Enklere tilgang på kunnskapen du trenger

Henning Brikt Andersen, kommunikasjonssjef i DigitalNorway. Foto: DigitalNorway

Hva må du tenke på når du skal utvikle nye nettsider? I samarbeid med digitalbyrået Dekode har DigitalNorway nettopp lansert nye, mer intuitive nettsider. Her deler vi våre erfaringer.

Nå har det blitt enda enklere å finne frem til kunnskapen du trenger i en digital verden!

DigitalNorway har lansert nye nettsider, og noe av det vi har jobbet mest med er å gjøre det enkelt for deg å finne frem.

Under Kurs og kompetanse finner du nå alt av læringsinnhold samlet; her ligger det informasjon om ulike Etter- og videreutdanningsprogram, introduksjonskurs og dybdekurs i digital teknologi, samt alle våre ulike Veivisere.

– Samarbeidet med Dekode har vært effektivt og bra, og vi er stolte over å ha et så godt sluttresultat på plass. Det som var særlig viktig for oss, var å få på plass en enklere, mer oversiktlig struktur, og at kurs og Veivisere ble integrert i nettsiden, sier Henning Brikt Andersen, kommunikasjonssjef i DigitalNorway.

Dekode

Dekode er Norges største byrå for design og utvikling av nettløsninger basert på WordPress, og bistår med rådgiving, design, utvikling, analyse og drift.

Som kreative teknologer ønsker Dekode å dekode teknologi og å gjøre det komplekse enkelt og forståelig. Ved hjelp av kostnadseffektive utviklingsprosesser som samtidig øker den digitale kompetansen hos kundene reduseres behovet for ressurser til eksternt vedlikehold.

– Nettsiden er et resultat av et grundig forarbeid hvor vi har jobbet sammen for å forstå DigitalNorway sine bruker- og forretningsbehov, sier Jørgen Bertelsen, Rådgiver i Dekode.

Jørgen Bertelsen, rådgiver i Dekode
Jørgen Bertelsen, rådgiver i Dekode.

– Et tydelig og klart designspråk synliggjør og bygger troverdighet til DigitalNorway på tvers av tjenestetilbudet, og fremhevingen av relaterte tjenester og artikler fører engasjerte brukere videre til relevante tema. 

– Navigasjonsmenyen er enkel og tydelig for de som ønsker å benytte denne. I tillegg er nettsidene er bygget for endring; fleksible moduler gjør det enkelt for DigitalNorway å ha et levende nettsted, sier Bertelsen.

5 tips for å gå i gang med nye nettsider

Her får du Dekodes 5 beste tips til å komme kjapt igang med nye nettsider:

1. Sett av tid til å kartlegge og definere bruker og forretningsbehov før oppstart. Forstå behovene før du designer.

2. Fokuser på hovedmålgruppen du skal nå. Først da er det mulig å lage en god brukeropplevelse. 

3. Etabler tydelige og relevante CTA`er (Call To Action) for inspirerende og enkel navigasjon. Unngå unødvendige, kompliserte og omfattende menyer. 

4. Websiden må fungere optimalt på mobil. Mange glemmer dette, selv i 2020!  

5. Bygg en nettside som er bedre enn den gamle, men ikke forsøk å bygge noe perfekt. Lanser, lær og optimaliser kontinuerlig. 

Flere muligheter i fremtiden

– Neste steg vi ser på er muligheten for at du skal kunne logge deg inn på nettsidene – blant annet for å kunne se egen progresjon i kurs og Veivisere, laste ned diplom for utførte kurs, og for å legge til flere interaktive elementer som quiz, oppgaveinnlevering og diskusjonsgrupper, avslutter Andersen.

Har du innspill eller kommentarer til nettsiden? Da ønsker vi å høre fra deg. Send oss gjerne en epost!