Alle kan ikke lade Teslaene sine samtidig – med mindre vi tenker smart

Foto: ABB

Elektriske ferjer, en fullelektrisk bilpark og mer strøm fra sol og vind. Den rivende utviklingen skaper helt nye utfordringer for strømnettet. Løsningen? Digitalisering.

– Hele samfunnet skal jo omstille seg, og alt dette kommer til å påvirke energisystemet.

Lene Mostue leder arbeidet i Energi21. Energi21 gir råd til Olje- og energidepartementet om offentlig forsknings- og innovasjonsinnsats innen energiområdet, og lanserte nylig en rapport om digitaliseringen av energisektoren.

– Utfordringen er at utviklingen går så raskt. Energisektoren må gjennom en stor omstilling bare de neste fem til ti årene, sier hun.

Lene Mostue leder arbeidet i Energi21. Foto: Energi21

Hun påpeker viktigheten av et velfungerende strømnett:

– Dette er kritisk infrastruktur. Kollapser strømnettet, kollapser store deler av samfunnet vårt. Vi er blitt helt avhengig av strøm.

Det er flere drivere for digitalisering i energisektoren. Personbilflåten kan elektrifiseres i sin helhet allerede i 2025, ifølge rapporten Klimakur 2030, og langs kysten er mer enn 50 elektriske ferjer under planlegging.

Dessuten kommer sol- og vindkraft til å øke sin andel av den totale energimiksen. De neste tjue årene kan produksjonen av solkraft mer enn tidobles, ifølge NVE-rapporten «Kraftproduksjon i Norden til 2040» (PDF).

Alle kan ikke lade bilen på en gang

Den rivende utviklingen skaper helt nye utfordringer for energisektoren.

– Strømnettet vil i fremtiden bli mye mer avansert enn det er i dag. Når en svær elektrisk ferje legger til kai og skal lades, krever det mye av nettet for å opprettholde kapasiteten og spenningskvaliteten, sier Mostue.

Det blir også en utfordring når bilene blir elektriske.

– Forbruket av strøm blir mer momentant. Se for deg at du har flere Teslaer parkert i en liten gate i et boligstrøk. Når alle skal lade bilen sin samtidig, krever det veldig mye av kapasiteten i nettet som forsyner boligområdet med strøm. Men istedenfor å skifte ut kabelen for å øke kapasiteten, kan vi for eksempel prøve å styre forbruket slik at Larsens bil lades mellom tolv og to på natten, og Johansens bil lades fra to til fire, forklarer Mostue.

– Vi blir rett og slett avhengige av å kunne utnyttet systemet mer effektivt.

Vil få fart på digitaliseringen

Energi21 er et strategisk organ som består av flere aktører i næringslivet. I styret sitter 15 personer næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene samt bevilgende myndigheter. Deres hovedoppgave er å gi råd og anbefalinger til myndighetene.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

Et viktig spørsmål er: Hvordan få fart på digitaliseringen av energisektoren?

Det spørsmålet har Energi21 i samarbeid med Digital21 forsøkt å svare på i den ferske rapporten Digitalisering av energisektoren: Anbefalinger om forskning og innovasjon.

Digitaliserte og integrerte energisystemer blir særlig viktig, påpekes det i rapporten. Et viktig element er sensorer som samler data om energibruk, temperatur og andre relevante faktorer. Disse analyseres og kan optimalisere kraftflyten i nettet.