NHO ny eier i Digital Norway: – Vi mangler 40.000 IT-hoder. Nå må vi ta igjen forspranget

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO og Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway.

Som ny eier i Digital Norway vil Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) bidra til å øke tempoet i digitaliseringen.

– Digitalisering av AS Norge er en forutsetning for å lykkes med videre vekst, for å lykkes med det grønne skiftet, og for å lykkes med å videreutvikle den velferdsstaten vi har, sier Ole Erik Almlid.

Han er administrerende direktør i NHO – som nå går inn som ny eier i Digital Norway. 

Det er et samarbeid som vil kunne gi et stort løft i kunnskap og kompetanse om digitalisering til bredden av næringslivet, mener styreleder i Digital Norway, Walter Qvam:

Walter Qvam, styreleder i Digital Norway.

– Med NHOs inntreden som eier i Digital Norway passerer vi en ny og viktig milepæl i arbeidet med å styrke den digitale transformasjonen i tusenvis av bedrifter, organisasjoner og arbeidsplasser over hele Norge, sier han. 

– Forsterker et allerede godt samarbeid

Digital Norway ble grunnlagt i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. NHO har allerede hele veien vært en støttespiller og samarbeidspartner. 

– De fleste av Digital Norways eiere er også medlemsbedrifter i NHO, og vi har hatt et nært og godt samarbeid helt fra starten av. Nå ønsker vi å forsterke det samarbeidet ytterligere, og da er det helt naturlig å gå inn på eiersiden, sier Almlid.

Han understreker at det å knytte enda tettere bånd til Digital Norway samtidig er en forsterkning av NHOs digitaliseringsagenda frem mot 2030, som de har på vegne av næringslivet og AS Norge.

­– NHO-fellesskapet har et bredt nedslagsfelt innenfor en rekke bransjer og næringer, med innsikt i spesifikke behov bedriftene har for å kunne øke sin verdiskaping med bruk av data og nye teknologier sier Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway.

Hun peker på hvordan eierskapet tilrettelegger for et enda mer systematisk samarbeid om å utvikle og levere det som skal til for å støtte bedriftenes digitaliseringsagenda på en praktisk og operativ måte.

– Jeg snakker på vegne av hele Digital Norway og vårt brede økosystem av eiere, medlemmer og partnere når jeg uttrykker min stolthet og begeistring over at NHO nå trer inn som eier.

Vil få viktig kunnskap og kompetanse ut til næringslivet

Mens NHO jobber med digitalisering på mange områder, er det særlig tre områder Almlid trekker frem. Det er digitalisering i tilknytning til politikk, utdanning og NHOs medlemstilbud.

– På politikksiden handler det om at vi vil sikre at næringslivet skal kunne ha best mulige forhold når det gjelder digitalisering – med gode rammevilkår innen alt fra bredbåndspolitikk til hvordan en skal gjøre offentlige innkjøp, sier han. 

NHO jobber også mye for å påvirke utdanningssystemene, inkludert alt som skjer innen forskning, innovasjon og utvikling. 

– Når det gjelder innovasjon ser vi at Norge mister fart i forhold til sammenlignbare land. Vi mangler allerede 40.000 teknologi- og IT-hoder, og vi ser at det utdannes altfor få mennesker på disse feltene. Samtidig ser vi at det er for komplisert å importere kompetent arbeidskraft med IKT-kompetanse fra utlandet. Derfor jobber vi mye med rett og slett å sikre et stort nok antall hoder og hender.

Det tredje hovedområdet er NHOs medlemstilbud. NHO er en medlemsorganisasjon som skal gjøre det lettere for sine medlemmer å levere sine tjenester, inklusive kurs og tjenester som hjelper dem med digitalisering. 

– Å formidle kunnskap og kompetanse til NHOs medlemmer vil være en bærebjelke i samarbeidet med Digital Norway. Men vi vil også gå inn som et aktivt styremedlem, der vi både kan påvirke og tilføre vår kompetanse i alle prosesser som Digital Norway er del av eller initierer, sier Almlid. 

– På kort sikt ønsker vi å tilgjengeliggjøre veldig mye av det fine som Digital Norway allerede har gjort klart innen kurs og opplæring, slik som det nye kurset Datareisen

– Å forstå verdien av data er ekstremt viktig for alle norske virksomheter. Det er også noe av det vi vil basere samarbeidet med Digital Norway på, sier direktøren. 

Må unngå at vi faller bakpå

NHOs digitaliseringsagenda fremhever særlig seks strategiske områder: digital infrastruktur, digital sikkerhet, data, kunstig intelligens (KI), tingenes internett (IoT) og autonome systemer. 

– Alle disse er viktige for Digital Norway også. Akkurat nå kan vi si at de to første – data og kunstig intelligens – er det som er aller mest fremme i samfunnsdebatten. Her ønsker også NHO å ta en aktiv del, både i debatten og i form av konkrete tiltak. Et av disse vil være å tilgjengeliggjøre kunnskap og kompetanse om dette til hele bredden av næringslivet. 

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Alle de fire strategiske områdene vil åpne mulighetsrom for NHOs medlemsbedrifter som griper mulighetene, mener Almlid. Teknologiene vil muliggjøre blant annet automatisering, robotisering og andre former for nyskaping og nye arbeidsformer. 

– Men dette er samtidig en trussel for de bedriftene som ikke henger med i utviklingen. Det er også derfor samarbeidet med Digital Norway og den kompetansehevingen vi sammen kan bidra til, er en viktig del av vårt medlemsarbeid, sier han. 

Generelt mener han at den digitale modenheten er høy i Norge, og at mulighetene derfor ligger godt til rette for å lykkes.

– Men fordi vi mangler hoder og hender, som utviklere og lignende, går utviklingen nå likevel saktere enn det vi ønsker, og saktere enn i sammenlignbare land, sier han.

Gjennom samarbeidet med Digital Norway ønsker NHO å akselerere den kompetansehevingen som er nødvendig for at vi tar igjen forspranget.