Inviterer til ny runde i inkubator

GRÜNDERFEIRING: Første kullet i gründerprogrammet Google Veksthus WeStart har fullført programmet, og ble feiret på Youngstorget i Oslo fredag. Foto: Google

Over 30 kvinner har deltatt i inkubatorprogrammet WeStart, et samarbeid mellom Google Norge, DigitalNorway, Oda-Nettverk og SHEconomy. Nå åpnes neste runde.

Kvinnelig gründerskap er dessverre sjelden vare i Norge. Ifølge SSB har kun 30% av bedrifter som blir stiftet en kvinne bak roret, og for aksjeselskaper synker prosentandelen ned til bare 20%.

Som et motstykke til dette ble initiativet Google Veksthus: WeStart lansert i januar i år. Over 200 søkte om plass, og 30 heldige utvalgte fikk delta på et 8 uker langt inkubatorprogram.

Underveis har gründerne fått muligheten til å se bedriften fra en annen vinkel, og i tillegg har flere gjort sin første ansettelse, og hentet inn kapital fra investorer.

BRENNENDE ENGASJEMENT FOR KVINNELIG GRÜNDERSKAP (fra venstre): Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør i Altså, Helle Evensen fra MicroClean, Lene Elisabeth Eide fra CleanCup, podcaster Yrja Oftedahl og Liv Dingsør fra DigitalNorway Foto: Google

Fredag 1. april ble avslutningen på inkubatoren feiret på Mesh Youngstorget, med blant annet Google-sjef i Norge, Tine Austvoll Jensen, DigitalNorway-sjef Liv Dingsør, podcaster Yrja Oftedahl, og investor Trond Riiber Knudsen på scenen, med sjefredaktør i magasinet Altså, Ida Eliassen-Coker, som moderator.

Ny runde allerede i mai

Under avslutningsseremonien avslørte norgessjef i Google, Tine Austvoll Jensen, at inkubatoren har vært så vellykket at det settes opp et nytt program som starter allerede i mai.

– Vi gjennomfører en ny runde etter å ha mottatt positiv respons på både innholdet i programmet og det at vi har skapt en arena for kvinnelige entreprenører til å finne sammen fra alle typer bransjer. Det er definitivt fremdeles mye potensiale å hente blant norske kvinner, sier Austvoll Jensen.

Neste runde settes opp med fysiske samlinger i Bergen, og er åpen for søkere fra hele landet.

Programmet vil gå av stabelen tirsdag 3. mai, og det er åpent for påmelding på westart.no med søknadsfrist 18. april. Deltakerne vil følge et intensivt opplegg over åtte uker med undervisning og rådgivning fra en rekke foredragsholdere og bransjeeksperter slik at de blir rustet til å starte opp og drive egen bedrift. 

Kun fem prosent ønsker å starte egen bedrift

WeStart søker å bryte barrierer og endre normer. Når menn og kvinner har samme forutsetninger for utdannelse og karriere, men det likevel kun er fem prosent av norske kvinner i alderen 18-64 år som svarer at de ønsker å starte sin egen bedrift, er det et behov for å se nærmere på hvorfor det er slik.

Underveis i programmet har det blitt identifisert fire klare områder som bidrar til å fremme kvinnelig grunderskap;

  • Rollemodeller
  • Nettverk
  • Tilgang på kapital
  • Normer og forventninger

Mangelen på rollemodeller er sentral når vi ser på forskjellene vi observerer mellom kvinner og menn innenfor norsk gründerskap.

Autsvoll Jensen pekte på at de som har vært igjennom den første runden av programmet bryter barrierer både på vegne av seg selv og andre, og trakk fram viktigheten av at de allerede har tatt steget inn i rekken av rollemodeller.

– Det finnes få gründerprogrammer kun for kvinner, så WeStart har skapt en ny arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Programmet løfter frem utfordringer som vanligvis ikke blir løftet fram, og det skjer fordi sterke kvinner kommer sammen og deler personlige historier om utfordringer de står overfor. Det kan hjelpe med å nøste opp i barrierene som holder dem tilbake, forteller Austvoll Jensen. 

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, har stor tro på at programmer som WeStart kan gjøre en forskjell, og er stolt av at DigitalNorway er en av partnerne i programmet:

– WeStart drives av omtrent den samme ideologien som DigitalNorway, nemlig kunnskapsdeling på tvers, og at de større løfter de mindre. I et lite land som Norge hjelper det ikke å sitte på hvert sitt kontor for å løse problemer alene; det er en enorm styrke i det å ha et nettverk rundt seg som sitter med akkurat de samme problemstillingene, samt potensielle løsninger. Vi ser frem til å komme i gang med nok en runde av WeStart!

Om Google Veksthus #WeStart

18. januar 2022 ble det norske initiativet Google Veksthus #WeStart lansert. Initiativet markerte starten på Google, Oda-Nettverk, SHEconomy og Digital Norways felles innsats for å øke andelen kvinnelige gründere og bedriftseiere i Norge.

Neste runde starter 3. mai, med søknadsfrist 18. april. Inkubatoren tar inn 30 toppmotiverte gründere og bedriftseiere. Programmet går over 8 uker og består av 10 virtuelle forelesninger og workshops, et fysisk nettverksarrangement og en avslutningsfest med diplomseremoni.

Deltagere fra hele landet kan søke om plass. Deltakerne vil bli invitert til et fysisk nettverksarrangement, og en gründerfeiring som avholdes i Bergen 24. juni.