Jobber sammen for en fremtid drevet av ren energi

SAMARBEIDER: Administrerende direktør Liv Dingsør i Digital Norway og konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi. Foto: Madeleine Lohne

Å Energi går inn som eier i Digital Norway med en forventning om økt samarbeid: – Digital teknologi er avgjørende for at vi skal komme gjennom det grønne skiftet.

En global energikrise og energiunderskudd i Norge. Slik ser verden ut idet vi for alvor starter det grønne skiftet.

Ifølge energikommisjonens ferske rapport trenger vi mer vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft – og det raskt – om Norge skal nå sine klimamål innen 2030. 

Dette stiller store krav til effektivisering og nye løsninger for hvordan vi utnytter strømnettet for å møte fremtidens energibehov. 

En utfordring konserndirektør i Å Energi, Steffen Syvertsen, tar på strak arm:

– Vi er i ferd med å skape det som skal bli det mest fremtidsrettede fornybarkonsernet i Norden, slår han fast.

Sentralt i omstillingen til et grønnere samfunn er smart bruk av data. 

– I Å Energi skal vi bidra ved å øke produksjonen av fornybar energi, levere den effektivt gjennom nettet og ta den ut i nye og spennende markedstjenester, sier Syvertsen og legger til:

– Skal vi klare det, må vi utvikle teknologiplattformene våre og i større grad ta i bruk data for å optimalisere energisystemet.

Dette er Å Energi:

Rett før årsskiftet fusjonerte Agder Energi og Glitre Energi til Å Energi.

Det fusjonerte konsernet er Norges største kraftselskap med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon av vannkraft til å levere strøm og energitjenester til privatkunder og bedrifter i Norge og Norden.

Går inn som eier i Digital Norway

For å lykkes med elektrifiseringen av Norge mener Syvertsen det er viktig å samarbeide med andre bedrifter, og lære av hvordan disse jobber i skjæringspunktet mellom digitalisering og grønn omstilling. 

Det er én av hovedgrunnene bak hvorfor Å Energi nå går inn som eier i Digital Norway: 

– Samtidig er en viktig del av vårt oppdrag å bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser. Derfor treffer mandatet til Digital Norway om å øke konkurransekraften til næringslivet godt, sier Syvertsen.

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi. Foto: Kjell Inge Søreide

Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway, legger til at det er inspirerende å høre en konsernsjef så tydelig uttale at man «sammen skal jobbe for en fornybar framtid»:

– Digital Norway jobber for at alle som digitaliserer kan dra nytte av hverandre, og gjøre hverandre bedre. Oppdraget vårt er å samle aktører, dele kunnskap og data – og bygge ny kompetanse. 

Det vil gi fantastiske resultater, ikke bare for den enkelte virksomhet, men óg for Norge, forklarer hun. 

– Vi opplever Å Energi som ekstremt fremoverlente og opptatt av hvordan digitale løsninger kan bidra til å øke forsyningssikkerheten raskere. Dette er en høyaktuell problemstilling – og en viktig del av Digital Norway sin agenda. Derfor gleder vi oss til å inkludere Å Energi i vårt fellesskap. 

Ser muligheter 

Energibransjen er i endring. En stadig større andel av energiproduksjonen kommer fra uregulerbar kraft som sol og vind, og vi har høyere energipriser enn noen gang.

På toppen av dette kommer sikkerhetspolitiske hensyn knyttet til elektrifisering. 

– Utfordringene er mange, men i Å Energi ser man muligheter, forteller Ingvill Heskestad Mykland, konserndirektør Teknologi, innovasjon og sikkerhet i Å Energi, og legger til: 

– Vi har data satt i system, er i hele verdikjeden og har over 100 års erfaring. Kombinerer vi dette med spiss domenekompetanse og gode samarbeidspartnere har vi alle muligheter til å lykkes fremover. 

Ingvill Heskestad Mykland, konserndirektør Teknologi, innovasjon og sikkerhet i Å Energi. Foto: Kjell Inge Søreide,

Fornybarkonsernet ser stadig mer viktigheten av å være nysgjerrige og utforskende, samt jobbe på tvers både internt i konsernet og i bransjen. 

– Det eneste vi med sikkerhet kan si er at fremtiden blir mer kompleks, og at vår konkurransekraft fremover i stor grad avhenger av vår egen evne til å snu oss raskt, jobbe på tvers og lære av hverandre.