Sett opp din egen forretningsmodell etter Business Canvas metoden

Sett opp din egen forretningsmodell etter Business Canvas metoden

Business Model Canvas angir hvilke ulike komponenter som må på plass for at du skal lykkes med å realisere løsningsforslaget ditt (prototypen). Selv om du kun har en prototype, bør du allikevel tidlig evaluere hvordan prototypen kan la seg realisere, og hvilke komponenter som påvirkes for en mulig realisering.

Nedenfor ligger en video hvor gründeren for Business Model Canvas, Alexander Osterwalder, forklarer innholdet på en enkel måte. I videoen beskriver Osterwalder kanvasens to hoveddeler. Den høyre siden fokuserer på målgruppen (kundesegmentet), verdiforslaget, kanaler, kunderelasjoner og inntekter. Den fokuserer på hvordan vi skaper verdi, og hvem vi skaper verdien for. Hvordan leverer vi verdi, og hvordan sikrer vi verdi for bedriften?

Målgruppe
Hvem skal du skape verdi for? Er det en gruppe mennesker og/eller en bedrift du ønsker å skape verdi for? Hvilke problemer ønsker du å løse for dem?

Verdiforslag
Hvilke verdier tilbyr vi kundene våre? Hvilke problemer løser vi for kundene? Hva ønsker vi å levere?

Kanaler
Hvordan distribuerer vi løsningen? Hvordan tilgjengeliggjør vi løsningen enkelt og forståelig for kunden? Gjennom hvilke kanaler ønsker kunden å bli nådd (web, mobil, telefon, møte, el.)

Kunderelasjoner
Hvordan overbeviser vi kundene om at de trenger løsningene? Hvordan skaper og opprettholder vi relasjoner til kunden over tid?

Inntekter
Hvordan kan løsningen skape nye inntektsstrømmer? Hvordan kaprer den verdi for virksomheten?

Den venstre siden fokuserer på nøkkelressurser, nøkkelaktiviteter, nøkkelpartnere og kostnader.

Nøkkelressurser
Hva er de viktigste ressursene du har tilgang til og som gjør deg i stand til å levere verdiforslaget igjen og igjen?

Kjerneaktiviteter
Hvilke aktiviteter er det som gjør virksomheten i stand til å levere verdiforslaget til kundene igjen og igjen?

Nøkkelpartnere
Hvem er de viktigste partnere, og hvilke ressurser og aktiviteter bidrar de med?

Kostnader
Hvilke kostnader ser du for deg at løsningen vil medføre?