Kartlegg forretningsmodell

Start med å kartlegge forretningsmodellen

For å vite hvordan forretningsmodellen din bør justeres, må du først vite hvordan den ser ut i dag.

En forretningsmodell beskriver den verdien virksomheten din tilbyr en eller flere kundegrupper, hvordan virksomheten din er organisert, samt nettverk av partnere som skal til for å skape, markedsføre og levere verdi.

Forretningsmodellen viser koblingen mellom overordnede strategiske føringer og operativ utførelse. Det gjør deg i stand til å beskrive, konkretisere og forstå hva disse føringene betyr i praksis for din virksomhet.

Business Model Canvas

Det mest anerkjente rammeverket for å beskrive forretningsmodeller er Business Model Canvas, utarbeidet av Alexander Osterwalder. Rammeverket viser en sammenheng mellom ni ulike byggesteiner som utgjør forretningsmodellen (se bilde under)

Sentralt i forretningsmodellen står selve verdiforslaget*. Elementene på høyre side av modellen tar for seg hvordan du gjennom kundesegmentering, kanalvalg og kunderelasjoner sørger for å markedsføre og levere verdiforslaget til valgte kundegrupper. Venstre side av rammeverket beskriver hvordan du gjennom aktiviteter, ressurser og eventuelle partnere leverer verdiforslaget i praksis. De to nederste bolkene beskriver hhv kostnader og inntekter knyttet til verdiforslaget.

*Et verdiforslag forklarer hvordan ditt produkt eller tjeneste løser kundens problem eller forbedrer deres situasjon, samt hvilke spesifikke fordeler dere leverer og hvorfor de skal kjøpe fra deg og ikke fra din konkurrent.

Rammeverket kan benyttes på flere nivå og ulike deler av virksomheten

For større virksomheter er det sannsynlig at ett Business Model Canvas ikke er tilstrekkelig for å beskrive hele virksomheten. Det er både mulig og lurt å utarbeide flere kanvas for ulike deler av virksomheten (se bilde under).

Møt bilutleie-Bård 🙋‍♂️

I metodekortet du kan laste ned nederst på siden, finner du et eksempel på et ferdig utfylt kanvas. Her møter vi Bård, som driver en virksomhet for bilutleie. Den siste tiden har han innsett at han ønsker å få en mer helhetlig oversikt over hvordan forretningsmodellen hans ser ut, og hvordan han kan forbedre denne til å utnytte nye muligheter i markedet.

Verdiforslaget hans er for det første at han tilbyr leie av bil til konkurransedyktige priser – og kan skilte med et av landets beste utvalg av leiebiler. For det andre er det ingen skjulte ekstrautgifter, så det er enkelt for kunden å forholde seg til. Med dette som utgangspunkt, fyller han inn resten av kanvaset.

Du kan se det ferdig utfylte kanvaset i metodekortet. Og husk Bård – vi skal møte ham igjen senere i veiviseren!


Klar for å fylle inn din egen Business Model Canvas?

Når du skal nyttiggjøre deg av Business Model Canvas er det viktig at du ikke bare fyller inn rammeverket fortest mulig, men fokuserer på å forstå forretningsmodellen sammen med andre i virksomheten.

Noen spørsmål du bør stille deg:

  • Hvorfor er din forretningsmodell bedre enn andres?
  • Hvordan skal du klare å skape et langvarig forhold til kundene dine?
  • Hvordan kan du skape gjentakende inntekter i stedet for engangsinntekter?
  • Hvordan skal du klare å vokse og skalere virksomheten?

Metodekort

Her kan du laste ned metodekort for Business Model Canvas