– Her finnes det mange muligheter for norske bedrifter

Foto: Johnér

I kraft av å være en Digital Innovation Hub i EU, gir DigitalNorway tilgang på nasjonale og internasjonale nettverk og innovasjonsøkosystem – samt ekspertise på EU-finansiering.

– I Norge og Europa har vi mye forskning og innovasjon av høy kvalitet. Men det er for lite av det som omsettes til kommersielle, markedsledende produkter og tjenester, sier Pavan K. Sriram. Han er leder for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

Verden ser heller ser til USA og andre steder for den neste «disruptive» tjenesten, eller det neste, revolusjonerende digitale produktet. Men hvorfor er ikke Europa, med alle sine ressurser, lenger fremme i den digitale utviklingen?

Det har også EU spurt seg. Derfor opprettet de i 2016 et nettverk av såkalte Digital Innovation Hubs (DIH). Det er en del av Digital Single Market-initiativet, som har som mål å koordinere ressursene og kompetansen som finnes på tvers av landegrensene i Europa. Inklusive Norge.

DigitalNorway har status som Digital Innovation Hub i EU – en av fem slike som er fullt operative i Norge. I kraft av å være en Digital Innovation Hub, kan DigitalNorway åpne mange dører for norske startups og små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Det i form av nettverk, kompetanseheving og andre ressurser – ikke minst tilgang på EU-finansiering.

– Her finnes det mange muligheter for norske bedrifter, som kan få testet ut ideene og produktene sine både nasjonalt og internasjonalt, sier Sriram.

Veien ut i Europa og verden kan altså være kortere enn mange selskaper kanskje er klar over – men også tilgangen til et nasjonalt nettverk av akademia, andre bedrifter og næringsklynger kan være av stor verdi.

Digital Innovation Hubs

  • Digital Innovation Hubs (DIH) er et virkemiddel for å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å digitalisere raskere. Initiativet ble lansert av EU-kommisjonen i 2016.
  • DigitalNorway er en av åtte norske bedrifter som av EU er blitt tildelt status som Digital Innovation Hub.
  • Kort forklart er dette organisasjoner som arbeider på tvers av ulike miljøer, og fungerer som et nav mellom myndighetene, akademia, store selskaper, interesseorganisasjoner, investorer og inkubatorer og små og mellomstore bedrifter (SMBer).
  • Hver DIH har sine områder som de er ekspert på, og gjennom nettverket deler de denne kunnskapen med andre DIH-er. Dermed kan det gis enkel tilgang på kompetanse innenfor viktige områder innen digitalisering – både innenfor og på tvers av landegrenser.
  • Målet er å aktivt tilrettelegge for at SMBer skal raskere komme i gang med innovasjon og digitalisering.
  • Her kan du lese mer om Digital Innovation Hubs (pdf)

Satser på produksjon og helse

Gjennom EU jobber DigitalNorway med helt konkrete satsningsområder som «agil produksjon» og helseteknologi, i form av prosjektene Trinity og Digi-B-Cube.

En del av arbeidet er å finne startups og SMB-er som jobber med lovende produkter og tjenester på disse områdene, og hjelpe dem med å søke om deltakelse og finansiering.

– Det finnes i alt 15-20 av disse prosjektene, på tvers av ulike sektorer. I Trinity og Digi-B-Cube har vi finansiering og kan jobbe mer «hands-on», men vi hjelper mer enn gjerne til opp mot andre prosjekter også, sier Sriram.

Andre prosjekter inkluderer Rima ProjectDIH Hero og DIH², i tillegg til flere programmer tilknyttet EIC Accelerator og European Cluster Collaboration Platform.

Ved siden av å jobbe med slike prosjekter, fungerer DigitalNorway også som rådgiver blant annet for Innovasjon Norge og deres tidligere direktør Anita Krohn Traaseth, som nå sitter i styret i det nye European Innovation Council (EIC), samt at de vil ha en rådgivende rolle i det nye Horizon Europe-programmet.

Sriram inviterer nå også flere norske organisasjoner og institusjoner til samarbeid. Det er foreslått i EU at det skal være én Digital Innovation Hub per region, under programmet Digital Europe. DigitalNorway ønsker da å ta en ledende posisjon i Oslo-regionen.

– Vi jobber for å samkjøre oss mye mer med partnere i inn- og utland, inkludert andre Digital Innovation Hubs, for å utvikle gode verktøy og strategier som lar oss hjelpe startups og SMB-er på en mer strukturert måte, og dra nytte av hverandres styrker, sier Sriram.

Her er en oversikt over områder hvor en Digital Innovation Hub som DigitalNorway kan bistå norske bedrifter.

Bare en av fem er høyt digitalisert

Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 prosent av alle bedriftene i Europa – men bare én av fem blant dem regnes som høyt digitaliserte, ifølge tall fra EU.

– Selv i Norge, som har kommet langt med digitaliseringen, er det mye som fortsatt er papirbasert, eller basert på gamle og utdaterte systemer, sier Sriram, og fortsetter:

– Det er jo heller ikke sånn at alle trenger å drive med kunstig intelligens og maskinlæring. Det spørs hva man ønsker å oppnå. Men selv enkle digitale verktøy kan hjelpe bedrifter med å jobbe mer effektivt, og forbedre produktene og tjenestene sine.

Dette kan være så enkelt som at mange bruker timesvis hver dag på å organisere og flytte data manuelt i store Excel-ark – en oppgave som kunne vært automatisert med lett tilgjengelig programvare.

– Jeg tror Norge er en av de mest vellykkede deltakerne. Mange av SMB-ene herfra blir sett på som banebrytende, og de som lykkes, lykkes virkelig.

Pavan K. Sriram
Pavan K. Sriram, leder for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

En av hovedoppgavene til DIH-nettverket er derfor å hjelpe oppstartsselskaper og SMB-er med å være mest mulig produktive og effektive, gjennom å ta i bruk den beste tilgjengelige digitale teknologien på deres områder. Dette er helt i tråd med DigitalNorways overordnede mandat.

– Mange kompliserte problemstillinger kan brått bli enklere med en digital løsning. Vi hjelper virksomheter med å forstå de digitale løsningene og å holde tritt med det globale markedet, sier Sriram.

De jobber dessuten for at selskapene som allerede er langt fremme i utviklingen, skal komme seg opp og frem i Europa og internasjonalt.

– Det skal gjøre at flere disruptive selskaper, produkter og tjenester vokser frem i Europa, og det skal hjelpe europeiske bedrifter å ta ledelsen på flere områder i den digitale utviklingen, sier Sriram.

– De som lykkes, lykkes virkelig

Sriram mener flere norske bedrifter burde ha en strategi med et internasjonalt perspektiv – også med tanke på finansiering.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– I Norge kan man havne i en boble, der man ikke nødvendigvis får med seg om de samme ideene er blitt lansert og satt i verk andre steder. Hvis du virkelig vil få testet ideene dine, bør du se utover Norges grenser, sier han.

Han ønsker at flere startups og SMB-er skal få øynene opp for mulighetene som finnes. Mange deltar i prosjektene allerede, og ifølge Sriram er norske bedrifter blant de mest fremgangsrike av alle.

– Jeg tror Norge er en av de mest vellykkede deltakerne. Mange av SMB-ene herfra blir sett på som banebrytende, og de som lykkes, lykkes virkelig, sier Sriram.

Han legger til:

– Nå må bare flere følge i fotsporene deres.

EU flag

About DIGI-B-CUBE: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme, under Grant Agreement nº 824920.

About Trinity: The TRINITY project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement nº 825196.