Slik kan din bedrift søke støtte gjennom EU-prosjekter

Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

Det finnes svært mange muligheter for små og mellomstore bedrifter til å ta del i europeiske innovasjons- og forskningsprosjekter.

Den norske teknologibedriften Adaptive Robotics slapp nylig gjennom nåløyet og ble tildelt støtte gjennom EU-ordningen TRINITY. Bedriften har utviklet en teknologi som gjør at robotarmer til bruk i agil produksjon blir smartere og kan utføre mer komplekse oppgaver.

– De har en tydelig idé med svært stort potensial. Videre har de en solid plan for hvordan løsningen skal utvikles. At det kun er to selskaper i verden som forsøker å slå gjennom på området, talte også i deres favør, forteller Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway, som hjalp Adaptive Robotics gjennom søknadsprosessen.

Ifølge Sriram innebærer TRINITY-støtten, som er en del av forskningsprogrammet Horisont 2020, både økonomiske midler, men også tilgang til et europeisk nettverk med stort potensiale for utveksling av erfaringer og kompetanse. Dette kan være gull verdt for å en mindre bedrift som ønsker å etablere seg i et internasjonalt marked.

–  Det kan være en slags realitetsorientering for mange SMBer. I Norge tenker vi ofte at vi er svært avanserte, men ser vi utenfor landegrensene er det fort andre som også  gjør mye av de samme tingene. Jeg tror det er sunt å forstå at også naboene våre i Danmark og Sverige er svært gode på agil produksjon, sier Sriram.

Samarbeid fører til de beste løsningene

TRINITY og lignende prosjekter gir norske SMBer anledning til å utveksle kunnskap og erfaringer, noe som kan danne grunnlaget for å søke innovasjonsstøtte fra for eksempel Forskningsrådet og andre EU-ordninger.

– Som nasjon har vi store muligheter innen industriell digitalisering som bør gripes nå. Vi er derfor svært glade for at vårt arbeid gjennom TRINITY kan bidra til å forløse mer innovasjonskraft fra norske virksomheter som Adaptive Robotics, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Hun legger til:

– I DigitalNorway har vi en genuin tro på at de gode løsningene som står seg internasjonalt skapes ved å føre bedrifter sammen på tvers av bransjer og verdikjeder.

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Dette er Norges Forskningsråd enige i. De jobber også aktivt med å synliggjøre bedrifters muligheter gjennom nasjonale støtteordninger og ulike EU-programmer. Bente Bakos, NCP-koordinator i Forskningsrådet forteller at TRINITY egentlig dekker alle felt og bransjer som kan forbedre sin produksjon gjennom digitalisering, automatisering, avansert robotikk, IoT og cybersikkerhet.

– Ved å delta i slike prosjekter får mange bedrifter tilgang på ny forskningsbasert teknologi og kan samarbeide med de beste innenfor ulike områder. EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer har som et viktig mål hjelpe bedrifter til å bli mer innovative og dermed vokse og bidra til verdiskapingen, sier Bakos, og understreker:

– Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter.

Hun anbefaler norske bedrifter å kontakte det internasjonale støtteapparatet til Norges forskningsråd og Innovasjon Norge for støtte og veiledning. Her kan bedriftene også få råd om eventuelle nasjonale programmer som har utlysninger som passer bedriften.

Bente Bakos, NCP-koordinator i Forskningsrådet.

– Alle bransjer kan søke

Fra 2021 blir Horisont 2020-programmet videreført som Horisont Europa, med et budsjett på rundt 94 millioner euro over syv år. Dermed vil det fortsatt være svært mange muligheter for norske SMBer å søke seg til ulike programmer, noe seniorrådgiver Mathias Aguirre Havgard i Innovasjon Norge håper at så mange som mulig vil gjøre.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– Det gir tilgang til gode virkemidler for å finansiere vekst i innovative og ambisiøse bedrifter. Det bidrar også til å skape viktige internasjonale nettverk som er viktig for en videre utvikling og vekst av SMBer, forteller han, og legger til et viktig poeng:

– Alle bransjer kan søke Horisont 2020 og Horisont Europa.

Innovasjon Norge har flere tilbud som skal sørge for at bedrifter lykkes i europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter. De organiserer kurs, workshops for mindre grupper og dybderådgivning til bedrifter og klynger for å hjelpe dem til å lykkes med sine Horisont 2020-søknader.

– Vi jobber for at norske forskningsresultater og andre gode ideer blir kommersialisert. Slik kan vi sikre økt verdiskapning i norsk næringsliv gjennom tilgang til kunder og et internasjonalt marked, støttet av gode virkemidler. Dette er et viktig bidrag til vekst i innovative og ambisiøse bedrifter, sier EU-rådgiver Greta Karine Juul i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har god informasjon om mulighetene SMBer har til å søke EU-finansiering på sine nettsider.

  • I tillegg til å hjelpe SMBer innen agil produksjon, kan DigitalNorway også bistå bedrifter som jobber med robotikk innenfor helse, inspeksjon og vedlikehold, og landbruk og mat. Ta kontakt og undersøk mulighetene for din bedrift.

3 tips til å søke EU-programmer

Her er administrerende direktør i Adaptive Robotics, Joachim Paasches tips de som skal søke støtte gjennom EU-programmer:

  1. Ha et godt case: – Prosjektet ditt må være godt gjennomtenkt på forhånd, og det rigget må du ordne selv.
  2. Ha gode industrielle partnere: – Det gjør at du får en bedre «story» – et mer overbevisende innsalg.
  3. Gjør det sammen med noen: – Jeg har jobbet med kommersialisering av forskning i fire år, og gjennomførte en doktorgrad før det. EU-søknader er svært kompliserte. Her har vi fått god hjelp fra DigitalNorway, og jeg kan absolutt anbefale dem.
EU flag

About Trinity: The TRINITY project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement nº 825196.