– På dette området syndes det kanskje aller mest i norske bedrifter

NY VEIVISER: Forretningsutvikler Sigri Sevaldsen i DigitalNorway står bak den nye veiviseren. Foto: DigitalNorway

Med den nye veiviseren fra DigitalNorway kan bedriften gå fra utfordring eller idé til produkt eller tjeneste – med minst mulig risiko.

– Alle kan føle på at tiden ikke strekker til. Og det gjelder absolutt alle bedrifter, enten de har én eller 20.000 kunder, sier forretningsutvikler Sigri Sevaldsen i DigitalNorway.

Da er det heller ikke så lett å skulle gå i gang med å «jobbe agilt» eller «starte nye innovasjonsprosesser» – særlig om du ikke har klart for deg hva slike begreper betyr eller innebærer.

Mange bedrifter rundt om i landet kan kjenne på ønsket om å jobbe litt annerledes i takt med digitaliseringen av samfunnet, eller ønsker å tilby nye produkter eller tjenester.

– Hva gjør man da? Har man ikke jobbet sånn før, er det ikke lett å vite hvordan man skal starte, eller hvordan man skal finne tid til det, sier Sevaldsen og fortsetter:

– Det er noe vi forstår – og det er derfor vi har samlet en rekke praktiske verktøy i en lettfattelig og gratis veiviser. Denne kan gjøre det enklere å løfte blikket, for å undersøke om noe kan gjøres litt annerledes – uten at det tar for lang tid.

En hjelpende hånd

Den nettbaserte DigitalNorway-veiviseren «Nyskaping» skal være en hjelpende hånd for bedrifter når de skal utvikle nye tjenester eller produkter.

– Vi har samlet det mest relevante i et kort, lite kurs – så du ganske raskt kan komme i gang med å forstå hva kundene dine egentlig er ute etter, og samtidig se litt annerledes på egen virksomhet og nye muligheter, sier Sevaldsen.

Følger du guiden, vil den gi nok innsikt til å sette i gang. Samtidig følger den deg gjennom prosessen, steg for steg.

Underveis får du tilgang til en rekke praktiske og nyttige verktøy – for eksempel metodekort som kan fylles ut i fellesskap, eller powerpoint-maler som kan brukes til få bedriftens beslutningstakere med på laget.

– Kundeinnsikt er noe av det aller viktigste i guiden, og samtidig det området der det kanskje syndes aller mest i norske bedrifter

Veiviseren steg for steg:

DigitalNorway-veiviseren «Nyskaping» tar deg fra utfordring eller idé til produkt eller tjeneste gjennom seks faser. Det er viktig å følge disse stegvis – og ikke hoppe rett til løsningen!

  • Oppdage
  • Forankre
  • Forstå
  • Utvikle
  • Realisere
  • Hva nå?

Slik setter du i gang med veiviseren >>

Snakk med kundene dine!

I første steg av Veiviseren starter du med blanke ark – og blir rett og slett bedt om å plukke opp telefonen og snakke med kundene dine.

– Dette er noe av det aller viktigste i guiden, og samtidig det området der det kanskje syndes aller mest i norske bedrifter, sier Sevaldsen.

For selv om du gjerne har daglig kontakt med kundene, er det ikke gitt at du alltid stiller dem de riktige spørsmålene. Hvilke behov har de egentlig? Er det noen problemer de gjerne skulle sett løst, eller noe de skulle ønske at ble gjort eller levert annerledes? Og har de kanskje noen forslag til forbedringer?

– Allerede her kan det oppstå viktige «aha»-opplevelser. Å sette i gang med interne utviklingsprosesser uten å ha tatt seg tid til å prate ordentlig med eksisterende kunder – også underveis i prosessen – kan raskt vise seg å bli et kostbart feilsteg, sier Sevaldsen.

Følger du Veiviseren steg for steg, kan det altså spare bedriften for både tid og ulønnsomme investeringer:

– Du vil rett og slett ikke komme så langt at du lager noe som koster masse penger, uten at du har sikret at du er inne på rett spor.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

Hvem er guiden ment for?

Veiviseren er forankret i den fremste litteraturen på fagfeltet, kokt ned til seks oversiktlige og praktiske faser. Dette er kunnskap som kan være nyttig både for bedriftseiere og -ledere, men også andre som jobber i bedriften.

– Jeg tror alle bedrifter, uansett størrelse, har godt av å ha noen som utfordrer dem. Og den som utfordrer kan gjerne være en som jobber i selve bedriften, sier Sevaldsen.

Kanskje har du en mistanke om at bedriften på noen områder ikke utnytter mulighetene som ligger i ny teknologi? Eller du ser at konkurrentene dine ligger foran deg på enkelte ting, og innser at «nå må vi ta litt grep»?

– Nyskaping handler om så mange ting, og innebærer ikke nødvendigvis store snuoperasjoner. Kanskje vil bedriften din bare effektivisere seg litt eller utvikle en eksisterende tjeneste. Da kan Veiviseren benyttes for å komme i gang, sier Sevaldsen.