Er bedriften rigget for suksess? Dette verktøyet kan gi svar

Business Model Canvas-metoden lar deg lettere utvikle forretningsmodeller for nye ideer, produkter og tjenester.

– Business Model Canvas er en framgangsmåte og metode for å utvikle en forretningsmodell for en ny idé eller tjeneste. Den fungerer som en slags sjekkliste for hvilke faktorer du må ha, og gir deg en oversikt over hva du må ha for å kunne utvikle en ny tjeneste eller produkt, forteller Arne Krokan.

Han er professor, forfatter og foredragsholder, og foreleser blant annet i digital økonomi og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania.

I tillegg til å hjelpe med å stable nye bedrifter på beina, er dette et verktøy som også etablerte virksomheter kan ha nytte av for å kartlegge forretningsmodellen sin – og se tydelig hvor det kan være lurt eller nødvendig å gjøre endringer. Det kan også være et godt første steg om man ønsker å komme i gang med innovasjon eller digitalisering.

En forretningsmodell gir deg nemlig en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet ditt må håndtere for å tjene penger. Du må sette opp et konkret verdiforslag, og gå systematisk til verks for å se hvordan det skal realiseres. Hensikten er å se hvordan organisasjonen skaper, leverer og fanger opp verdier – både økonomiske og sosiale.

– For å kunne utvikle en forretningsmodell trenger du gode verktøy, og Business Model Canvas er én av mange måter å jobbe med og forstå forretningsmodeller på. Innovasjon Norge anbefaler blant annet virksomheter å bruke modellen, opplyser Krokan.

Hva er Business Model Canvas?

Business Model Canvas er utviklet av sveitsiske Alexander Osterwalder, og er et rammeverk som består av ni byggeklosser. De hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiforslag, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, partnere, kjerneaktiviteter og kostnader (se faktaboks).

DE NI BYGGEKLOSSENE: Her ser du de ni elementene i forretningsmodellen. Du kan laste ned vårt metodekort (PDF) som viser deg hvordan du bruker modellen, steg for steg.

– Hele metoden bygger på et samarbeid Osterwalder hadde med forfatterne av boken «Internet Business Models and Strategies», Allan Afuah og Christopher L. Tucci, sier Krokan.

– Business Model Canvas er en generisk modell som kan brukes til ulike ting – både innen industri og innen digitale tjenester. Metoden skaper en fin grunnmur for en virksomhet.

Hvorfor skal jeg bruke Business Model Canvas?

Ifølge Krokan bruker både oppstartsbedrifter og eksisterende virksomheter Business Model Canvas-metoden. Hos eksisterende virksomheter er bakgrunnen ofte manglende lønnsomhet, og at de ønsker å ta grep for å fornye seg. 

– Manglende lønnsomhet kan skyldes mange ting, som at konkurrentene kommer med nye og bedre løsninger, endring av preferanser og at kundene velger annerledes. Her kan Business Model Canvas brukes til å se hvordan man kan gjøre noe annet, eller å løse ting på en annen måte.

Krokan trekker frem tre situasjoner som eksisterende virksomheter kan være i når de har behov for å legge en ny strategisk retning:

 1. Virksomheten er i en situasjon hvor ytre omstendigheter kan ha endret seg, som for eksempel på grunn av endrede forbruksmønstre, endrede reguleringer, pandemi eller andre forhold.
 2. Virksomheten er i en situasjon der de opplever sviktende salg eller manglende forventet vekst, som gjør at de må tenke gjennom detaljer i forretnings-, produksjons- eller logistikkmodeller, for eksempel.
 3. Virksomheten ønsker å utvide med nye produkter eller tjenester, som retter seg mot nye segmenter/brukergrupper. Da kan det uansett være smart å gå gjennom en sjekkliste som Business Model Canvas før man tar en beslutning.

Ifølge Krokan kan metoden kan også være nyttig for fond eller andre som ønsker å gå inn som investorer i virksomheter. Da bruker de den gjerne for å validere og se om forretningsmodellen deres er robust.

I utlandet er både Coca-Cola, GE, P&G, Mastercard, Ericsson, LEGO og 3M noen av tilhengerne. Metoden har med andre ord blitt svært populær.

– Jeg tror grunnen til det er den systematiske måten det er satt opp på, og at du kan gjøre mye av jobben selv. Det er lagt opp til at det skal være så enkelt som mulig å gjennomføre den.

Hvordan skal jeg bruke Business Model Canvas?

Ifølge Innovasjon Norge skal en forretningsmodell svare på spørsmål som hva du skal levere, hvem som er kunde, hvem som er venner og konkurrenter, hvordan du skal selge, hvordan du skal ta betalt og hvordan du skal levere. 

Og det er her Business Model Canvas kommer inn og kan hjelpe dere å strukturere alle spørsmålene dere må besvare. Her kan du laste ned selve modellen og her kan du se en kort video som viser hvordan verktøyet fungerer.

– Man ser også på inntekter, ressurser og aktiviteter. Modellen er også koblet til nettverk hvor man blant annet kartlegger partnere og leverandører – hvem er hvem? Man gjør rett og slett en bransjeanalyse, sier Krokan.

GIR OVERSIKT: Professor Arne Krokan ved Høyskolen Kristiania. Bilde: Caroline Roka

Det anbefales å bruke metoden til å tenke alternativt. Den første ideen er ofte ikke den beste, og med enkle verktøy som Business Model Canvas kan du skissere mange alternativer.

– Mye er «common sense», som å finne ut hva du skal gjøre selv for å levere et verdiforslag og å finne et kjerneområde. Det er de ukjente faktorene som krever mye energi å teste ut. Det kan være å kartlegge partnere (utenom de opplagte) eller å hente inn data. Sistnevnte kan være spesielt utfordrende og tidkrevende om virksomheten din baserer seg på aktiviteter i andre land.

Trenger man noen spesiell programvare eller digitale løsninger for å komme i gang?

– Her vil du nok få ulike svar avhengig av hvem du spør. Business Model Canvas er en planprosess, og sånn sett er det ikke en fordel med papir. Men, det er litt avhengig av hva du er trent med og vant med, sier Krokan.

– Jeg vil anbefale å bruke Google Drive om du skal jobbe med metoden digitalt. Det er enkelt, og fungerer alltid, legger han til.

Ifølge Krokan kan prosessen ta en del tid, spesielt om du skal gjøre en ganske grundig kartlegging med bruk av store data. Skal du jobbe med kundesegment for eksempel, må du ha data tilgjengelig for å kartlegge størrelsen på segmentet.

Slik gjør du det:

For å vite hvordan forretningsmodellen din bør justeres, må du først vite hvordan den ser ut i dag. Det kan du lese mer om her. Nederst på siden kan du laste ned metodekort for Business Model Canvas.

Når du har gjort dette, bør du stegvis gå gjennom de ni elementene i forretningsmodellen (partnere, nøkkelaktiviteter, verdiforslag, kunderelasjoner, kundesegmenter, nøkkelressurser, kostnadsstruktur, kanaler, inntektsstrømmer), og vurdere hvordan dette vil bli påvirket av den nye strategiske retningen og fokusområdene. Det kan du lese mer om her.

NB: Saken fortsetter under faktaboksen.

Faktaboks: De ni byggeklossene

Når du skal gå stegvis gjennom de ni elementene i forretningsmodellen, kan følgende spørsmål være nyttig å stille seg. Det hjelper deg både å kartlegge nåværende situasjon, og se hvordan du kan endre og fornye bedriften:

 • Kundesegmenter: Hvem skal du skape verdi for? Er det en gruppe mennesker og/eller en bedrift? Hvilke problemer ønsker du å løse for dem? Er det andre kundesegmenter som kan bli attraktive å rette seg mot? Kan kundene segmenteres på nye måter?
 • Kunderelasjon: Hvordan overbeviser vi kundene om at de trenger løsningene? Hvordan skaper og opprettholder vi relasjoner til kunden over tid? Er det mulig å vedlikeholde kunderelasjoner bedre enn før, eller mer automatisert?
 • Kanaler: Hvordan distribuerer vi løsningen? Hvordan tilgjengeliggjør vi løsningen enkelt og forståelig for kunden? Gjennom hvilke kanaler ønsker kunden å bli nådd (web, mobil, telefon, møte, e.l.)? Er det mulig å benytte nye digitale kanaler eller nye digitale teknologier innenfor en eksisterende kanal?
 • Verdiforslag: Kan du gjøre kundenes liv lettere ved å løse et problem bedre eller billigere enn før eller ved å oppfylle et behov som ikke tidligere var oppfylt?
 • Inntektsstrømmer: Hvordan kan løsningen skape nye inntektsstrømmer? Hvordan kaprer den verdi for virksomheten? Finnes det nye betalingsformer du kan benytte? Kan digitale format muliggjøre nye prismodeller?
 • Nøkkelaktiviteter: Hvilke aktiviteter er det som gjør virksomheten i stand til å levere verdiforslaget til kundene igjen og igjen? Kan noen av de sentrale prosessene digitaliseres eller automatiseres? Er det andre måter dere må jobbe på?
 • Nøkkelressurser: Hva er de viktigste ressursene du har tilgang til og som gjør deg i stand til å levere verdiforslaget igjen og igjen? Trenger du å ha alle ressursene internt?
 • Partnernettverk: Hvem er de viktigste partnere, og hvilke ressurser og aktiviteter bidrar de med? Finnes det mer effektive samarbeidsformer eller nye konstellasjoner av partnere?
 • Kostnadsstruktur: Hvilke kostnader ser du for deg at løsningen vil medføre? Er det mulig å endre struktur fra faste til variable kostnader?

Kilder: Veiviser Innovasjon – hvordan sette opp en forretningsmodell? og Veiviser Omstilling og ledelse – Hvordan påvirkes forretningsmodellen av ny strategisk retning?

Bør jeg vurdere andre metoder i tillegg til Business Model Canvas?

Selv om Business Model Canvas gir deg en oversikt over hva du må ha for å kunne utvikle en ny tjeneste eller produkt, har den ifølge Krokan også noen klare begrensninger med tanke på digitale tjenester.

Den har for eksempel ikke elementene som fokuserer på viral vekst, hvordan man kan bruke nettverkseffekter til å skape vekst og hvordan få kundene til å skape veksten for deg. Den har heller ikke direkte fokus på hvordan man kan redusere transaksjonskostnader.

– Det er en modell som inngår under verdiforslag og kunderelasjoner. Det er en viktig komponent å være klar over hvis du jobber med digitale tjenester, forklarer Krokan.

Modellen tar heller ikke særlig høyde for digital økonomi. Stadig mer av innovasjonsarbeidet i Norge er knyttet til det digitale, og da er det viktig å ha kunnskap om dette.

– Digitale tjenester og en del andre forhold må også tas i betraktning. Business Model Canvas er en grei sjekkliste og gjennomgang for at man i alle fall ikke bare har tenkt på kul teknologi, men at man systematisk går gjennom forretningsmodellen for å se at det faktisk kan bli en forretning.

Ifølge Krokan er det også lite fokus på hva slags kompetanse du trenger på teamet som jobber sammen og utvikler virksomheten. 

– Det understreker bare at det er flere perspektiver man må ta hensyn til. Metoder som Business Model Canvas er nødvendig, men er sånn sett ikke en tilstrekkelig betingelse for å analysere forretningsmodeller og innovasjon, sier han.

Vil du lære mer? Da er disse Veiviserne midt i blinken:

Veiviser

Innovasjon

Slik tar du noe fra idé til ferdig produkt.

406 Moduler0% Fullført

Veiviser

Strategi og forretningsutvikling

En veiviser som skal hjelpe deg å lykkes med strategi og forretningsutvikling i en digital tid.

808 Moduler0% Fullført