotene får øyne i form av 3D-kameraer. Her er Adaptive Robotics på ballen. De utvikler en teknologi som skal gjøre det mulig å lynraskt regne ut mer kompliserte bevegelser for robotarmene.

Prosjektet har fått navnet «DynaMo: Real time dynamic motion planning applied to agile production», og er såpass lovende at de nå får støtte fra EU-ordningen TRINITY.

TRINITY er en del av forskningsprogrammet Horisont 2020 – verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med et totalbudsjett på 80 milliarder euro over en syvårsperiode. Ordningen gir støtte til prosjekter som muliggjør robotapplikasjoner og lignende teknologier innenfor agil produksjon.

I fjor vant Joachim Paasche (lengst til høyre) og Adaptive Robotics ABBs europeiske startup-konkurranse. Nå er har de fått tildelt støtte gjennom EU-ordningen TRINITY.

– Stort potensial

DigitalNorway hjalp Adaptive Robotics med å søke støtte fra TRINITY. Ifølge Pavan K. Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway, er det ikke tilfeldig at Adaptive Robotics slapp gjennom nåløyet og ble valgt ut blant 115 søkere – deriblant ti norske.

– De har en tydelig idé med svært stort potensial. Videre har de en solid plan for hvordan løsningen skal utvikles. At det kun er to selskaper i verden som forsøker å slå gjennom på området, talte også i deres favør, mener Sriram.

I tillegg til finansiell støtte, får Adaptive Robotics tilgang til kompetanse fra og samarbeidsmuligheter med andre små og mellomstore bedrifter (SMBer) tilknyttet TRINITY-nettverket. Slike prosjekter er en gyllen anledning for norske bedrifter til å bygge nettverk, forbedre produktiviteten og akselerere produktutviklingen.

–  Det kan være en slags realitetsorientering for mange SMBer. I Norge tenker vi ofte at vi er svært avanserte, men ser vi utenfor landegrensene er det fort andre som også  gjør mye av de samme tingene. Jeg tror det er sunt å forstå at også naboene våre i Danmark og Sverige er svært gode på agil produksjon, sier Sriram, og legger til at deltakelse i EU-prosjekter også kan danne grunnlaget for å søke innovasjonsstøtte fra for eksempel Forskningsrådet og andre europeiske ordninger.

Digital Innovation Hubs

  • Digital Innovation Hubs (DIH) er et virkemiddel for å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å digitalisere raskere. Initiativet ble lansert av EU-kommisjonen i 2016.
  • DigitalNorway er en av fem fullt funksjonelle Digital Innovation Hubs i Norge.
  • Kort forklart er dette organisasjoner som arbeider på tvers av ulike miljøer, og fungerer som et nav mellom myndighetene, akademia, store selskaper, interesseorganisasjoner, investorer og inkubatorer og små og mellomstore bedrifter (SMBer).
  • Hver DIH har sine områder som de er ekspert på, og gjennom nettverket deler de denne kunnskapen med andre DIH-er. Dermed kan det gis enkel tilgang på kompetanse innenfor viktige områder innen digitalisering – både innenfor og på tvers av landegrenser.
  • Målet er å aktivt tilrettelegge for at SMBer skal raskere komme i gang med innovasjon og digitalisering.

Her kan du lese mer om DigitalNorways rolle som Digital Innovation Hub

Finner frem i rotet

I løpet av det neste året skal DynaMo, som er en videreføring av et SINTEF-forskningsprosjekt, testes ut på en applikasjon fra den tyske robotgiganten KUKA. Paasche er svært fornøyd med å samarbeide med en av verdens største robotleverandører.

– De er ekstremt grundige, så vi får virkelig testet hvor robust løsningen vår er, forteller Paasche.

Allerede finnes noen løsninger basert på åpne kildekoder for såkalte baneplanleggere, men det som gjør DynaMo-prosjektet unikt, er hvor raskt den kan regne ut robotens bevegelsesbane. Ved hjelp av informasjonen fra 3D-kameraet, finner teknologien den mest effektive banen på millisekunder.

Dette vil for eksempel kunne utføre underverker innenfor såkalt «pin picking». Her kommer bestanddeler hulter til bulter i en beholder, og hvis roboten ikke forstår hvor objektene befinner seg, er den ikke særlig til hjelp.

– Vi mener at vår løsning er den eneste som kommer til å fungere industrielt i praksis, for den er deterministisk. Vi vet hvor lang tid det vil ta å utføre den spesifikke bevegelsesbanen allerede før den utføres, sier Paasche.

– Ikke søk alene

Joachim Paasche i Adaptive Robotics er ikke tvil om at TRINITY-støtten vil komme godt med. Deres teknologi kan bli en viktig del av fremtidens industrielle produksjon. Det er nemlig spådd en voldsom fremtid for applikasjoner som muliggjør samarbeid mellom mennesker og roboter.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– Ser vi for eksempel på alle milliardene smarttelefoner som produseres, settes de i dag sammen av mennesker. Produksjonen er ikke robotisert fordi det er for komplisert. Her er det et enormt potensial. Vi håper å bidra til at vi kommer dit at roboter gjør mesteparten av sammensetningen, mens menneskene ser til at jobben gjøres riktig, sier Paasche.

Han anbefaler andre SMBer å søke seg til EU-programmer, men advarer mot at det kan være vanskelig å få til på egenhånd. Paasche forteller at de har fått god hjelp fra Pavan Sriram og DigitalNorway.

– Å forstå landskapet rundt EU-søknader og hvordan skjemaer skal fylles ut, er komplisert. Pavan har også vært kritisk til alt fra prosjektinnholdet til søknadstekstene våre. Vi har rett og slett fått veldig god hjelp.

I 2021 blir det igjen mulig å søke støtte gjennom TRINITY-prosjektet. Her kan du lese mer om hvordan din bedrift best går frem for å støtte gjennom EU-prosjekter. I tillegg til å hjelpe SMBer innen agil produksjon, kan DigitalNorway også bistå bedrifter som jobber med robotikk innenfor helse, inspeksjon og vedlikehold, og landbruk og mat. Ta kontakt og undersøk mulighetene for din bedrift.

3 tips til å søke EU-programmer

Her er administrerende direktør i Adaptive Robotics, Joachim Paasches tips de som skal søke støtte gjennom EU-programmer:

  1. Ha et godt case: – Prosjektet ditt må være godt gjennomtenkt på forhånd, og det rigget må du ordne selv.
  2. Ha gode industrielle partnere: – Det gjør at du får en bedre «story» – et mer overbevisende innsalg.
  3. Gjør det sammen med noen: – Jeg har jobbet med kommersialisering av forskning i fire år, og gjennomførte en doktorgrad før det. EU-søknader er svært kompliserte. Her har vi fått god hjelp fra DigitalNorway, og jeg kan absolutt anbefale dem.
EU flag

About Trinity: The TRINITY project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement nº 825196.